Nie je Zajac ako Zajac

Uvedomujete si, že pri vytváraní toho pravého prostredia, zohrávajú dôležitú úlohu detaily, a tak venujete pozornosť všetkému od farieb, vzorov, nábytku až po jedlo či konverzáciu. Len vtedy, ak máte istotu, že všetko bolo pripravené podľa vašich predstáv, ste schopní uvoľniť sa a byť očarujúcimi, elegantnými a inteligentnými spoločníkmi.

Nie je Zajac ako Zajac

Veľká predstavivosť a bystrý úsudok v kombinácii s otvorenosťou a veľkodušnosťou vám umožňujú získavať si priateľov i z radov niekdajších nepriateľov. Nesúlad a rozpory nemajú vo vašom živote miesto. Ak máte pocit, že vás nútia do niečoho, čo je nad vaše sily, viete byť neústupčiví. Ak ste postavení pred ťažké rozhodnutie alebo pociťujete skľúčenosť, mávate vo zvyku skrývať svoju mienku, lebo si myslíte, že nie je vhodné uplatňovať svoje požiadavky alebo vnucovať názory.

Založením ste skôr konzervatívni a neradi sa vzdávate svojich istôt. Ak však budete ustavične uprednostňovať bezpečnosť pred rizikom, môže sa stať, že premeškáte vhodnú príležitosť. Netúžite byť stredobodom pozornosti, vyhýbate sa konfliktom a nečakaným komplikáciám, a ak sa im máte možnosť brániť, určite to využijete. To však neznamená, že by ste boli ľahkomyseľní či nezodpovední. Ak ste o veci presvedčení, venujete sa jej veľkým úsilím, vytrvalosťou a vynachádzavosťou.

Láska

VzťahyPotrebujete predovšetkým dôveru, pocit bezpečia a nežnosť svojho partnera. Najšťastnejší ste, ak môžete vytvoriť intímnu a príjemnú atmosféru. Nie je pravdepodobné, že by ste podľahli búrlivým citom, ani sa nepúšťate do romantických dobrodružstiev, a ak váš priateľ zakolíše alebo vás zraní, stiahnete sa do svojej ulity. Sú chvíle, keď ste si láskou svojho náprotivku celkom istý, ale jeho neuvážený čin alebo ľahkovážna poznámka môže do vášho vnútra zasiať semienko vážnej pochybnosti. Pokúste sa nezaujato posúdiť svoje znepokojenie a možno zistíte, že vaše pochybnosti sú neopodstatnené. Ak nájdete toho pravého, ktorý bude opätovať vašu náklonnosť, stanete sa chápajúcimi, tolerantnými partnermi a budete schopní vcítiť sa do problémov iných.

Ste šťastní, ak sa so svojím partnerom zhodnete v názoroch na umenie, radi sa zúčastňujete na priateľských posedeniach a zaujímavých rozhovoroch. Kým však nájdete spriaznenú dušu, trvá to istý čas, a preto sa ostatným môže zdať, že ste nestáli. No keď svojho vyvoleného nájdete, dokážete byť vernými partnermi.

Kariéra

PrácaVaša inteligencia a nadanie vám zaručujú dobré vyhliadky na úspešnú kariéru a vy sami zakaždým veľmi starostlivo zvažujete všetky možnosti, ktoré sa vám núkajú. Váš úsudok nebýva jednostranný, k problémom pristupujete s istou dávkou opatrnosti a skôr, ako vyslovíte svoju mienku, usilujete sa získať všetky dostupné informácie. Uprednostňujete stálu prácu a isté miesto, prieči sa vám neľútostná konkurencia, ktorá vládne v obchodných kruhoch, a rovnako cudzí je vám svet politiky či financií. Práca v strese vás znervózňuje, rovnako ako nečakané požiadavky, aby ste prispeli nejakou tvorivou myšlienkou. Kým ostatní sa vyžívajú v ohnivých diskusiách, vy dávate prednosť debatám, v ktorých sa uplatňuje logická argumentácia. Vaše tvorivé schopnosti vynikajú najmä vtedy, ak máte možnosť pracovať vlastným tempom. Mnohí kolegovia si vážia vašu ohľaduplnosť a skromnosť, i to, že na ceste za úspechom nešplháte po chrbtoch iných. Dobre sa uplatníte v literatúre, umení, návrhárstve alebo v styku s verejnosťou. Môžete sa stať aj dobrými právnikmi, sudcami, poisťovacími agentmi, poradcami či sekretármi.

