Veštica Eliška

Eliška

Osobný kód 311

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Nie je rok ako rok - nie je Byvol ako Byvol

A znova máme za sebou jeden rok. Tento bol v čínskej astrológii pod vládou zemného Byvola. Večer 14. februára skončí svoju vládu. Číňania, ako úctivý národ, vedia vzdať úctu odstupujúcemu vládcovi. Čoskoro aj na našich stránkach sa objaví horoskop, ktorý načrtne možnosti nastávajúceho vládcu: kovového, zlatého TIGRA.

Nie je rok ako rok - nie je Byvol ako Byvol

Prinášame možnosť pre tých, ktorí si v spleti nových článkov na našom rozrastajúcom sa MONEU neprečítali tento článok, aby sa začítali do súvislostí, ktoré vytvára čínska astrológia. Môžete si i v článku Rok Byvola zrekapitulovať, čo sa Vám splnilo, či čo sa nesplnilo v roku Byvola.

Všetci vieme, aká je ľudská povaha zložitá. Ovplyvňuje ju už od narodenia priveľa rôznorodých faktorov. Vždy pre lepšiu orientáciu pomôže rozlišovací systém. V starej Číne sa umeniu pochopenia človeka venovali od pradávna oveľa dôslednejšie, ako v európskom svete.Pomáhalo im to hlavne pri liečení chorôb a vyznaní sa v zložitosti človeka. Horoskopy a celková východná filozofia je prepracovaný systém. Čínske horoskopy učia spoznávať seba, ostatných, to, čo môžeme od situácií očakávať, ako budeme schopní čeliť problémom, na ktoré je nám súdené naraziť, ako ich riešiť, ako si zmapovať nové cestičky, keď náš terajší prístup je neúspešný. A tiež, ako obísť vrodené danosti a iné bariéry, aby sme na svojej životnej ceste dosiahli úspech.

Základné delenie je duálny systém jin a jang. Ženský a mužský princíp. Je to zastúpené symbolom monády, dvoch kontrastných, prelínajúcich sa energií. Na jednoduchšie vyjadrenie sa používajú kontrastné farby čierna a biela, alebo modrá a červená. V každej je aj zárodok tej druhej. Dôkladnejšie delenie je na päť typov, ktoré sú reprezentované 5 energiami. Sú to: VODA, VZDUCH, OHEŇ, ZEM, ako v európskom delení. Európske delenie je doplňované ÉTEROM, čiže duchovnom, čínske kvalitou KOVU. Navzájom sú prepojené energiami.

A v neposlednom rade sa ešte každé znamenie, v tomto prípade Byvol, delí ešte podľa dvojhodinového cyklu hodiny narodenia na ďalších 12 verzií. Byvol je rozoberaný preto, lebo prebieha rok Byvola.

Energie živlov sa delia na konduktívne a kontrolné:

Kontrolné energie živlov

Vesmír sa skladá z týchto piatich živlov. Sú vzájomne prepojené a navzájom sa kontrolujú. Z toho vyplýva:

 • Kov je pod kontrolou ohňa: Kov možno rozpúšťať a tvarovať iba pri vysokých teplotách.
 • Oheň je pod kontrolou vody: Nič nezahasí oheň tak rýchlo ako voda.
 • Voda je pod kontrolou zeme: Voda sa do vody vsiakne, Zem – kamene ju zahatajú.
 • Zem je pod kontrolou dreva: Stromy a ich korene držia zem pokope a získavajú z nej živiny.
 • Drevo je pod kontrolou kovu: Stromy sa cez kov píly alebo sekery poddajú.

Konduktívne energie živlov

 • Z kovu dostávame vodu: Kov predstavuje pre Číňana symbol zlata a nádobu na vodu. Kov jej jediný zo živlov, ktorý sa zohrievaním mení na tekutinu.
 • Z vody dostávame drevo: Voda tu znamená dážď. Rastliny jej vďačia za život a výsledkom je drevo.
 • Z deva dostávame oheň: Oheň sám o sebe nemôže existovať, ale získame ho pálením dreva. Trením dvoch kúskov dreva môže tiež vzniknúť oheň.
 • Z ohňa dostávame zem: Symbolicky mení oheň všetko na popol, ktorý sa opäť stáva súčasťou zeme.
 • Zo zeme dostávame kov: Každý kov musíme vyťažiť zo zeme.

