Odporúčame

Veštica Elis

Veštica Elis

Mojím poslaním je pomáhať ľuďom a robiť život lepším v duševnej, psychickej aj fyzickej oblasti. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Veštica Janka Avelange

Janka Avelange

Osobný kód 172

Veštica Somezeda

Somezeda

Osobný kód 177

Veštec Krištof

Krištof

Osobný kód 166

Kto sú anjeli?

O pomoc anjelov je nutné požiadať, pretože anjeli nedokážu ovplyvniť našu slobodnú vôľu. Podľa Biblie stvoril Boh anjelov na druhý deň stvorenia.

Poslaním anjelov je slúžiť Bohu a oslavovať ho. I keď pri stvorení dostali slobodnú vôľu, väčšina sa jej vzdala a zostala naďalej slúžiť Stvoriteľovi. Niekoľko anjelov sa však tejto slobodnej vôle nevzdalo. Požadovali, aby ostatní anjeli slúžili im, aby ich velebili a tým si spôsobili pád - stali sa z nich diabli a zlí duchovia - stali sa z nich protiklady (láska - nenávisť, úprimnosť - faloš a pod.).

Hierarchia anjelov

Medzi anjelmi existuje hierarchia. Existuje 72 anjelov strážnych, ktorých delíme do deviatich rodov po ôsmich anjeloch. Na čele každého rodu stojí knieža - archanjel. Každému anjelovi je určených 5 dní v roku, počas ktorých preukazuje svoju anjelskú moc podporenú vlastným rodom. Táto ich sila a pomoc je natoľko silná, že napomáha vytvárať charakter ľudí, ktorí sa v danom období narodia.

Je dobré počúvať svoj vnútorný hlas a intuíciu. Prichádza to zrazu a my počujeme: “Nerob to!” Potom je lepšie poslúchnuť.

Odpoveď na otázku, ktorý anjel ovplyvňuje a pomáha práve vám, sa dozviete v ďalších článkoch.