Doporučujeme

Mária

Mária

Nebojte sa kvantovej fyziky - možete byť hocikým, kým ste už boli, alebo kým ešte len chcete byť. Více »

Další kartářky online
Kartářka Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Kartářka Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Kartářka Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Kartářka Janka Avelange

Janka Avelange

Osobný kód 172

Človek, Zem a astrológia (2. časť)

V minulosti bola Zem v stave, v akom sa dnes nachádza niečo vo vnútri človeka. V konkrétnom čase, keď v našom tele prebieha proces výmeny potravy na to, čo vylučujeme, vtedy sa vlastne opakujú vnútorné deje ľudského organizmu, tak ako to po dlhé roky robila samotná Zem.

Človek, Zem a astrológia (2. časť)

Všetko je v pohybe, aj príroda tu na Zemi bola niekedy iná, je to historicky i vedecky dokázaný fakt. Vráťme sa naspäť k nášmu fyzickému telu, v ktorom je zemský počiatok. Zakaždým keď jeme, prichádzajú látky jedla vnútornou premenou a to je stav, v akom bola kedysi celá Zem. Zem sa behom dlhého obdobia vyvíjala ďalej a stala sa tým, čím je dnes. Človek trávi potraviny, ktoré sa týmto pochodom premieňajú na výlučky a prechádza tak stavom vývoja, v ktorom sa v krátkej dobe opakuje celý vývojový proces Zeme. Je všeobecne známe, že jarný bod, v ktorom Slnko každodenne vychádza, sa posúva.

V egyptskej dobe bol v súhvezdí Býka, dnes stojí v Rybách. Tento bod beží stále ďalej, obieha v kruhu počas 25 920 rokov. Slnko však prebehne tento okruh každý deň. Tak je to aj s ľudským organizmom. V minulosti pozostávala Zem z látok, ako sú tie, ktoré máme v sebe, keď dospejeme k istému stupňu zažívania: medzi prijatím potravy a ich vylúčením. To, čo sme prijali, sa premieňa na výlučok - tu máme v sebe počiatky Zeme. Počas výživy, ktorú máme zo Zeme vo svojom fyzickom tele, robíme niečo také, ako robí Slnko pri svojom obehu vzhľadom k jarnému bodu. Ak pozrieme na fyzickú oblasť Zeme: teraz dospel tento fyzický okruh k zákonom, ktoré spôsobujú rozklad podoby nášho fyzického organizmu.

Zem bola kedysi v stave, keď na ňu pôsobili zákony, ktoré dnes v našom fyzickom tele spôsobujú stav, v ktorom sú potraviny práve medzi prijatím a vylúčením. Vo svojom fyzickom tele opakujeme to, čo kedysi existovalo tu na Zemi. Máme v sebe zákony počiatku Zeme. Zem to už dnes nemá. Má len konečné produkty. My ľudia máme teda v sebe niečo, čo musíme hľadať vo veľmi dávnych dobách o zložení Zeme. To je to, čo človeka vyzdvihuje nad pozemské fyzické bytie.

Aby sme si utvorili alebo uvedomili nielen vonkajší svet, ale i vnútorný, je potrebné použiť meditáciu. Pri nej sa naučíme venovať pozornosť sile, ktorá je v každom človeku, Božskej iskre v nás. Človek si v dnešnej dobe zvykol zobrazovať len vonkajší svet, neuvedomuje si vnútorne, že si môže tvoriť predstavy zo svojho vnútra - meditovať, venovať pozornosť sile, ktorá tieto predstavy vyvoláva. Meditáciou si uvedomíme, že je v nás druhý človek. Ako? Ak budeme dlhšiu dobu meditovať, naučíme sa počúvať svoje vnútro, vtedy si uvedomíme toho druhého človeka v nás. Pred naše vedomie vystúpi to, čo v sebe máme ako opakovanie dávneho stavu Zeme.