Byvol - charakteristika znamenia

Najcharakteristickejšími všeobecnými rysmi Byvola je rozvážnosť, usilovnosť, húževnatosť a fyzická sila. Býva konzervatívny, ale dokáže ísť s dobou. Rešpektuje nadriadených, ale aj tých, ktorí v živote niečo dokázali. Je prísny nielen k sebe, ale aj voči svojmu okoliu. Pohŕda slabosťou. Má málo zmyslu pre humor. Je zlý diplomat. Nie je úskočný, ani podvodník. Má silné morálne princípy. Neznáša mladých rebelov. Dáva prednosť dlhodobým stálym investíciám. Pociťuje potrebu bezpečia.

Partnerstvá - vhodní partneri

 • Pestrofarebný Kohút: Obaja rešpektujú autoritu, efektívnosť a zmysel pre povinnosť.
 • Myš: ak je srdečná a láskavá.
 • Had: ak je múdry.

Partnerstvá - nevhodní partneri

 • Psovi vadí Byvolov nedostatok humoru a nevýraznosť.
 • Opica je pre Byvola príliš náladová a vrtošivá.
 • Tiger: priveľmi rebelantský.

Dieťa Byvol

Nie je plačko, ani krikľúň. Začína hovoriť neskôr, ako väčšina ostatných detí. Spory rieši aj päsťami. Je neústupný a neoblomný, ale neodmieta disciplínu. V jedle nie je vyberavý, ale prospieva mu pravidelnosť. Pocit bezpečia mu dodáva, ak vie, čo sa od neho očakáva, poriadok a plánovanie. Vie, kde má všetky svoje veci a čo má urobiť. Dievča sa snaží o domáci poriadok a zastupuje dospelých. Má objektívny názor. Rada učí menšie deti. Je naivná. Závislá je na morálnej podpore rodičov, učiteľov a rodiny. Lichotením si tieto deti nezískate. Ak vás majú poslúchať, musíte si získať ich rešpekt. Sú vynikajúci a disciplinovaní študenti. Vedia byť vodcovia, ale aj poslušní. Mali by si viac rozvíjať zmysel pre humor.

Delenie podľa 5 živlov

Kovový Byvol – 1901, 1961, 2021

Tvrdý materiál kov dáva do povahy tvrdosť tomuto typu Byvola. Máva nezhody s nadriadenými a všetkými ľuďmi, ktorí nesúhlasia s jeho náhľadmi. Vyjadruje sa jasne, náruživo a rozhodne. Vie presne, čo chce. Trvá na svojom za každú cenu. Ak treba, vie byť veľmi výrečný a keď chce preraziť, naplno využije všetky schopnosti.
Je dosť necitlivý. Má vedecké sklony a je milovníkom klasickej hudby a umenia. Má zmysel pre zodpovednosť a dá sa naňho spoľahnúť. Je málovravný a odolný. Výsledky si vie vynútiť. Je tvrdý a nepozná slovo neúspech.

Vodný Byvol – 1913, 1973, 2033

Živel vody dáva do tejto povahy viac mäkkosti a variability. Nepodceňujte vodu, vie urobiť aj povodne.  Je trpezlivý, praktický, neochvejne ambiciózny, s ostrým umom a prenikavým zmyslom pre hodnoty. Vie všetko správne využiť a naširoko rozhadzuje siete, lebo nikdy nestráca čas, keď organizuje svoje činnosti. Neodmieta návrhy, ale dramatické zmeny neznáša. Sústreďuje sa predovšetkým na posilnenie postavenia istôt. Vo všetkom sa drží sa v medziach zákona a poriadku. Vie sa sústrediť na viacero cieľov. Protivníka premôže metodickým pokojom, trpezlivosťou a rozhodnosťou.

