Kartářka Petra

Petra

Osobný kód 310

Kartářka Večernice

Večernice

Osobný kód 304

Láska a materstvo

Najkrajším prežívaním lásky a najvyšším darom Božstva pre ženu je materstvo. Materská láska je najsilnejšia láska na svete. Každá žena má v sebe obrovské vnútorné cítenie, ktorým sú spomienky na krásne rajské záhrady.

Láska a materstvo

Ak má byť materstvo skutočne krásnym darom, musí byť obklopené paprskami čistej lásky a porozumenia. Ak žena a muž svoj vzťah vo zväzku navzájom rozvíjajú horúcou, vrúcnou láskou a úctou jedného k druhému, vytvára sa tým ochranný obal žiariacej lásky aj okolo dieťaťa. Predstavte si semienko, ktoré zasadíte do zeme, budete ho pravidelne zalievať, okopávať a s láskou sa oň starať, vyrastie vám krásna rastlinka. Zdravá a krásna. Bude vám robiť obrovskú radosť a budete stále šťastní a hrdí na to, že ste si ju vypestovali sami. Presne tak to prebieha aj s malým človiečikom. Rovnako musia k výchove dieťaťa prispieť svojou láskou obaja rodičia. Je to pre neho oporou a podporuje to jeho duchovný rast. S rovnakou úctou si bude hľadať svoju partnerku, či partnera v dospelosti. Takáto osoba sa stáva vyzretou a silnou osobnosťou.

Vieme už o tom, že človek nie je len telo, ale je to aj jeho duch. Preto sa musíme starať nielen o toto telo, ale hlavne o jeho ducha. Duch sa do telíčka dieťaťa dostáva prostredníctvom matky a vnútorného prepojenia sa na vyššiu moc. Hneď od začiatku tehotenstva vzniká silné puto matky s dieťaťom. Zo začiatku sú tie nitky slabé, ale postupom času stále viac pevnejú a zosilňujú sa. Je nesmierne dôležité, aby nastávajúca mamička bola v kľude a v najlepšom naladení, aké dokáže svojmu potomkovi vytvoriť.

Najdôležitejšia je harmonická a milujúca rodina

Prijať dieťa je dar, ale dať mu naviac žiarivú duchovnú lásku a duchovný rast je väčším darom. Nie je potrebné veľmi meditovať, je iba potrebné myšlienkou sa stotožniť s úlohou materstva a obklopovať seba aj dieťa silou lásky. Budúca mamička by mala často chodiť do prírody a naberať silnú energiu. Je dôležité naberať žiariacu silu lásky a harmónie. V polovici tehotenstva sa už duch inkarnoval do dieťaťa a teraz si mamička buduje svoj vzťah s dieťaťom. Dieťa cíti a vníma toto jej vyžarovanie. Vzťah sa umocňuje ešte viac v prítomnosti milujúceho muža v matkinej blízkosti. Najdôležitejšie predpoklady pre zdravý vývin dieťaťa je harmonická a milujúca rodina. Aj tá najmenšia disharmónia v jeho okolí sa prejaví ako disharmónia v jeho dušičke. Preto musíme stále vytvárať láskyplné žiarenie, pretože do určitého veku si dieťa nedokáže vytvoriť silnú ochranu okolo seba.

Harmónia musí panovať v celej domácnosti, aj okolo muža, pretože bez neho by tu to dieťa nebolo. Dieťa je dar lásky, a preto by nemalo byť uprednostňované, ale žena by sa mala o svoju lásku podeliť s obomi. Na to máme svoj materinský cit a ženský inštinkt. Keby sa všetky matky týmto riadili, naša spoločnosť by bola obdarená duševne i telesne zdravými jedincami.

Pozrite si štatistiku, koľko žien nemôže mať dieťa, koľko ich chodí na umelé oplodnenie, to všetko svedčí o chorobe celej spoločnosti. Práve teraz by sme si mali uvedomiť, že čosi nie je v poriadku. Zamyslime sa nad tým, ako sa spoločnosť správa k nám a ako sa my správame k spoločnosti, to je odraz neporiadku, disharmónie a znevažovanie lásky ako takej. Ako chceme mať zdravé deti, keď je nezdravá spoločnosť a nezdravé zmýšľanie všetkých nás. Ak si toto včas uvedomí každá žena, keď zatúži priviesť na svet nového potomka, zmení svoje city, zmení svoje hodnoty, potom sa začnú rodiť deti s hlbokým citom a láskou v srdci.

Každá žena môže prispieť k tomu, aby sa rodilo stále viac čistých duší, a to výchovou a vedením. Ale aj každý z nás, či už sme rodičmi alebo nie, môžeme prispieť k správnemu rastu dnešných mladých ľudí, svojim vzorom. Teba im ukázať, že žijeme v láske, čistote a pravde. Je možné vychovávať niekoho v mravnosti, keď sami žijeme nemravne? Je možné od našej mládeže požadovať, aby sa vyjadrovali slušne, keď my tak nekonáme? Môžeme tvrdiť, že alkohol a cigarety sú pliaga ľudstva, keď sami pijeme a fajčíme? Naučme sa vidieť svoje vlastné chyby a potom sa dívajme na iných. Každú chybu, ktorú nájdeme na sebe, určite nájdeme aj na našich deťoch, pretože oni sú našou vernou kópiou. Kedysi deti vykali svojim rodičom, neviem posúdiť, či to bolo správne alebo nie, ale s určitosťou môžem tvrdiť, že si deti oveľa viac vážili a ctili svojich rodičov, než je to teraz. Taktiež aj v spoločnosti vykanie dodáva na vážnosti.

Keď budeme na svoje deti kričať, dieťa si na to zvykne a keď vyrastie, tak si bude vydobýjať všetko krikom. Očakávajte, že jedného pekného dňa vám to vráti aj s úrokmi. Vôbec ich netreba zasypávať nezmyselnými a drahými hračkami. Dieťa nepotrebuje všetko, na čo si zmyslí, robí to len preto, že sa snaží presadiť sa. Na to, aby to pochopilo je potrebná dávka trpezlivosti, lásky, vysvetľovania a hlavne porozumenia.

V detskom veku je potrebné deti brávať do prírody, spoznávať zvieratká, tam si aj sami dokážu nabrať energiu, ktorú potrebujeme k životu všetci. Veď práve deti majú obrovské vyžarovanie, ktoré dokáže naladiť aj nás dospelých. Buďme správnym príkladom pre naše potomstvo, naveďme ich tým správnym smerom, veľa sa naučia oni od nás, ale aj my sa môžeme veľa naučiť práve od nich. Oni majú čisté, ničím nepoškvrnené myslenie.

„Kto chce viesť a vychovávať druhých, musí najskôr vychovať sám seba.“ Jan Amos Komenský.