Odporúčame

Zoruna

Zoruna

Vesmír ma inšpiruje k duchovnu a k pomoci ľuďom. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Veštica Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Kavena

Kavena

Osobný kód 169

Akáša

Akáša je slovo pochádzajúce zo sanskritu a jeho význam je „duch“, alebo „éter“. Je to vlastne záznam všetkých činov, myšlienok aj slov. Sú v nej uchované všetky ľudské skúsenosti, všetko, čo sa kedy udialo. Tomuto slovu sa nezriedka hovorí aj Kniha života, Kozmický duch, kolektívne vedomie, či podvedomie.

Akáša

Je to taká vesmírna databanka. Nejedná sa o skutočné zvitky, alebo knihy, do ktorých sa môžeme kedykoľvek pozrieť, ale ide o energetické vibrácie. Sú to energetické vibrácie, ktoré sa nám predkladajú ako obrazy, symboly, tvary, alebo reči, ktorým práve náš Duch rozumie. Každý jeden človek môže nazrieť do svojich záznamov. Ak by sme chceli nazrieť aj do záznamov inej osoby, musíme mať od nej povolenie a to dostaneme naladením sa na jej Vyššie Ja.

Existuje viacero spôsobov, ako sa do Akáše dostať:

  • Meditáciou
  • Kreatívnou vizualizáciou
  • Snom
  • Regresiou do minulých životov

Americký mystik Edgar Cayce využíval toto čítanie počas spánku, alebo počas tranzu. Takto sa vedel napojiť na ducha dobrého amerického lekára a takto pomáhal pri liečbe pacientov.

Práve týmto tajomstvom sa zaoberal vo svojej knihe Akáša švajčiarsky autor nemeckého pôvodu Guido Huber. Autor sa snažil vysvetliť čitateľovi tajomstvo mystického priestoru, odhaliť jeho skryté tajomstvá a prispieť tak k hlbšiemu pochopeniu problematiky. Kniha bola prvýkrát vydaná v roku 1955 vo Švajčiarsku. Ide o pomerne málo známeho autora, vďaka jeho skromnosti. Opisuje, ako sa dostal on do kroniky Akáše. Bolo to v čase, keď bol v narkóze a to zmenilo celý jeho život. Guido Huber sa narodil 26. 6. 1881 v Bavorskom Švábsku ako najstarší syn nemeckého kupca. Dosiahol titul doktora filozofie, psychológie a pedagogiky. Svoje poznatky využíval aj ako učiteľ, dával aj súkromné hodiny v dobre situovaných rodinách. Potom si zariadil svoju súkromnú školu v Davose. Paralelne sa venoval aj skúmaniu mimozmyslových zážitkov a snažil sa pochopiť podstatu vedomia, smrti a sveta.

Termínom Kronika Akáša označovali už Indovia pozemský a nebeský priestor, ktorý vedú bohovia. Nedá sa ale prehliadnuť, že slovo Akáša v sanskrite je výrazom nepreložiteľným. Cesta k pochopeniu Kroniky Akáša vedie do starobylých véd a taktiež sa nachádza aj v starých indických posvätných textoch Upanišát, ktoré sú považované za základ ľudských dejín. Tiež v piesni Bhagavadgíta vedie cesta k pochopeniu, taktiež aj známi autori ako Goethe a Dante, Akášu spomínajú vo svojich dielach. Mystika sa stala hlavným námetom v ich tvorbe. Tieto mystické poznatky sú všeobecne známe, ale vždy veľmi pochopiteľné čitateľovi.

Takto vysvetľuje mechanizmus fungovania Akáši duchovná veda:
Život človeka na zemi, jeho činy, slová, myšlienky a pocity sa odrážajú v duchovnom svete, ktorý nás priamo obklopuje. Akáša sa rozpína prakticky od éterickej cez astrálnu až po mentálnu úroveň. Avšak naozajstnou Akášou v pravom zmysle slova je až kauzálna sféra, ktorá sa nachádza nad mentálnou sférou. Je to sféra príčin, sféra nestvoreného, vo východnej mystike označovaná ako budhická sféra blaženosti. Sféra, z ktorej sa vytvorili ostatné tri jemnohmotné sféry potrebné pre vznik a fungovanie hrubohmotnej zeme a hrubohmotného človeka. Sféra mentálna, astrálna a éterická. Nad ňou sa nachádzajú ďalšie duchovné svety (tie už sú mimo Akáši, mimo zákona príčiny a následku, mimo zákona karmy), ktorý platí v hrubohmotnom zmysle iba v týchto svetoch.