Drevený Byvol – 1865, 1925, 1985

Živel drevo, to sú predovšetkým stromy a ich životodarné energie. Tento typ Byvola je najprístupnejší kompromisom. Všimne city iných ľudí aj keď im nevenuje priveľkú pozornosť. Reaguje rýchlejšie a býva spoločensky taktnejší. Získava obdiv bezúhonnosťou a mravnosťou. Je spravodlivý, ostražitý a nestranný. Pracuje v rámci určitého sociálneho systému, v ktorom sa vyzná, a býva lepšie uspôsobený na verejné vystupovanie. Ak má šancu a motiváciu, prijíma nové a progresívne názory. Nie je až taký tvrdohlavý a vie sa podriadiť mienke väčšiny. Vlastné ambície spája s vyšším cieľmi. Dobre sa uplatňuje v tímovej práci a má zmysel pre kolektív.

Ohnivý Byvol – 1877, 1937, 1997

Energia akčného ohňa sa prejavuje v tomto Byvolovi túžbou po moci, dôležitosti a kontrole iných. Ohnivý živel v tomto prípade znamená, že tvrdú prácu zmení na bojovnosť. Je založený materialisticky a trpí komplexom nadradenosti. Je náchylný odstraňovať veci a ľudí, ktorých pokladá za neužitočných alebo nevhodných a vôbec sa nepokúša zistiť ich skutočnú hodnotu. Je pudový a priamočiary. Býva až prehnane hrubý k tým, čo sa mu opovážia protirečiť. Je náchylný preceňovať svoje schopnosti. Pre pocity ostatných prejavuje málo trpezlivosti a pochopenia. Inak je v podstate statočný a čestný človek. Najväčší úžitok z jeho námahy má rodina, pretože poskytuje svojim milovaným ochranu a po každej stránke ich zabezpečí.

Zemný Byvol – 1889, 1949, 2009

Zem, symbol vytrvalosti, tvorivosti, regenerácie a pracovitosti charakterizuje aj tohto Byvola.  Je vždy verný svojim povinnostiam. Pozná svoje hranice a už v ranej mladosti si uvedomí svoje nedokonalosti. Vynikne v každom povolaní, pre ktoré sa rozhodne, lebo je praktický, usilovný, ochotný zaplatiť cenu, akú si úspech vyžaduje. Hľadá istotu a stabilitu. Vo vzťahoch je úprimný, vytrvalý a verný. Sústavne bojuje o zlepšenie svojho postavenia v živote. Neponosuje sa a znáša ťažkosti a utrpenie. Tento cieľavedomý a rozhodný typ Byvola to v živote dotiahne ďaleko. Je najpomalší, no najistejší zo všetkých Byvolov.

Byvol a jeho lunárne roky

 • Živel Kov: 19.február 1901 – 07. február 1902
 • Živel Voda: 06.február 1913 – 25.január 1914
 • Živel Drevo: 25.január 1925 – 12.február 1926
 • Živel Oheň: 11.február 1937 – 30. január 1938
 • Živel Zem: 29.január 1949 – 16. február 1950
 • Živel Kov: 15.február 1961 – 04.február 1962
 • Živel Voda: 3.február 1973 – 22.január 1974
 • Živel Drevo: 20.február 1985 – 08.február 1986
 • Živel Oheň: 07.február 1997– 27.január 1998
 • Živel Zem: 26.január 2009 – 14.február 2010

Vplyv hodiny narodenia

BYVOL - POTKAN (23:00 - 00:59)

Potkan vnesie do charakteristických rysov Byvola väčšiu zvedavosť, cit a intuíciu. Vie improvizovať, ale len z nutnosti.

