Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Ascendent, descendent, medium coeli, immum coeli

Ascendent (ASC), Descendent (DSC), Medium Coeli (MC) a Immum Coeli (IC) alebo tiež štyri základné body horoskopu, ktoré dokopy tvoria dve jeho hlavné osi.

Ascendent, descendent, medium coeli, immum coeli

Hlavné osi horoskopu:

  • Os ASC - DSC je priesečníkom ekliptiky z východu na západ a rozdeľuje tak zodiak (zverokruh) na spodnú a vrchnú časť
  • Os IC - MC pretína ekliptiku z “dola nahor” a rozdeľuje tak zodiak na západnú a východnú polovicu

Ascendent

Ascendent (z lat. vzostupný) alebo tiež východný bod v horoskope, kde sa ekliptika pretína s obzorom (kde ráno vychádza Slnko). Poukazuje na naše typické prejavy, na veci, ktoré nás charakterizujú. Znamenie, v ktorom sa Ascendent nachádza, nám svojou kvalitou prepožičiava určitý výraz, vďaka ktorému sme schopní spoznávať a správne hodnotiť sami seba. Postavenie Ascendentu je v horoskope rovnako významné ako postavenie Slnka v znamení, i keď vlastnosti znamenia, v ktorom je postavený, sa začnú naplno prejavovať až neskôr – približne okolo dvadsiateho ôsmeho až tridsiateho roku života.

Descendent

Descendent (z lat. zostupný) alebo tiež západný bod v horoskope (tam, kde zapadá Slnko). Je naším symbolickým zrkadlom. Vypovedá o ľuďoch, s ktorými sa počas života stretávame, k akým ľuďom inklinujeme a o tom, čo podvedome u iných hľadáme. Znamenie, v ktorom sa DSC nachádza, poukazuje tiež na spôsob, akým sa zapájame do kolektívu a na to, ako zvykneme nadväzovať vzťahy. Vlastnosti tohto znamenia charakterizujú častokrát nášho životného partnera. Tiež však hovoria o skrytej túžbe, predstavách o nás samých (akými by sme chceli byť, príp. ako sa skreslene vnímame).

Immum Coeli

Immum Coeli (z lat. hlbina nebies) je najhlbším miestom v horoskope. Je to bod nachádzajúci sa pod obzorom a tvoriaci protiľahlú stranu s MC. Inými slovami: Nadir, podnožník. Predstavuje naše korene, domov, to, odkiaľ pochádzame (niektorí astrológovia ho spájaju s karmou), predstavuje tiež spôsob, akým dosahujeme v živote istoty. Je to miesto “ODKIAĽ KRÁČAME”.

Medium Coeli

Medium Coeli (z lat. stred nebies) je priesečníkom ekliptiky a miestneho poludníka nad obzorom (tam, kde sa na pravé poludnie nachádza Slnko). Je to zároveň najvyššie postavený bod v horoskope. Inými slovami: Zenit, nadhlavník. Predstavuje bod našej spoločenskej integrácie, naše ciele a postavenie v spoločnosti, príp. kariéru (začiatok 10.domu). Je to miesto “KAM DOKRÁČAME”.

Nabudúce si podrobnejšie rozoberieme Ascendent jednotlivých znamení zverokruhu.