Odporúčame

Mária

Mária

Nebojte sa kvantovej fyziky - môžete byť hocikým, kým ste už boli, alebo kým ešte len chcete byť. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Ako funguje veštenie?

Súčasní jasnovidci využívajú rôzne metódy predpovedania budúcnosti. Líšia sa svojím prístupom, ale ich podstata je rovnaká. Ako funguje veštenie a aké zákonitosti má nazeranie do budúcnosti?

Ako funguje veštenie?

Nič sa nedeje náhodne

Prvým pravidlom, z ktorého veštenie vychádza, je existencia osudu. I keď sa nám to tak často zdá, nič nie je zhlukom náhodných udalostí. Všetko má svoju príčinu, ktorá tvorí reťazec ďalších následkov. Vnímanie toho, ako funguje veštenie, bolo kedysi bežné, ale časom sme ho stratili.

Všetko, čo sa udialo, deje a bude sa diať, je zapísané v kronike Akáša. Toto slovo pochádza zo sanskritu a predstavuje pra-element a „pralátku“ vesmíru. Práve do nej veštec alebo veštica nahliada a získava z nej informácie o zákonoch karmy.

Nezamieňajte si veštenie s výkladom

Mnohí ľudia majú dar komunikovať s anjelmi alebo dušami mŕtvych. Tí zvyčajne odovzdávajú odkazy, ktoré nám pomáhajú prekonať náročné životné situácie. Neprikazujú, čo by sme mali robiť. Svetelné bytosti nám odhaľujú súčasný stav a ponúkajú nový pohľad alebo nádej.

Pri veštení ide o spôsob nadviazania kontaktu so znameniami okolo nás. Jasnovidec sa „napája“ na Akášu a číta, čo nás čaká. Je potrebné zdôrazniť, že už týmto ovplyvňujeme budúcnosť. Osud však nie je nezvratný. Bez ohľadu na to, ako funguje veštenie. Slobodná vôľa je dar, ktorým vieme svoj život meniť.

Prečo sa niekedy veštba nenaplní?

Keď poznáme budúcnosť, prispôsobujeme tomu svoje činy. Či už vedome alebo nevedome. Ak po niečom naozaj túžime a vynaložíme dostatok vôle, môžeme to dosiahnuť. Ďalším dôvodom je jednoducho odovzdávanie informácií, ktoré prechádzajú cez tri „filtre“.

Veštenie z kariet

Tým prvým je samotná veštica a jej schopnosti či duchovná zrelosť. Od toho závisí, do akej miery má prístup k tomu, čo sa píše v kronike osudu. V niektorých prípadoch nemôže vidieť úplne všetko. Ďalším filtrom je to, ako to dokáže sprostredkovať. Nesprávnou voľbou slov môže zmeniť celkový význam veštby.

Dôležitá je aj klientova schopnosť porozumieť. Pri veštení treba mať otvorenú myseľ a počúvať. Mnohí však prichádzajú s očakávaniami, ktoré si chcú len potvrdiť. Tým si ale sami bránia v tom, aby malo stretnutie skutočný prínos. Skúsená veštica vám vždy vysvetlí, ako funguje veštenie, ak to je potrebné.

Ako funguje veštenie z tarotových kariet

Tarotové karty od svojho vzniku v 14. storočí vyšli už vo viacerých vydaniach. Základný balík má 78 kariet, ktoré sa delia na Veľkú a Malú arkánu. Tento názov pochádza z latinského „arcanum“, čo znamená „to, čo je ukryté v truhlici“.

Veľkú arkánu tvorí 22 kariet ako Mág, Veľkňažka, Obesenec alebo Mesiac. Zvyšné karty Malej arkány sú rozdelené podľa štyroch základných živlov: palice (oheň), poháre (voda), meče (oheň) a mince (zem). Každá karta má vlastnú symboliku.

Ich výklad pritom nie je priamy. Dôležitý je kontext všetkých kariet vybraných z balíka. Každú tvorí niekoľko aspektov a záleží od schopností veštca, ako vyloží ich význam. Napríklad karta Veža môže predstavovať „zamurovanie sa“ pred niečím alebo zbúranie starých myšlienok. Signalizovať však môže aj prichádzajúce nebezpečie a chorobu.

Tarotové karty sa dajú vykladať viacerými spôsobmi. Niektorí veštci a veštice majú svoj vlastný spôsob, alebo používajú iba karty Veľkej arkány. Častým postupom je napríklad uloženie kariet do tvaru kresťanského alebo keltského kríža. Usporiadanie a kombinácia kariet následne odhalí súvislosti medzi nimi.