Slnko

Slnko

Veštba na dnes podľa tarotovej karty

Optimistická karta, ktorá nám ukazuje svojím jasným lúčom, akým smerom máme kráčať dnešným dňom. Pokora a všeobjímajúca láska, akej sú schopné deti, ale zároveň vnímanie múdrosti vekov, odkedy existuje táto stálica na nebi, to je pre nás možno ďaleký, ale dosiahnuteľný cieľ. Otvorte sa teda láske!