Odporúčame

Lucia

Lucia

Pomocou energie a kariet vám dám odpoveď na otázky, ktoré vás trápia. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Klára

Osobný kód 174

Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Grafológia – analýza rukopisu

Analýza rukopisu je veľmi stará metóda skúmania človeka. Je to veda veľmi podrobná a výstižná. Využíva sa i v súdnictve, kriminalistike, či v niektorých firmách pri prijímacích pohovoroch kde vyžadujú životopis napísaný vlastnou rukou.

Grafológia – analýza rukopisu

Pre bežný odhad by vám mali postačiť na prvý pohľad viditeľné znaky, napríklad:

Veľkosť písma

Čím je písmo väčšie, tým viac sebadôvery a ambícií jeho vlastník má. Veľké písmená naznačujú, že ide o vášnivú, veľkorysú osobu, ktorá sa cíti v spoločnosti príjemne. Extrémna veľkosť rukopisu poukazuje na hrdých ľudí, až príliš zahľadených do seba, resp. trpiacich syndrómom JA. Môže symbolizovať tiež túžbu po slobode a aktívnejšom spôsobe života. Malé písmo odzrkadľuje skromnosť, nenáročnosť, dôkladnosť či opatrnosť.

Zvýraznené slučky

Výraznejšie horné slučky v písmenách (napr. b, d, h, l) vypovedajú o schopnosti človeka impulzívne sa nadchnúť pre určitú vec, ale môžu signalizovať aj povrchnosť alebo nedôslednosť. Naopak, silnejšie slučky v dolnej časti (napr. g, j, y) podčiarkujú prirodzený inštinkt a zameranie dotyčnej osoby na materiálno. Neveľké spodné dĺžky týchto písmen ukazujú na neschopnosť presadiť sa, uzavretosť, potlačený pudový život alebo nedostatok rezervných síl.

Sklon písma a temperament

Písmo naklonené doprava hovorí o otvorenej a srdečnej osobe, z ktorej vyžaruje prirodzenosť a spontánnosť. Na druhej strane môže byť aj prejavom nespokojnosti, náladovosti, nestálosti či chýbajúcej disciplíny.
Doľava naklonený rukopis prezrádza, že ide o samostatného, uzavretého človeka, ktorý nerád ukazuje svoje pocity navonok. Kolmo naklonené písmo signalizuje rozvážnosť, opatrnosť, triezvy a vecný pohľad na svet a osobu, ktorej nechýba pevná vôľa.
Výrazný sklon písma sa priraďuje často ľuďom s pevnou vôľou. Sú rozhodní, vedia sa presadiť, majú ale tiež sklon k tvrdohlavosti a sú netrpezliví.

Odstup jednotlivých písmen

Ak sú jednotlivé písmená od seba vzdialené, tým viac to vypovedá o človeku, ktorý je duchom podnikavý, rád sa učí nové veci, cíti potrebu stále sa rozvíjať, no na druhej strane je netrpezlivý. Malý odstup znamená skôr nesmelosť a disciplínu. Veľké medzery medzi slovami zanechávajú ľudia konajúci s rozvahou, malé medzery zase impulzívne typy.

Arkády a girlandy

Arkádové písmo obsahuje vlnky, typické napr. pre vznosný oblúk písmena m, ktoré sme sa učili v škole. Takéto písmo symbolizuje často uzavretosť, zdržanlivosť a neschopnosť nadväzovať kontakty. Človek používajúci arkádové písmom je veľmi uzavretý a nie je ľahké preniknúť do jeho vnútorného života. Obrátená arkáda je označovaná ako girlanda Ten, kto píše girlandy (napr. u napísané ako n), by mal byť otvorený, ústretový, empatický, priateľský, alebo aj nesamostatný a ľahko ovplyvniteľný.

Podpis

Väčšinou dotvára text. Keď sa od bežného rukopisu výrazne líši, tak sa pisateľ stavia do inej pozície. Podpis dosť napovedá o štylizácii svojej osoby do dojmu ktorý chce zanechať.

Vždy je samozrejme najdôležitejšie kto a čo vám píše a ako sa prejavuje v živote k vám i iným ľuďom, zvieratám, či veciam. Ale to by už bolo o reči tela a gestách, čo nevedome všetci máme. O tom niekedy inokedy.

Nikdy však nie je na škodu sústrediť sa aj na dojem, ktorý v iných ľuďoch zanechávame. Svedčí to trochu i o úcte k nim. Neogabané správanie a nečitateľný rukopis svedčí aj o istom pohŕdaní ostatnými. Veď nech sa trápia. Čo ma po nich. Lenže potom nastáva tá spätná väzba, že sa začnú odťahovať a vracať nezáujem. A to už nie je príjemné. Takže všetko je o kvalite komunikácie medzi nami, ľuďmi.