Ovplyvnenie živlom:

 • Drevo: Typický workoholik. Vo finančných otázkach solídny a presný. Je nekľudný, chladný, karieristický.
 • Voda: Má viac citu a túžby pomáhať druhým. V láske môže byť nešťastný a pôsobiť nevyvážene a nekľudne.
 • Kov: Potrpí si na dojem v pôsobení na iných. Preferuje viac vonkajší dojem, ktorý zanecháva, ako na svoje vnútro a myšlienky. V partnerských záležitostiach oslní opačné pohlavie bez väčších problémov. Ľahko a rýchlo vie nadviazať kontakty a vzťahy.
 • Zem: Bazíruje na hmotných pôžitkoch. Dokáže si užívať života a vychutnávať si každý deň naplno. V partnerských a citových záležitostiach je racionálny. Vášnivé výbuchy emócií sú mu cudzie.
 • Oheň: Tento bude experimentovať opatrne. V citových záležitostiach a v rodine je viac tolerantný a vie viacej snívať ako iné varianty Byvolov.

BYVOL - BYVOL (01:00 - 02:59)

Rovnaké znamenie podľa hodiny narodenia zvýrazní všetky typické rysy Byvola. Je neuveriteľným pracovným ťahúňom a bude s najväčšou pravdepodobnosťou oplývať veľkou čestnosťou a solídnosťou.

Ovplyvnenie živlom:

 • Drevo: V práci by bol vynikajúci šéf silnej firmy. Je nesmierne pracovitý. V rodine sa bude chovať skôr odmerane, aj keď v partnerských vzťahoch je solídny a verný.
 • Voda: Najviac sa tento typ Byvola uplatní v obchodnej a finančnej sfére, kde môže dosiahnuť veľa úspechov.  O deti a partnera sa vie starať s veľkou láskou.
 • Kov: Vyhľadáva vplyvných priateľov a skôr pracovné a obchodné, ako osobné kontakty.
 • Zem: Ľudia v tejto kombinácii sú vynikajúci obchodníci, bankári a úradníci. Často im neutečie ani cent, budú počítať každú investíciu, či útratu.
 • Oheň: Ohnivý Byvol sa povznesie nad každodenný život a pracovné záležitosti. Je tvorivý, veľkorysý a najzábavnejší zo všetkých Byvolov.

BYVOL - TIGER (03:00 - 04:59)

Deti narodené medzi 3. a 5. hodinou rannou preberajú aj energie Tigra, ktorý vnáša väčšiu útočnosť a agresívnosť. Zvykne si sem tam vyraziť za dobrodružstvom, alebo uloviť nejakú korisť. Možné žitie dvojakého života.

Ovplyvnenie živlom:

 • Drevo: V zamestnaní bude viac inklinovať k povolaniam, kde by mohli uplatniť svoje bojové ambície.  V rodine sa chová skôr odmerane, vo výchove detí je najprísnejší, s náročnými požiadavkami.
 • Voda: Zvykne sa uplatňovať v umeleckej sfére. Ako umelec stíha vždy viacej vecí zároveň. V rodine je najcitlivejší, deti ho milujú. O partnera sa stará s veľkou láskou, ale chce ho mať pod dozorom.
 • Kov: V investíciách je zo všetkých Byvolov najveľkorysejší a rozhodne nešetrí na svojom vzhľade. V rodine dbá na svoju povesť, niekedy i za každú cenu, len aby sa nedostal do ohovárania.
 • Zem: Najviacej je upriamený na hmotné statky. Dobrý obchodník, alebo bankár. Z pomedzi týchto Byvolov najviac zhromažďuje majetok. V rodine mu to občas bude škrípať.
 • Oheň: Ohnivý Byvol je obdarený najväčšou fantáziou a dokáže často prísť s nápadom. V rodine je najobľúbenejší, najviacej to vie s deťmi. Je Byvolov aj najzábavnejší.

BYVOL - MAČKA (05:00 - 09:59)

Mačka vnáša do znamenia Byvola intuíciu a vyvinutý šiesty zmysel. Urobí z neho najcitlivejšieho a senzitívneho Byvola. Bude aj zdravotne odolnejší. Mačka ho doplní vysokou inteligenciou a schopnosťou vedieť veci premyslieť až do detailov.