Znamenie Zajaca a tradičné koncepty

Jin - Jang

Jin a Jang sú dva neoddeliteľné protikladné princípy, ktoré určujú beh celého vesmíru a udržiavajú ho v rovnováhe. Jin je princíp chladný, slabý a pasívny, kým Jang je princíp horúci, silný a aktívny. Zajacovi sa pripisuje prvok zeme, v ktorom sú princípy Jin a Jang v rovnováhe. S touto kombináciou sa spája logické myslenie a zodpovednosť.

Farba - zelená

Zajacovi sa prisudzuje zelená farba, ktorá symbolizuje jar. Je to aj farba nového života, pokoja a odpočinku. Hovorí sa, že sny, v ktorých sa objavuje zelená, sú šťastným znamením, lebo zelená je farba šťastia, najmä v kombinácii s červenou.

Svetová strana - východ

Ku každému z dvanástich znamení zvieratníka je priradená jedna zo svetových strán. K Zajacovi patrí východ, ktorý sa spája s úsvitom. Táto svetová strana sa tradične dáva do súvislosti so stredom jari, obdobím, v ktorom jangový princíp nadobúda silu, kým jinový princíp ustupuje.

Vplyv mesiaca narodenia podľa čínskeho horoskopu

Január

JanuárPozeráte sa na svet s dôverou, ale ste schopní konať aj opatrne a rozvážne. Vyhýbate sa zbytočnej publicite a stresu. Ak sa dostanete do úzkych, výrazne znervózniete. Nemusíte sa hneď zbytočne plašiť, lebo inteligencia a intuícia vám pomôžu vyrovnať sa s prekážkami takým tempom, aké vám vyhovuje. Vaša elegancia a obratnosť býva inšpiráciou pre ostatných, a hoci sa nesnažíte strhávať na seba pozornosť, nebudete mať núdzu o oddaných priateľov.

Február

FebruárViete odpúšťať, starať sa o druhých a ľuďom s vami býva dobre. Ste schopní počúvať a mnohí sa vám zdôverujú, lebo vedia, že ich pocity a tajomstvá sú u vás v bezpečí. Ste veľmi opatrní, a kým sa do niečoho pustíte, starostlivo zvažujete všetky okolnosti. Len čo sa pre niečo rozhodnete, konáte rýchlo a bez váhania. Ste schopní a nezávislí pracovníci, ale ľahko vás vyvedú z miery nečakané problémy. Dobre si preto premyslíte najvhodnejší postup.

Marec

MarecNeradi sa miešate do života iných, radšej sa sústreďujete na svoje vlastné záležitosti a problémy. Táto ľahostajnosť môže prerásť do určitého egocentrizmu, ktorý by vám mohol brániť v objavovaní nových zaujímavých príležitostí či v získavaní nových priateľov. Preto je potrebné, aby ste boli voči ostatným otvorenejší. V zásade však nestrácate životný optimizmus a okolie oceňuje vašu láskavú a pokojnú povahu.

Apríl

AprílVšetky úlohy riešite systematicky a dbáte na to, aby vašej pozornosti neunikli ani tie najmenšie detaily. Ste pedanti, často však meníte svoje názory, čo obmedzuje vašu schopnosť prijímať konečné rozhodnutia či dokončiť prácu podľa pôvodného plánu. Ste schopní uvedomiť si svoje chyby, ale na to, aby ste ich dokázali otvorene priznať a hovoriť o nich, potrebujete povzbudenie a podporu priateľov, ktorým dôverujete.

Máj

MájĽudia si vážia vašu múdrosť, odvahu a elán a vy sami sa k nim správate tak, ako by ste si želali, aby sa oni správali k vám. Máte pevné morálne zásady, podľa ktorých hodnotíte všetky svoje činy, ale nemali by ste robiť unáhlené rozhodnutia. Ak narazíte na neúspech, strácate sebadôveru a nemáte odvahu poučiť sa z vlastných chýb a začať odznova. Ak sa pred vami vynorí nová príležitosť, nestrácajte odvahu, lebo tentoraz už budete schopní vyhnúť sa prípadným úskaliam.

Jún

JúnK životu pristupujete s optimizmom a nadšením, ale často nemáte dosť sebadôvery na to, aby ste sa chopili novej príležitosti, ktorá sa vám ponúka. Ste obdarení trpezlivosťou a taktom, ale na to, aby ste sa presadili v konkurenčnom prostredí, musíte byť cieľavedomejší. Len čo získate potrebnú istotu, ochotnejšie sa prispôsobíte zmenám a bude pre vás ľahšie vziať na seba zodpovednosť, bojovať s problémami a presadzovať vlastné názory.

