Veštica Večernica

Večernica

Osobný kód 159

Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Prečo sme rôzni?

Veľmi často počuť otázky od ľudí, prečo jeden má osud taký a druhý onaký? Jeden je šťastný, druhý nešťastný. Jeden je bohatý a druhý chudobný. Alebo jeden prekypuje zdravím a druhý chorľavie...

Prečo sme rôzni?

Dalo by sa veľa prirovnaní napísať, o čom ľudia premýšľajú. Je to naša karma. Slovo karma sa v posledných rokoch skloňuje vo všetkých pádoch na celom svete. Keď sa niekomu nevedie dobre, hneď sa používa: „To je jeho karma“, alebo „Kde je božia spravodlivosť?“ Každý človiečik pri narodení má už predurčený osud - čiastočne predurčený osud. Niektoré veci sú na karmickej ceste nemenné. Jedná sa o oblasť, do ktorej sa narodil: štát, rodina. Niektorí jedinci sa narodia do oblasti, kde panuje chudoba, bieda, hlad alebo vojna. Oni, bohužiaľ, nemajú možnosť veľkých zmien, ktorými by kráčali vývojovo dopredu. Naopak, sú zase oblasti, kde sa dokážu realizovať a môžu sa v živote posunúť o veľký krok dopredu.

Narozdiel od toho, čo sa zmeniť nedá, existujú veci alebo možnosti, ktoré dokážeme ovplyvniť. A sú to naše myšlienky a správanie - práve v tom máme veľký potenciál na krásny životný sled. Napíšem príklad, kedy my sami dokážeme vytvárať bloky vo vývoji dieťaťa a tomu by sme sa mali vo veľkej miere vyhýbať. Rodičia sa veľmi pohádali medzi sebou v čase, keď bolo dieťa ešte v matkinom brušku. Čiže sa vyvíjalo. Oni sa udobrili a dávno na tento zážitok zabudli, ale dieťa si to v podvedomí zapamätalo. Kedykoľvek, keď vznikla v jeho živote alebo v jeho okolí hádka, znervóznelo a rozrušilo sa. Tým sa ten blok u neho znásoboval. Dokonca sa môže stať, že mu to zapríčiní aj zdravotné problémy. Ľudské city súvisia s obličkami a pohlavnými ústrojenstvom. Tam sa najskôr prejavia následky z blokov, ktoré ani nepovažujeme za dôležité, alebo ich berieme na ľahkú váhu.

Môžeme zmeniť svoj osud?

Bloky alebo karmické programy si vytvárame vo svojom podvedomí sami. Všetky kladné aj záporné zážitky sa ukladajú do kroniky akáše. Je to zápis o duševnej činnosti každého človeka. Všetky naše myšlienky sa pretvárajú v obrazce, každá malá či veľká myšlienka sa časom stáva skutočnosťou - tým sa myšlienka dostáva do reality. Presne takýto istý proces prebieha v tele človeka. Počas svojho života človek vyprodukuje veľmi veľa myšlienok, ktoré spolu vytvárajú sieť a tá sa po čase dostáva do reality a zhmotňuje sa. Tým by som zjednodušene povedala, že my sami si vytvárame svoj osud alebo karmickú cestu.

Všetci sme pred vesmírom zodpovední za každú chvíľku v živote, či a ako sme ju využili, či sme vyčerpali všetky možnosti, ktoré sme dostali do vienka, alebo nie. Je pre nás dôležité, aby sme využívali duchovnú silu a dosiahneme všetko. Vesmír nám na prežitie dal všetko, čo potrebujeme, nie je dôležité sa silou mocou hnať za materiálnymi statkami. Nevravím, že peniaze nie sú dôležité pre život. Sú. Len je dobré mať krásny zlatý stred a lásku okolo seba, než mať majetky a luxus bez lásky. Samozrejme, prichádzajú nám do cesty aj negatívne a ťažšie prekážky, ale to nás vesmír upozorňuje na veci, ktoré treba prekonať a hľadať cestu k náprave. Čím skôr pochopíme vesmírne pravidlá, tým lepšie pre nás a pre budúcnosť našich následníkov - naše deti. My im dávame príklad a predurčujeme cestu.