Ovplyvnenie živlom:

 • Drevo: Toto spojenie prinesie veľké ambície, veľkú intuíciu so schopnosťou hľadať rôzne cestičky za vlastným postupom.
 • Voda: Oživenie týmto živlom vnesie veľkú dávku citu a vyvinutý šiesty zmysel. V rodinných a v priateľských záležitostiach je najcitlivejší.
 • Kov: Narodený v tejto kombinácii dbá na to, ako pôsobiť na druhých a schopnosť ľahko sa pohybovať v spoločnosti. V partnerských záležitostiach získava opačné pohlavie bez väčších problémov.
 • Zem: Závislosť na materiálnych pôžitkoch. Jeho ambície budú smerovať k vybudovaniu dobrej pozície doma i v práci.
 • Oheň: Byvol v tejto kombinácii má veľkú slabosť pre nové myšlienky a zároveň veľkú silu ich presadiť a uskutočniť.

BYVOL - DRAK (07:00 - 08:59)

Drak vnesie do znamenia Byvola nesmierne impozantný zjav a schopnosť budiť rešpekt. Tento Byvol bude robiť veľkolepý dojem už od pohľadu a bude stavaný do pozície vedúceho. Drak dá Byvolovi veľkú moc a hrdosť.

Ovplyvnenie živlom:

 • Drevo: Bude sa vždy snažiť a vedúce postavenie, či už v zamestnaní, alebo v rodine. Spoliehať sa ale bude skôr na svoju silu.
 • Voda: Vnesie do tejto kombinácie väčšiu ochotu dorozumieť sa a viesť dialóg. Je najviac chápavý, ale občas urobia poriadne dusno v medziľudských vzťahoch.
 • Kov: Charakteristické vyššie ambície a túžba zviditeľniť sa. Disponuje dobrou intuíciou, dokáže taktizovať a je aj obdarený veľkou dávkou charizmy.
 • Zem: Byvol v tejto kombinácii sa dokáže hnať za majetkom. Niekedy má tendenciu druhých oklamať, alebo na nich zarobiť.
 • Oheň: Je schopný vymýšľať zaujímavé projekty, hýriť nápadmi a dobre sa uplatniť v práci so slovom.

BYVOL - HAD (09:00 - 10:59)

Had vnesie do znamenia Byvola veľkú vychytralosť až ľstivosť. Byvol – Had stojí pričasto pred pokušením v dosiahnutí cieľa nejakou intrigou alebo fígľom. Je len otázkou čomu dajú príležitosť, prednosť a ako ovládnu sami seba. Had dá tiež Byvolovi väčšiu výrečnosť a vnímavosť.

Ovplyvnenie živlom:

 • Drevo: Drevo posilní vplyv Byvola. Je sebavedomý a cieľavedomý. Vie presne čo chce a čo môže a má pre to spraviť. Had dá vysoké rozumové znalosti, niekedy až mazanosť.
 • Voda: Tento živel posilní schopnosť intuície a odhadu. Najsenzibilnejší Byvol vôbec.
 • Kov: Rád sa predvádza a túži po uznaní a úspechu. Možná pomstychtivosť. Až sa dostane k moci, tak to svojim nepriateľom riadne spočíta.
 • Zem: Vnesie do tejto osobnosti väčšiu prízemnosť, no je s dobrou a nezanedbateľnou logikou. Niekedy by mal vsadiť na intuíciu Hada ako sa spoliehať na logiku.
 • Oheň: Vie sa dobre a rýchle odpútať od reality a ponoriť sa do fantázie. Jeho myšlienky budú pre neho hnacím motorom.

BYVOL - KôŇ (11:00 - 12:59)

Kôň vnesie do znamenia Byvola veľkú eleganciu a vznešenosť v jednaní a vystupovaní. Takýto Byvol bude mať vždy a vo všetkom veľkú úroveň, bude okolím obdivovaný a ctený. Musí sa však vyvarovať pred výbuchom zlosti. Ľudia s kombináciou týchto dvoch znamení by sa mali mať vždy na pozore pred svojimi vášňami a impulzívnym jednaním.

