Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Energetické miesta na Slovensku (4. časť)

V dnešnej časti potulkov po energetických miestach na Slovensku vám predstavíme okrem iných aj Bojnice, Blatnickú dolinu a Vihorlat.

Energetické miesta na Slovensku (4. časť)

Blatnická dolina

Známa dolina vo Veľkej Fatre, nachádza sa tu zaujímavý skalný útvar Skalné oko. Prúdia tu silné energie vyvolávajúce duchovnosť národa, energetická studnica podporujúca chuť učeniu sa a hľadaniu zmyslu života, ako by sme pochopili, že zmysel je v podpore duchovnej komunikácie s inými. Zjavuje sa tu i symbol Svätopluka a jeho oddaných, pocit hrdosti k dejinám. Na fyzickej úrovni sa liečia dýchacie cesty a alergie.

Vihorlat

Chránená krajinná oblasť Vihorlatu predstavuje ticho spiacu sopku so svojou zvláštnou silou na emócie jedinca. Hoci patrí medzi najmenšie veľkoplošné chránené územia u nás, jeho moc je zjavná. Jazierka vôkol majú očisťujúci charakter na návštevníkove city. Odstraňujú sa psychické blokády, negatívne emócie ako je strach, smútok, osamelosť, či nenávisť. Spojenie teplej lávy v útrobách a osviežujúcich jazierok dodáva miestu zvláštne čaro a vibráciu.

Zvolen

Jedno z najstarších slovenských miest nesie vibráciu lásky a porozumenia, nachádza sa v sopečnom objatí a krásnej prírode Zvolenskej kotliny. Prvá zmienka o ňom je zaznamenaná z roku 1172. Mesto vyžaruje atmosféru krásy a tvorivosti, súcitu i schopnosti milovať, silná energia je i v Pustom hrade, Zvolenskom zámku a kostoloch v meste.

Bojnice

Silné energetické miesto je sám zámok v Bojniciach, ale i priľahlá lokalita nesie svojskú vibráciu odvahy, sily postaviť sa za svoje rozhodnutia a život, uchopiť tvorivé vlastnosti človeka, nájdenie vhodných slov a prostriedkov k vyjadreniu sa za svoje práva. Ako keby tu človek našiel vlastnú možno na chvíľu potlačenú hrdosť a pýchu na svoj život. Nájdeme tu i kúpeľné služby, ktoré sú ozdravné samé o sebe.

Kaštieľ Topoľčianky a Dobrá Niva

Obe miesta nesú vibráciu odstrašujúcu ženskú neplodnosť a problémy so ženským ústrojenstvom. Kaštieľ je pýchou obce Topolčianky v okrese Zlatých Moraviec. Prvá zmienka o ňom je z roku 1293. Dobrá Niva sa nachádza v okrese Zvolen. Kedysi jej vraveli Dobruna a pochádza z čias roku 1270. Hrad Dobrá Niva sa spomína v roku 1305 a svoju rolu zohral behom tureckých výbojov. Už vtedy mal svoju ochrannú vibráciu.

Hrad Devín

Volá sa i Patrónom Panny Márie na Slovensku, pretože nesie vibráciu materinskej lásky, súcitu a ochrany. Uvedomenie si veľkomoravskej histórie, koreňov národa a hrdosti predkov ide ruka v ruke so symbolom svojbytnosti a Vyšších princípov v našom živote. Ak teda hľadáte svoj duchovný princíp a súcit k okolitému svetu, je to pravé miesto pre vás. Na fyzickej úrovni sa tu liečia dýchacie cesty a podporuje sa duchovný vývoj jednotlivca.