Človek, ktorý skúma tieto záznamy, najčastejšie narazí na udalosti, ktoré boli sprevádzané veľkým množstvom energie.  Z tohto dôvodu je možné najčastejšie vidieť vojny a živelné pohromy. Energia obklopujúca tieto udalosti dáva možnosť rýchlejšieho preniknutia na povrch. Ak chceme nahliadnuť do budúcnosti, vstúpime do zmäteného sveta symbolov zmiešaných so súčasnosťou. Tieto symboly sú symbolmi kultúry a náboženstva človeka, ktorý práve skúma záujmy budúcnosti. Je treba povedať, proroci a jasnovidci vidia vždy iba pravdepodobnú budúcnosť. Pretože svoju budúcnosť si každý z nás môže trochu zmeniť. Preto proroctvá je treba brať skôr ako varovanie.

Éterická, astrálna a mentálna sféra

Každú realizáciu zápisu do Akáši a do tiel ľudí vykonávajú anjeli, špecializovaní na vykonávanie týchto udalostí. Riadia sa podľa zákona absolútnej spravodlivosti. Okrem jasnovidcov, ktorí sa dokážu na Akášu napojiť, sa prakticky s ňou stretne každý človek na prahu smrti. Bezprostredne po smrti fyzického tela sa človek nachádza v prechodnom stave, kedy k nemu pristupuje anjel majúci na starosti zápis skutkov jeho života so všetkými podrobnosťami, na ktoré on sám už dávno zabudol. Vtedy je konfrontovaný so zlými aj dobrými skutkami, bez prikrášľovania. Až vtedy, keď sú záznamy dopozerané, idú sprevádzané anjelmi do Akášskej knižnice k ostatným záznamom. Sú tam dejiny celého ľudstva. Samozrejme sa to všetko nachádza v éterickej sfére.  Éterické telo človeka sa rozpúšťa do éteru a on postupne stráca pozemské spomienky a prechádza do astrálnej sféry.

V astrálnej sfére je človek (jeho astrálna podoba) konfrontovaný so svojimi činmi vo veľmi silnej podobe. To, čo robil druhým zle, čo cítil, aké negatívne emócie produkoval počas života na zemi, to sa mu vracia v opačnom vzťahu - ako obeť, tak prežíva svoj očistec. Pri tom túto dušu sprevádza jej anjel strážny, ktorý komentuje jeho skutky počas života. Takto by táto duša mala pochopiť zmysel týchto činov a úprimne ich oľutovať. Prežívanie skutočnosti v astrálnej rovine sa tiež zapisuje do Akášskeho záznamu.  Po prežití astrálneho očistca je duša zbavená aj astrálneho tela a prechádza do mentálnej sféry.

V mentálnej sfére sú zase prežívané myšlienky človeka, ako živé deje, takže sú mu ukazované nádherné farebno-hudobné vzory ušľachtilých ideí a myšlienok, ktorými sa duša uchvacuje a napĺňa. Ak mala duša počas života na zemi zlé myšlienky, nespravodlivé, materialistické, zákerné, tak vidí veľmi málo, alebo aj nič. Je slepá, nemá sa čím naplniť do budúceho života a prichádza ďalšíkrát na svet veľmi ochudobnená.

Zo všetkých Akášských záznamov sa robia kópie a tie si človek berie zo sebou do novej inkarnácie na Zemi. Kvalitným videním Akáši sa dá pomáhať ľuďom pri vysvetľovaní ich životných problémov, prameniacich z ich životných situácií, osudovo prameniacich z ich minulých životov.

Spracované podľa odborných článkov.