Veštica Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Anjeli strážni

Už pri vyslovení slova „Anjel“ môžeme zacítiť jemné zachvenie na pokožke, na tvári sa nám objaví milý úsmev a zaleje nás jemnulinké teplo po celom tele.

Anjeli strážni

Keď sme boli malé deti, naši rodičia nám vraveli o anjeloch ako o niečom rozprávkovom, čo nás ochraňuje pred čímsi zlým. Pamätám si malú modlitbičku, ktorú ma naučila moja mama:

Anjeličku - môj strážničku, opatruj moju dušičku, aby bola čistá, pre Ježiša Krista.”

Veľakrát mi prichádza na myseľ bez toho, aby som premýšľala nad tým prečo. Pri narodení malého človiečika je z astrálu pridelený anjelik strážny bez toho, že by sme si to vôbec uvedomovali. Tento anjel je neustále v jeho prítomnosti a sprevádza ho počas celého života. Sprevádza ho každú sekundu, minútu, hodinu, či celé roky, je jeho priateľom, pomocníkom, či učiteľom.

Anjeli v našej blízkosti

V našej blízkosti sa okrem strážnych anjelov nachádzajú aj ďalší anjeli, ktorí sú sem vyslaní s rôznymi dôležitými úlohami a sú nám nápomocní pri liečení, alebo pri študovaní, v láske a podobne. Nad anjelmi sa nachádzajú štyria archanjeli:

  • Michael - anjel ochrany a intuície (juh)
  • Gabriel - anjel Božej vôle (západ)
  • Uriel - anjel lásky a láskavosti (sever)
  • Rafael - anjel uzdravovania a požehnania (východ)

Všetci sú obdarení obrovskou mocou, ktorou nám v našom živote napomáhajú. Hovoria rečou nášho srdca, prihovárajú sa nám prostredníctvom snov, vízií, pomocou našej intuície. Ak máte potrebu zavolať si anjelov, urobte to, oni sa potešia, keď vám môžu pomôcť. Ale nikdy sa nezabudnite za ich službu poďakovať, veľmi si to vážia.

Komunikácia s anjelmi

V predchádzajúcich článkoch sa často zmieňujem o meditáciách. Práve tam, v mieste pokoja, požiadajte svojho anjela o pomoc. Precíťte lásku najskôr sami k sebe, potom k ostatným ľuďom, zvieratám aj rastlinám. Keď sa úplne uvoľníte, budete preciťovať lásku k sebe a ostatným ľuďom, či veciam, môže sa vám stať, že svojho anjela aj uvidíte. Častejšie sa stáva, že počujeme jeho hlas, ktorý nám našepkáva, ktorým smerom sa máme vydať, pred čím si máme dať pozor. Pracujte na sebe s láskou a anjeli vám veľmi radi pomôžu. Ale keď sa uzatvoríte sami pred sebou a pred svetom, uzatvoríte svoju myseľ, stanú sa z vás hrubí a panovační egoisti, vtedy vám anjeli nedokážu našepkávať tak, ako keď ste uvoľnení a milí. Ak sa vám zdajú byť moje slová trochu pritiahnuté za vlasy, vstúpte si do svojej dušičky a aspoň popremýšľajte.

Všetko, čo je okolo vás, sú energie. Ste obklopení energiami, či dobrými alebo zlými. Aj vaše myšlienky sú energie. Keď máte nejaký problém vyriešiť, musíte použiť silu myšlienky alebo myšlienkovú energiu k jeho vyriešeniu. Stalo sa vám už určite, že vtedy ste boli viac unavení, ako keď ste pracovali manuálne na záhrade. Každý sa s takouto situáciou už stretol, preto vždy vo svojom vnútri poproste svojho anjela o pomoc. Verte, že odpoveď na svoju otázku dostanete a rýchlejšie zvládnete každú situáciu. Veľa ľudí sa zaoberá vo svojich myšlienkach otázkou, či sa dá s anjelmi komunikovať. Dá, veď nám stále našepkávajú. Len naša myseľ je zabarikádovaná toľkými nezmyselnosťami, ktoré ani nepotrebujeme k životu. Keď sa dokážeme uvoľniť, môžeme počuť aj hlas svojho anjela.