Energetické miesta na Slovensku (2. časť)

V dnešnej časti potulkov po energetických miestach na Slovensku vám predstavíme Piešťany, jaskyňu Driny a hrad Branč.

Energetické miesta na Slovensku (2. časť)

Piešťany

Známe kúpeľné mesto sa smie pochváliť celým radom energetických miest. Medzi energetické lokality sa ráta nielen pre minerálne pramene a liečivé účinky vôd, nájdeme tu i špecificky priaznivo pôsobiace biopole v rámci mestského parku, kolonády i centra mesta. Ľudia sa tu jednoducho cítia príjemne, uvoľnene. V kúpeľoch a domoch by ste našli liečebné účinky na choroby pohybového aparátu, v mestskom parku zasa oddych pre dušu. Nie je to len vplyvom zelene vôkol, ale i zvláštnym magnetizmom mesta. Od nepamäti vyviera na domácej pôde množstvo prameňov minerálnych vôd s dobrou kvalitou. Liečba smie byť kúpeľná i pitná. V parku nájdeme množstvo jedinečných starých stromov, páviu ohradu, príjemné miesta na oddych i zábavu a kultúrne podujatia.

Jaskyňa Driny

Jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Nachádza sa v Smolenickom krase v malebných Malých Karpatoch. Sú pre ňu typické sintrové záclony so zúbkovaním lemovaním. Relatívna vlhkosť je 92 až 97%.  Vedie k nej pruský vzostup po schodoch, treba rátať so zvýšenou fyzickou záťažou i oddychom po výstupe. Tak ako iné jaskyne i tu nájdeme blahodárne pôsobenie na ľudský organizmus, hlavne dýchacie cesty a kožu. Vlhkosť s vysokou sterilitou prostredia pôsobia dobre na dýchanie a choroby dýchacích ciest i astmu. V iných jaskyniach dokonca vznikli celé programy dlhodobejšieho rázu, kedy sa sleduje cielená liečba dýchacích ciest a ochorení. Tkanivo sa lieči zvnútra, inhaláciou, pacienti v jaskyniach i spia, cvičia, viac hodín denne. Ak by ste absolvovali takýto pobyt trikrát, je nádej na potlačenie, ba i vyliečenie viacerých foriem ochorení, astmy a alergií. Sterilitou prostredia sa jaskyne podobajú operačnej sále. Svoje zohráva i minerálne zloženie vzduchu, konkrétnych prvkov, ktoré v jaskyni nachádzame a ich následný vplyv na organizmus. Už po pol hodine po odídení 30 člennej skupiny z jaskyne sa táto samočistiacou schopnosťou dezinfikuje, zahubí víry i baktérie a je opäť sterilná a blahodárna.

Hrad Branč a jeho okolie

Zrúcanina hradu Branč neďaleko Senice láka mnohých návštevníkov na potulky, turistiku i relax. Koná sa tu každoročná hradná sezóna s kultúrnym programom, ba niektorí sa tu i sobášia. Branč bol postavený v 13. storočí ako pohraničný, neskôr ho prestavali na pevnosť a istý čas tu bolo väzenie protestantským kňazom. Neskôr ho nechali majitelia úmyselne poškodiť a schátrať. Na návštevníkov vplýva zvláštna atmosféra zašlých čias pospolitosti a veselia, výnimočného spojenia vyšších autorít s bežným kopaničiarskym životom. Dodnes tu nájdeme mnohé staré chalupy v starom vidieckom štýle. Okolité lesy majú vibráciu tajomna a keltských predkov. Mnohí prišli skúmať údajné podzemné chodby a vplyv lesa a jeho magnetizmu na človeka. Obyčajný odpočinok v okolí hradu, v objatí starých stromov a polí pôsobí pokojným a liečivým vplyvom.