Ovplyvnenie živlom:

 • Drevo: Prinesie veľké ambície a túžbu ukázať, čo dokáže. Je nesmierne schopný, pracovitý a cieľavedomý, napriek všetkým prekážkam.
 • Voda: Je obdarovaný väčšou vnímavosťou a citlivosťou. Má väčšie ohľady k druhým a pochopenie pre nich.
 • Kov: Môže sa stať neznesiteľný, ak nezvládne svoje vysoké ambície a túžby zažiariť za každú cenu. Mal by vsadiť na trpezlivosť a každodennú prácu.
 • Zem: Tento živel posunie zrodenca do sféry pôžitkárskej. Má tendenciu posudzovať druhých podľa majetku a vzhľadu.
 • Oheň: Dokáže sa niekedy prekvapivo povzniesť nad každodenný život a nad ľudskú hlúposť. Najzábavnejší Byvoly sú v tejto kombinácií.

BYVOL - KOZA (13:00 - 14:59)

Koza vnesie do znamenia Byvola nutnú dávku zasnenosti. Takýto byvol bude najromantickejší a zasnívaný. Bude nesmierne milovať svoj domov. Občas bude musieť likvidovať svoje chyby, ktoré napáchal zo zbrklosti a pod vplyvom momentálnej nálady.

Ovplyvnenie živlom:

 • Drevo: Je schopný a ambiciózny a najviac obdarený veľkým kúzlom osobnosti a vkusu. Dbá na to aby bol vždy dokonale elegantný, alebo moderne, značkovo oblečený.
 • Voda:. Dokáže ľahko manipulovať s ľuďmi a môže to využiť na svoj prospech. Sobášny podvodník, alebo milenec, často striedajúci staršie milenky, alebo za iného vydaté ale do neho zaľúbené ženy.
 • Kov: Aby bol šťastný potrebujú nutne veľký okruh priateľov a domov, kde by sa stále žilo večierkami. Radi nadväzujú nové vzťahy.
 • Zem: Prahne po luxuse a ten bude jeho najväčším hnacím motorom. Ženy by sa najradšej vydali za bohatých mužov.
 • Oheň: Občas prekvapia tým, že dokážu zvládnuť aj povrchné, nutné ale aj pre neho nudné záležitosti. Často ho napadnú aj zaujímavé filozofické myšlienky.

BYVOL - OPICA (15:00 - 16:59)

Opica vnesie do znamenia Byvola pohyb a aktivitu. Takýto Byvol je najviac rozbehaný a nepokojný. Prácu po sebe kontroluje, pretože mu niekedy unikne chybička z nepozornosti. Taktiež by tento Byvol nemal pripustiť, aby sa stal v pozícií nadriadeného domýšľavý a vzťahovačný.

Ovplyvnenie živlom:

 • Drevo: Táto kombinácia vnesie do osobnosti veľkú schopnosť presadiť sa, vsadiť na vlastný rozum a hlavne tvrdo zapracovať.
 • Voda: Tento živel posilní herecké predpoklady. Voda je vždy spojená so schopnosťou vciťovať do pocitov a emócií druhých ľudí.
 • Zem: Toto spojenie uzemní excentrický prejav Opice. Má skôr smerovať ku klasike alebo k populizmu.
 • Kov: Má túžbu predvádzať sa. Je vnímaný ako skutočný lev salónov. Jeho ambície mu niekedy prerastú cez hlavu.
 • Oheň: Tento živel dáva krídla. Ľahko sa vie odpútavať od reality a niekedy môže zabudnúť aj na svoje povinnosti. Vie si užívať života.

BYVOL - KOHÚT (17:00 - 18:59)

Kohút vnesie do znamenia Byvola krásny a hrdý zjav. Môže však prinášať i mnohé negatívne rysy ako je panovačnosť a zlosť. Takýto Byvol bude zrejme najchvastavejší. Bude síce pracovitý, ale aj túžiť po pochvale viacej ako iný. Bude sa svojimi úspechmi rád vychvaľovať. Kombinácia Byvola a Kohúta dá takémuto človeku schopnosť hovoriť každému do očí, čo si o ňom myslí, aj keď vie svojimi slovami možno často ublíži.

