Odporúčame

Mária

Mária

Nebojte sa kvantovej fyziky - môžete byť hocikým, kým ste už boli, alebo kým ešte len chcete byť. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Veštica Lira

Lira

Osobný kód 179

Kto sú anjeli?

O pomoc anjelov je nutné požiadať, pretože anjeli nedokážu ovplyvniť našu slobodnú vôľu. Podľa Biblie stvoril Boh anjelov na druhý deň stvorenia.

Poslaním anjelov je slúžiť Bohu a oslavovať ho. I keď pri stvorení dostali slobodnú vôľu, väčšina sa jej vzdala a zostala naďalej slúžiť Stvoriteľovi. Niekoľko anjelov sa však tejto slobodnej vôle nevzdalo. Požadovali, aby ostatní anjeli slúžili im, aby ich velebili a tým si spôsobili pád - stali sa z nich diabli a zlí duchovia - stali sa z nich protiklady (láska - nenávisť, úprimnosť - faloš a pod.).

Hierarchia anjelov

Medzi anjelmi existuje hierarchia. Existuje 72 anjelov strážnych, ktorých delíme do deviatich rodov po ôsmich anjeloch. Na čele každého rodu stojí knieža - archanjel. Každému anjelovi je určených 5 dní v roku, počas ktorých preukazuje svoju anjelskú moc podporenú vlastným rodom. Táto ich sila a pomoc je natoľko silná, že napomáha vytvárať charakter ľudí, ktorí sa v danom období narodia.

Je dobré počúvať svoj vnútorný hlas a intuíciu. Prichádza to zrazu a my počujeme: “Nerob to!” Potom je lepšie poslúchnuť.

Odpoveď na otázku, ktorý anjel ovplyvňuje a pomáha práve vám, sa dozviete v ďalších článkoch.