Odporúčame

Veštica Janka Avelange

Veštica Janka Avelange

Ak potrebujete podať pomocnú ruku a počuť rady, ktoré vás opäť postavia na nohy, som tu pre vás. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Veštica Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Veštica Lenaras

Lenaras

Osobný kód 162

Cyklický horoskop

Všetci poznáme svoje znamenie z dátumu narodenia podľa polohy Slnka v okamihu narodenia. Rôzne národy a kultúry majú svoje horoskopy. I príroda má svoje štádia, dobu prebúdzania i dobu spánku. Určité vplyvy sa premietli i do čŕt a povahy človeka narodenom v jej určitom období.

Cyklický horoskop

Len tak, pre zaujímavosť, zamyslite sa nad tým, aký vplyv má na človeka príroda a jej stav v okamihu ľudského zrodenia. Nechajte sa inšpirovať nasledujúcou tabuľkou. Nekorešpondujú zhruba tieto dátumy s dátumami Slnečného horoskopu?

Doba prebudenia21. marec - 19. apríl
Doba rastu20. apríl - 20. máj
Doba rozkvetu21. máj - 20. jún
Doba dlhých dní21. jún - 21. júl
Doba dozrievania22. júl - 21. august
Doba žatvy22. august - 21. september
Doba padajúceho lístia22. september - 22. október
Doba prvých mrazov23. október - 22. november
Doba dlhých nocí23. november - 21. december
Doba hlbokého spánku22. december - 19. január
Doba ticha20. január - 18. február
Doba obnovy19. február - 20. marec