Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Prepíšte svoj osud

Nikto z nás sa nemôže vrátiť späť v čase a zmeniť minulosť bez ohľadu na to, ako veľmi to chce. So správnym vedením však môžete prepísať vašu budúcnosť zmenou vašej duševnej zmluvy.

Prepíšte svoj osud

Čo je duševná zmluva?

Vaša duševná zmluva bola uzavretá skôr, ako ste vstúpili do tohto života. Váš duchovný sprievodca vás vyzval, aby ste si vybrali z množstva životných lekcií, ktoré by ste sa chceli naučiť vo svojom ďalšom živote - lekcie, ktoré ste neboli schopní zvládnuť vo svojom predchádzajúcom živote. Lekcie, ktoré ste si vybrali, tvoria vašu duševnú zmluvu.

Ak sa vám zdá, že sa stretávate s rovnakým typom problémov bez ohľadu na to, čo robíte, mohlo by to byť výsledkom vašich duchovných pokusov o splnenie vašej duševnej zmluvy. Pravdepodobne si nie ste vedomí týchto vzorcov alebo dôvodov, prečo existujú a preto môže byť konzultácia s veštcom obzvlášť užitočná.

Zmena vašej duševnej zmluvy

To krásne na duševnej zmluve je, že ju dokážete zmeniť pomocou psychiky. Môže sa prepísať tak, aby vás viedla k novým životným lekciám a skúsenostiam, ktoré pre váš život vytvoria novú hodnotu, namiesto toho, aby sa vás snažila naučiť veciam, ktoré už máte zvládnuté.

Keď ste si vyberali body vašej duševnej zmluvy, nemali ste ako zistiť, koľko vám bude trvať, kým sa danú lekciu naučíte. Možno ste svoju zmluvu splnili už pred rokmi, ale preto, že ste nemali psychické zameranie na zmenu a doplnenie tejto zmluvy, skončíte znova a znova v slepej uličke.

Trénovaná psychika vám však môže pomôcť prepísať duševnú zmluvu takým spôsobom, že tieto frustrujúce vzorce budú navždy prelomené. Váš život sa môže kompletne zmeniť, ak upravíte a obnovíte svoj pohľad na svet.

Uvedieme si príklad. Než ste sa znova vrátili na Zem, rozhodli ste sa naučiť trpezlivosti, pretože ste v minulosti mali problémy práve s ňou. Ako váš život plynie, vaša trpezlivosť sa bude stále dookola testovať, pretože je to cesta, ktorú ste si vybrali. Možno ste neočakávali, že sa trpezlivosti naučíte skôr ako vo vašich zlatých rokoch. No povedzme však, že ste prekročili svoje vlastné očakávania a zvládli ste to oveľa skôr. Aj keď je to úžasný úspech, zmluva, s ktorou ste súhlasili, je stále v platnosti. Takže aj keď ste zvládli svoju životnú lekciu, ktorú ste sa zaviazali učiť, budete sa aj naďalej stretávať so situáciami testujúcimi vašu trpezlivosť, čím vám sťažia život viac ako je potrebné.

Tieto vzorce pravdepodobne pretrvajú, kým sa neporadíte s vyškoleným veštcom, ktorý je kvalifikovaný na to, aby vám pomohol prepísať vašu zmluvu a zvoliť si nové, omnoho hodnotnejšie a uspokojujúce snahy, ktoré by ste mali nasledovať.

Aura

Ďalším dobrým príkladom by mohla byť situácia, kedy by ste sa rozhodli zažiť zlomenie srdca, pretože v minulosti ste boli vždy vy tým, kto lámal srdcia iným. Možno ste sa chceli tejto lekcii priučiť, aby ste sa naučili pokore a stali sa súcitnejším k ostatným ľuďom. No teraz ste už toľkokrát mali zlomené srdce, že to už nedokážete uniesť znova.

Máte teda dve možnosti: môžete utekať pred láskou do konca svojho života, alebo sa môžete zaviazať, že využijete to, čo ste sa naučili, aby ste rástli a pomáhali iným. V tomto procese môžete použiť múdrosť profesionálnej veštice, ktorá vás môže nasmerovať k novému, oveľa menej mučivému cieľu. Vaša psychika bude schopná reflektovať, či ste sa skutočne naučili lekciu, ktorú ste si vybrali. Ak áno, môže vás viesť uspokojivejším smerom.

Múdrosť, ktorú vaša duša získala v minulosti, bola vytvorená tak, aby vás viedla pri vašich súčasných úlohách. Toto rozhodnutie ste urobili s dôverou a vhľadom, čo znamená, že o osude, ktorý sledujete, máte informácie. Jednou z najúžasnejších vecí na tom byť človekom je, že máme slobodnú vôľu. Máme slobodnú vôľu zmeniť pruh na diaľnici, keď si uvedomíme, že ten, v ktorom ideme, je zablokovaný. Máme slobodnú vôľu zmeniť svoje zamestnanie, keď si začneme uvedomovať, že nie sme spokojní. To však neznamená, že nás pôvodný výber bol zlý či nesprávny. Znamená to jednoducho, že ako sme získali viac informácií vďaka skúsenostiam, naše potreby a túžby sa zmenili.

Rovnaké zásady platia aj pri prepisovaní duševných zmlúv. V čase, kedy sme uzavreli zmluvu, boli naše rozhodnutia tie najlepšie, aké sme mohli urobiť. Ale ako sme postupovali životom a stále viac sme prežívali to, čo nám život ponúka, naše potreby sa začali meniť. Keďže sa naša nálada, myseľ a duša vyvíjajú, musíme nájsť nové spôsoby, ako rásť.

Konzultácia s veštcom

Snažíte si nájsť lásku, vymaniť sa z problému, alebo prestať opakovať rovnaké staré únavné vzorce, ktoré riadili váš život?

Konzultácia s veštcom, ktorá vám pomôže zistiť, ktoré časti vašej duševnej zmluvy je potrebné prepísať, môže byť prvým krokom pri poháňaní vášho života úplne novým a lepším smerom.