Odporúčame

Veštica Kavena

Veštica Kavena

Poradím vám, ako sa správne rozhodnúť. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Stella

Stella

Osobný kód 160

Veštica Lupita

Lupita

Osobný kód 179

Veštica Shanaja

Shanaja

Osobný kód 158

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Energetické miesta na Slovensku

Čo si možno predstaviť pod pojmom energetické miesto? Vari nie je každé miesto také? Nie, nie je, samozrejme, keď opomenieme fyzikálne poučky, lebo energia je síce prítomná všade, ale nie taká, akú potrebujeme - nie nami zvolená a žiadaná pre lepšiu vitalitu i zvláštne javy v prítomnosti tohto miesta.

Energetické miesta na Slovensku

Čo je energetické miesto?

Energetické miesto môžeme v hrubom obryse nazvať takým, ktoré nesie zvláštny silný náboj, pričom na viacerých pozorovaných jedincov vplýva blahodárne a to opakovane, nie je to len subjektívny pocit. Môžeme potom vravieť o zvláštnych javoch, liečení sa, nadzmyslových pocitoch, ba i zázrakoch. Na takýchto miestach sa ľudia i živé tvory cítia dobre, uvoľnene, bremená všetkého druhu sú o čosi ľahšie a nakoniec opadávajú celkom.

Na Slovensku sú dokonca celé lokality, kde sa dobre darilo ľudom, zvieratám i rastlinám lepšie ako inde, a to po stáročia, nie len za vlády istého rodu. Samozrejme, citlivejší jedinci spozorovali rozdiel hneď. Nie nadarmo vznikali príslovia typu: “Kde si ľahne stádo kráv, postav dom”, “Kde sú mravce, nebude dobre človeku”, “Nestavaj dom na križovatke” a podobne. Jednoducho sú miesta, kde sa darí dobre, aj za skromnejších podmienok, a naopak, kde i v záplave zlata všetko chradne a umiera.

Pozitívnym miestom smieme nazvať i studničky, lesné porasty, vodné toky a jazerá, lesy a hory, nie je to fixované len mestami a osídlenými časťami, či budovou. Dokonca i liečivé minerály sú energeticky silné žiariče a je celkom jedno, kde ich postavíme, alebo kto ich má v ruke, samozrejme na začiatku. Ak by sme ich nechali dlhodobo na nevhodnom mieste, taktiež mu nakoniec podľahnú. Podstatným znakom energetických miest je to, že ľudia odtiaľ odchádzajú nabití energiou, vyslovene si ju odnášajú so sebou. Aj toto pravidlo platí obojstranne - zlé miesto, zlá energia na chrbte človeka pri jeho odchode. Dobrému silovému miestu sa akosi vyhýbajú nešťastia a prírodné katastrofy a aj obyvateľstvo nie je tak choré a nespokojné, ako na negatívnom mieste.

Vplyv histórie

Energetické miesto vybrusuje do svojej podoby i jeho história, ako sa tam dlhodobo žilo, aké udalosti sa tam diali, či tam ľudia netrpeli a podobne. Vyslovene tam dýcha duch predkov, pečať, ktorú tam zanechali a ktorá stále nevedomky pôsobí ďalej. Aj keď si kupujeme vlastný dom, či byt, mali by sme vedieť, akú má pečať a históriu, ako sa darilo ľudom pred nami a či je to šťastné miesto pre život.

Na Slovensku sú celé kanály energetických miest, ktoré by sa dali súradnicami spojiť. Vo väčšine prípadov priamo pôsobia na fyzické i psychické zdravie. Presná definícia energetických miest by bola ťažká a možno pre čitateľa i nepotrebná. Postupne vám budeme ponúkať rozdelenie Slovenska na základné lokality a konkrétne miesta i objekty, kde môžete zakúsiť pocity radosti, zdravia, očisty i psychického odbremenenia sa.

Západné Slovensko

  • Celá oblasť Malých a Bielych Karpát, hlavne neobývané prírodné časti vyžarujú silnú energiu, vrátane vrchov a vodných tokov.
  • Bratislavské Staré Mesto - menovite Dóm sv. Martina a Františkánsky kostol - o energii duchovných miest neradno ani špekulovať. Náboj, ktorý tam dennodenne vnášajú úprimne sa modliaci i ďakujúci, koncentrácia mysle, s akou tam vstupujú ľudia už od 13. storočia, je obrovský. Samozrejme, smieme vycítiť i energiu silovú, ktorá sála zo samotného miesta objektov a s ľuďmi nesúvisí.
  • Hrad Červený Kameň - silný duchovný náboj predkov, vyžaruje rešpekt, odvahu, silu držať sa života a nevzdávať sa, národnú hrdosť.
  • Hrad Dobrá Voda a priľahlé lesy - vo svojich najlepších časoch nedostupný a nedobytný, vyhli sa mu i turecké vpády, žiaľ, nie požiare a množstvo majiteľov. Energia miesta ale zotrvala i v jeho ruinách a priľahlých lesoch.
  • Piešťany a ich minerálne pramene netreba ani predstavovať, ale dobre pôsobí i mesto samo a okolie mesta.

V ďalších častiach sa budeme podrobnejšie venovať zaujímavým energetickým miestam po celom Slovensku.