Júl

JúlPriatelia oceňujú vašu otvorenosť a spoľahlivosť, lebo vedia, že sa v ťažkých chvíľach na vás môžu spoľahnúť. Ľahko vás však rozrušia a vyľakajú útoky či hnev druhých ľudí. V niektorých situáciách by ste mali nájsť v sebe viac odvahy. Neochota bojovať s nepríjemnými problémami vám môže spôsobiť ešte väčšie ťažkosti, než boli tie, ktorým ste sa chceli pôvodne vyhnúť. Ste však natoľko bystrí, že si s nimi ľahko poradíte.

August

AugustSte inteligentní, odvážni a schopní odpúšťať. V záchvate organizovania však často prijímate unáhlené a nepremyslené rozhodnutia. Svoje chyby si napokon priznáte a nerobí vám problém ani odpúšťať ich ostatným. V záujme úspešného zavŕšenia úloh, ktoré ste si určili, by ste mali svoj postup lepšie naplánovať. Ste bystrí pozorovatelia, zaujímate sa o všetko, čo sa deje, a priťahujú vás nové myšlienky a moderná technika.

September

SeptemberDokážete sa vžiť do problémov iných, ale zdráhate sa dať voľný priechod vlastným emóciám. Niekedy máte pocit, že nie je vhodný čas na to, aby ste prezentovali vlastné názory, inokedy vám nedovoľuje vyjadriť skutočnú mienku úzkosť alebo stres. Navonok môžete pôsobiť neprístupne, ale v podstate máte jemnú prispôsobivú povahu, vašim priateľom sa však podarí preniknúť do jej vnútra až po istom čase.

Október

OktóberMáte romantickú, melancholickú a veľmi citlivú povahu a niekedy podliehate aj nadšeniu. Vašich nových priateľov môže zaskočiť dychtivosť, s akou k nim pristupujete. celkovo však máte schopnosť šíriť okolo seba pohodu a porozumenie. Dojíma vás utrpenie druhých, takže ľudia v núdzi získavajú vaše sympatie a náklonnosť. Dobre vyvinutý zmysel pre morálku vás môže zvádzať ku kritike tých, ktorí uvažujú inak než vy. Preto sa vyhýbajte unáhleným úsudkom.

November

NovemberViete odhaliť pocity a potreby druhých ľudí, ich naozajstné úmysly, takže sa nedá predpokladať, že by niekto mohol zneužiť vašu dobrotu. K tým, ktorí sa na vás obracajú s prosbou o pomoc, ste úctiví, pristupujete k nim s pochopením a máte s nimi trpezlivosť. Vlastné tajomstvá však prezrádzate iba výnimočne, čo vám spôsobuje muky, ktoré by ste si mohli ušetriť, keby ste sa so svojimi problémami zdôverili niekomu zo svojich priateľov či príbuzných.

December

DecemberSte rezervovaní a vyrovnaní, máte dobrú pamäť a bystrý úsudok. Neznášate, keď ostatní ľudia obmedzujú vašu nezávislosť, a ste obozretní voči novým známostiam alebo nezvyčajným návrhom. Často si vytvárate názor skôr, než si vypočujete všetky fakty. Chránite tak sami seba, lebo pod maskou rezervovanosti a neprístupnosti skrývate dušu, ktorú ľahko zrania slová a činy druhých ľudí. Mali by ste sa preto usilovať o väčšiu otvorenosť voči svojmu okoliu.

Čínsky astrologický systém je založený na periodicky sa opakujúcich cykloch, pričom jednotlivé znamenia sa opakujú po dvanástich rokoch. Nastal rok Zajaca. Keďže čínska astrológia má 5 prvkov - kov, vodu, oheň, zem a drevo, vytvára sa až 60-ročný cyklus. Ľudí, narodených v čínskom znamení Zajaca (vo Vietname Mačky), rozdeľujú podľa jednotlivých prvkov i takto:

Kovový Zajac06.02.1951 - 26.01.1952
Vodný Zajac25.01.1963 - 12.02.1964
Drevený Zajac14.02.1915 - 02.02.1916
11.02.1975 - 30.01.1976
Ohnivý Zajac02.02.1927 - 22.01.1928
29.01.1987 - 16.02.1988
Zemný Zajac19.02.1939 - 07.02.1940
16.02.1999 - 04.02.2000