Veštica Majka

Majka

Osobný kód 168

Veštica Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Veštica Somezeda

Somezeda

Osobný kód 177

Veštica Dala

Dala

Osobný kód 161

Cyklický horoskop

Všetci poznáme svoje znamenie z dátumu narodenia podľa polohy Slnka v okamihu narodenia. Rôzne národy a kultúry majú svoje horoskopy. I príroda má svoje štádia, dobu prebúdzania i dobu spánku. Určité vplyvy sa premietli i do čŕt a povahy človeka narodenom v jej určitom období.

Cyklický horoskop

Len tak, pre zaujímavosť, zamyslite sa nad tým, aký vplyv má na človeka príroda a jej stav v okamihu ľudského zrodenia. Nechajte sa inšpirovať nasledujúcou tabuľkou. Nekorešpondujú zhruba tieto dátumy s dátumami Slnečného horoskopu?

Doba prebudenia21. marec - 19. apríl
Doba rastu20. apríl - 20. máj
Doba rozkvetu21. máj - 20. jún
Doba dlhých dní21. jún - 21. júl
Doba dozrievania22. júl - 21. august
Doba žatvy22. august - 21. september
Doba padajúceho lístia22. september - 22. október
Doba prvých mrazov23. október - 22. november
Doba dlhých nocí23. november - 21. december
Doba hlbokého spánku22. december - 19. január
Doba ticha20. január - 18. február
Doba obnovy19. február - 20. marec