Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Hantyl

Hantyl

Osobný kód 305

Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Jemnohmotné telá

Človek ako taký sa okrem fyzického tela obklopuje ďalšími šiestimi jemnohotnými telami, ktoré väčšina ľudí nevníma, lebo nie sú dostupné našim zmyslovým orgánom.

Jemnohmotné telá

Súhrn jemnohmotných tiel tvorí našu auru. Každé jemnohmotné telo má ale svoju funkciu.

Smrteľné telá

Éterické telo

Je presnou kópiou fyzického tela a dokonca má svoju hmotnosť 3 - 7 g, pričom jeho vzdialenosť od tela je 3 - 5 cm. Éterické telo je zložené zo zvláštnej látky éteru. Éter je prechodná forma hmoty medzi pevnou hmotou a jemnejšími energiami. Éterické telo patrí medzi smrteľné, zomiera do deviatich dní po našej smrti. Toto telo pôsobí na náš celý systém receptorov, nervov a iných pruhov. Bez éterického tela je fyzické telo nefunkčné a stráca citlivosť. Môžeme ho rezať, pichať, páliť a vôbec nereaguje.

Astrálne telo

Má jemnejšiu hmotu ako éterické, jeho vzdialenosť od tela je 5 - 10 cm. V astrálnej rovine žijú i bytosti a objekty z našich snov. Astrálna rovina má niekoľko stupňov alebo poschodí. Dolné poschodia prežívajú rôzne nepríjemnosti, horné poschodia vyhodnocujú tie príjemné veci. Astrálne telo patrí tiež do smrteľnej zložky a zomiera do 40 dní po našej fyzickej smrti.

Mentálne telo

Je to telo ľudských myšlienok a poznatkov. Mentálne telo je od fyzického vzdialené 10 - 20 cm. Má jasnú žltú farbu, ktorá vychádza z hlavy človeka a šíri sa do celého tela. V mentálnom tele sa nachádzajú zhluky energie, ktoré odrážajú naše postoje a myšlienky. Po smrti človeka mentálne telo zomiera do 90 dní po našej smrti.

Všetky tri uvedené jemnohmotné telá patria k nášmu materiálnemu svetu, rodia sa a umierajú so svojím nositeľom. Iné je to s ostatnými tromi, ktoré patria k nesmrteľnej zložke.

Nesmrteľné telá

Karmické telo

Karmické telo prechádza v rámci reinkarnácií z jedného života do druhého. Je to takzvané kauzálne telo, v ktorom sú obsiahnuté príčiny všetkého jednania človeka a informácie o jeho možných budúcich skutkoch. Karmické telo je vzdialené od fyzického tela 20 - 30 cm. Nachádza sa v ňom aj náš “strážca”, ktorý nás vychováva podľa požiadaviek vyšších síl, čiže môže v plnej miere kontrolovať naše myšlienky, postoje a reálne skutky.

Intuitívne telo

Tu sa sústreďujú vyššie nevedomé procesy a ovplyvňuje všetky predchádzajúce telá, je vzdialené od fyzického tela 50 - 60 cm.

Keterické telo

Je zdialené od fyzického tela 80 - 100 cm a uzatvára všetky predchádzajúce telá v podobe vajíčka. Vonkajší povrch vajca má ochrannú blanu 1 - 2 cm hrubú, ktorá zabraňuje prelínaniu vonkajších vplyvov. Toto telo obstaráva spojenie so Stvoriteľom, dostáva od neho pre človeka nutné informácie a údaje. V tomto tele sa uchováva životný program človeka, teda povinnosti, ktoré vzala na seba duša, keď sa vydala na zem do ďalšej reinkarnácie.