Veštica Petra

Petra

Osobný kód 310

Veštica Večernica

Večernica

Osobný kód 304

Človek, Zem a astrológia (2. časť)

V minulosti bola Zem v stave, v akom sa dnes nachádza niečo vo vnútri človeka. V konkrétnom čase, keď v našom tele prebieha proces výmeny potravy na to, čo vylučujeme, vtedy sa vlastne opakujú vnútorné deje ľudského organizmu, tak ako to po dlhé roky robila samotná Zem.

Človek, Zem a astrológia (2. časť)

Všetko je v pohybe, aj príroda tu na Zemi bola niekedy iná, je to historicky i vedecky dokázaný fakt. Vráťme sa naspäť k nášmu fyzickému telu, v ktorom je zemský počiatok. Zakaždým keď jeme, prichádzajú látky jedla vnútornou premenou a to je stav, v akom bola kedysi celá Zem. Zem sa behom dlhého obdobia vyvíjala ďalej a stala sa tým, čím je dnes. Človek trávi potraviny, ktoré sa týmto pochodom premieňajú na výlučky a prechádza tak stavom vývoja, v ktorom sa v krátkej dobe opakuje celý vývojový proces Zeme. Je všeobecne známe, že jarný bod, v ktorom Slnko každodenne vychádza, sa posúva.

V egyptskej dobe bol v súhvezdí Býka, dnes stojí v Rybách. Tento bod beží stále ďalej, obieha v kruhu počas 25 920 rokov. Slnko však prebehne tento okruh každý deň. Tak je to aj s ľudským organizmom. V minulosti pozostávala Zem z látok, ako sú tie, ktoré máme v sebe, keď dospejeme k istému stupňu zažívania: medzi prijatím potravy a ich vylúčením. To, čo sme prijali, sa premieňa na výlučok - tu máme v sebe počiatky Zeme. Počas výživy, ktorú máme zo Zeme vo svojom fyzickom tele, robíme niečo také, ako robí Slnko pri svojom obehu vzhľadom k jarnému bodu. Ak pozrieme na fyzickú oblasť Zeme: teraz dospel tento fyzický okruh k zákonom, ktoré spôsobujú rozklad podoby nášho fyzického organizmu.

Zem bola kedysi v stave, keď na ňu pôsobili zákony, ktoré dnes v našom fyzickom tele spôsobujú stav, v ktorom sú potraviny práve medzi prijatím a vylúčením. Vo svojom fyzickom tele opakujeme to, čo kedysi existovalo tu na Zemi. Máme v sebe zákony počiatku Zeme. Zem to už dnes nemá. Má len konečné produkty. My ľudia máme teda v sebe niečo, čo musíme hľadať vo veľmi dávnych dobách o zložení Zeme. To je to, čo človeka vyzdvihuje nad pozemské fyzické bytie.

Aby sme si utvorili alebo uvedomili nielen vonkajší svet, ale i vnútorný, je potrebné použiť meditáciu. Pri nej sa naučíme venovať pozornosť sile, ktorá je v každom človeku, Božskej iskre v nás. Človek si v dnešnej dobe zvykol zobrazovať len vonkajší svet, neuvedomuje si vnútorne, že si môže tvoriť predstavy zo svojho vnútra - meditovať, venovať pozornosť sile, ktorá tieto predstavy vyvoláva. Meditáciou si uvedomíme, že je v nás druhý človek. Ako? Ak budeme dlhšiu dobu meditovať, naučíme sa počúvať svoje vnútro, vtedy si uvedomíme toho druhého človeka v nás. Pred naše vedomie vystúpi to, čo v sebe máme ako opakovanie dávneho stavu Zeme.