Odporúčame

Jasnovidka Renáta

Jasnovidka Renáta

Riešim partnerské vzťahy a dokážem preniknúť do štruktúry medziľudských vzťahov. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštec Adam

Adam

Som dostupný, zavolajte mi

Veštica Kavena

Kavena

Som dostupná, zavolajte mi

Veštica Lenaras

Lenaras

Som dostupná, zavolajte mi

Veštica Sadia

Sadia

Obsadená, zavolajte neskôr

Cyklický horoskop

Všetci poznáme svoje znamenie z dátumu narodenia podľa polohy Slnka v okamihu narodenia. Rôzne národy a kultúry majú svoje horoskopy. I príroda má svoje štádia, dobu prebúdzania i dobu spánku. Určité vplyvy sa premietli i do čŕt a povahy človeka narodenom v jej určitom období.

Cyklický horoskop

Len tak, pre zaujímavosť, zamyslite sa nad tým, aký vplyv má na človeka príroda a jej stav v okamihu ľudského zrodenia. Nechajte sa inšpirovať nasledujúcou tabuľkou. Nekorešpondujú zhruba tieto dátumy s dátumami Slnečného horoskopu?

Doba prebudenia21. marec - 19. apríl
Doba rastu20. apríl - 20. máj
Doba rozkvetu21. máj - 20. jún
Doba dlhých dní21. jún - 21. júl
Doba dozrievania22. júl - 21. august
Doba žatvy22. august - 21. september
Doba padajúceho lístia22. september - 22. október
Doba prvých mrazov23. október - 22. november
Doba dlhých nocí23. november - 21. december
Doba hlbokého spánku22. december - 19. január
Doba ticha20. január - 18. február
Doba obnovy19. február - 20. marec