Ovplyvnenie živlom:

 • Drevo: Vie byť nad mieru ctižiadostivý, ale aj schopný na sebe dosť pracovať a ísť si za svojím. V práci je dobrý rečník, alebo sebavedomý bojovník.
 • Voda: Vie ohúriť, vsadiť na prvý dojem a hrať na city. Bol by z neho nepochybne dobrý predajca.
 • Kov: Potrpí si na veľký okruh priateľov a na aktivity, kde by sa mohli predvádzať a nadväzovať nové vzťahy.
 • Zem: Táto kombinácia prináša zvýšenú túžbu uplatniť kúzlo osobnosti k zlepšeniu finančnej situácie.
 • Oheň: Hodí sa na presadzovanie nových myšlienok, vie prezentovať nové výrobky alebo hovoriť k davu a presvedčovať nerozhodných.

BYVOL - PES (19:00 - 20:59)

Pes vnesie do znamenia Byvola chladnokrvnosť a uzavretosť. Ak bude takýto Byvol - Pes hájiť svoje záujmy, potom to bude robiť veľmi razantne. Pes posilňuje v Byvolovi vernosť a poctivosť. Pre toho, koho má rád, sa dokáže obetovať. Tento Byvol je najodvážnejší a má zmysel pre spravodlivosť a svoj kolektív.

Ovplyvnenie živlom:

 • Drevo: Je závislý na hodnotách a trochu ťažkopádny v experimentovaní. Pokým sa zahryzne do problému dokáže to dotiahnuť do víťazného konca.
 • Voda: Táto kombinácia odpúta osobnosť od reality, dá jej pikantný romantický nádych. Má schopnosť tolerovať a pochopiť druhých.
 • Kov: Tento živel prinesie túžby predviesť sa, ukázať čo v ňom je, pred očami všetkých.
 • Zem: Bude príliš visieť na zavedených istotách a stabilite. Nerád čokoľvek vo svojom živote mení a len ťažko pristupuje ku kompromisu.
 • Oheň: Živel ohňa odľahčí tak, že sa dokáže odpútať od reality. Rád si zafilozofuje a zasníva Táto relaxácia ho vždy aktivuje a prinesie mu nové nápady.

BYVOL - PRASA (21:00 - 22:59)

Prasa vnesie do znamenia Byvola veľkú dobrosrdečnosť a láskavosť. Bude často zneužívaný pre jeho dobrotu, ale on to spraví rád. Čim podporuje cudziu ľudskú drzosť a vypočítavosť. Tento byvol nebude útočný, pri konfliktoch sa radšej stiahne do úzadia. V práci bude veľmi úspešný, bude na sebe pracovať a zdokonaľovať sa vo svojom odbore celý život.

Ovplyvnenie živlom:

 • Drevo: Tento živel vnesie do tejto osobnosti zvýšenú schopnosť racionálne myslieť a stanový si presný postup za určenými cieľmi.
 • Voda: Spojenie tohto živlu prináša zvýšenú schopnosť predvádzať sa a vžívať sa do pocitov druhých. Je obdarovaný aj veľkým hereckým talentom.
 • Zem: Vie sa tešiť z drobností. Prasa vnesie do prejavu veselosť a hravosť.
 • Kov: Tento živel prinesie schopnosť oslňovať. Vie byť nepochybne klenot večierkov a rôznych spoločenských akcií.
 • Oheň: Tento človek bude mať hlavu plnú bláznivých nápadov. Má v sebe zároveň tiež dosť energie a odvahy svoje výmysly uskutočniť.

Takto podrobne by sa dalo rozobrať akékoľvek znamenie. Chce to len viac trpezlivosti. To je ale snáď najväčší problém našej doby, že nemáme trpezlivosť pochopiť druhých, vypočuť si ich trápenia, ponoriť sa do ich pocitov. Žijeme prirýchlo, to znamená povrchne. Také sú potom často aj výsledky a následne aj naše vzťahy.