Odporúčame

Janita

Janita

Odpovede, ktoré vám doteraz nikto nedal, vám odhalí karmická numerológia. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Wendy

Wendy

Osobný kód 173

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Ľudia narodení 1., 10., 19. a 28. dňa v mesiaci

Slnko im dáva stálosť pri sledovaní cieľov a zámerov. Lipnú na svojich názoroch predovšetkým vtedy, keď sú presvedčení o svojej pravde. Je problém, primäť ich k tomu, aby zmenili svoje návyky, názory a rozhodnutia. Svoje nápady vedia pohotovo formulovať.

Ľudia narodení 1., 10., 19. a 28. dňa v mesiaci

Charakteristika

Jasne chápu a na dianie vôkol si vytvárajú vyhranené a špecifické názory, ktoré potom v ich živote dominujú. Ich pohľad na svet a život je triezvy, sú solídni, presní a jasne sa vyjadrujú. Sú silnými individualistami, potrebujú pozornosť a rešpekt svojho okolia. Spontánne pomáhajú ostatným a to isté očakávajú od nich. Ľahko získavajú priateľov, ťažko nesú porušenie priateľstva. Sú autoritatívni, majú šťastie pri získavaní pomoci od iných autorít. Hovorí sa o nich, že majú šťastnú povahu a sú považovaní za deti šťasteny. Milujú slobodu, zle znášajú nadvládu iných a vôbec neznášajú, ak ich niekto ruší v práci. Majú radi novinky a zavádzajú pružne najnovšie metódy i modernú technológiu do všetkého, čím sa zaoberajú. Nové poznatky berú za svoje a tiež ich ako svoje prezentujú, i keď zo svojho nového hľadiska. Ich spôsob myslenia je tvorivý a oni sami sú vynaliezaví. Väčšinou je ich chovanie pozitívne a optimistické. Sú odolní, majú viac vitality, zvládnu i veľmi ťažkú fyzickú prácu. Žijú naplno, sú veľkorysí, tvrdo a veľmi výkonne pracujú. Sú čestní a priami. Pretože sa vedia správne rozhodovať v správnom okamihu, mávajú pravdu, čo im v živote veľmi pomáha. Ich postup v zamestnaní je rýchly, lebo oni sami sú presvedčení, že dosiahnu vysokého postavenia a s týmto cieľom dokážu tvrdo pracovať. Ak sa im to nepodarí, prepadajú smútku a pesimizmu. Sú potom nevyrovnaní, podráždení a upadajú do depresií. Sú chytrí, rýchlo a správne uvažujú, hýria novými nápadmi a často sú vynálezcovia nových metód alebo postupov. Majú radi život v prepychu, utrácajú často až príliš kráľovsky, nezriedka až okázalo a to i vtedy, keď práve nedisponujú veľkým kapitálom. Sú veľkorysí a na dary pre priateľov a známych sú ochotní utratiť veľa peňazí. Bývajú zanieteným veriacimi a sú často presvedčení, že sa narodili so zvláštnou úlohou a poslaním. Pre splnenie tohto potom tvrdo pracujú, sú schopní prinášať obete a vedia sa zriecť konvencií a pohodlia. Sú neústupní a životným zvratom vzdorujú, nestrácajú pritom nervy ani odvahu. Jedným z nedostatkov je neschopnosť prijať kritiku, oni sami radšej kritizujú druhých. Majú dobré spôsoby i vkus. Nemajú radi neporiadok, lenivosť, nedbalosť, falošnú pýchu, falošné sľuby a pochlebovanie. Sloboda bez hraníc je pre nich životnou potrebou. Jasne sa vyjadrujú a vyžadujú stručné a jasné odpovede. Často vstupujú do rôznych organizácií, či náboženských alebo spoločenských, ale ak v nich nezaujmú dôležité postavenie, opúšťajú ich. Sú schopnými a ochotnými pomocníkmi za predpokladu, že sa im dostane náležitej pozornosti a uznania, že sú obdivovaní a že ich ťažká práca je docenená. Tešia sa obyčajne obdivu a uznania druhého pohlavia. Sú ovplyvniteľní a i sami tiež ovplyvňujú iných. Najaktívnejší sú vo veku 35 až 49 rokov. Sú to disciplinovaní, priamočiari, praktickí a seriózne uvažujúci ľudia. Sú extrémne láskaví, dobrí spolupracovníci s vysokou schopnosťou sebakontroly. Zostávajú pevní a ovládajú sa i za nepriaznivých podmienok. Niekedy sú neústupní, niekedy podráždení. Sú zdrojom svetla a radosti. Sú predurčení k tomu, aby slúžili ľudstvu. Veľmi radi cestujú a dokážu sa prispôsobiť akejkoľvek situácii. Milujú život, vedia oceniť umenie podľa tradícií. Sú si veľmi vedomí svojho imidžu. Sú v zásade priateľskí, rýchlo nadväzujú kontakty s cudzími ľuďmi a sú im sympatickí. Sú povzbudením pre mládež, zvlášť pre jedincov s vodcovskými sklonmi. Vo svojom okolí bývajú populárni, obdivovaní pre pracovitosť a húževnatosť.

Osudové číslo 1 pre nich znamená tvrdú prácu, ak ide o dosiahnutie životných výsledkov. Prináša prospech, vodcovské sily, jasný pohľad do budúcnosti. Plánujú presne a správne, dosahujú úspechov bez veľkého úsilia. Dostávajú náhle a nečakane peniaze a ľahko ich tiež vydávajú. Ako pedagógovia sú presní, konkrétni, vždy sa držia pravdy. Je to obraz človeka materialistického, logicky mysliaceho a intelektuálne založeného. Znamená pre nositeľov idealizmus, zdvorilosť, túžbu pomáhať, popularitu a schopnosť rýchleho rozhodovania. Nie sú príliš romantickí, vo veciach manželstva a lásky sú nešťastní, to je však ich obľúbená téma. Osvedčujú sa ako vládni úradníci. Ak je nepriaznivý vplyv, stávajú sa introvertmi.

Žena, keď nie je zamestnaná, venuje svoj čas a energiu nejakej organizácii či spolku, plne sa venuje domácemu životu, deťom a rodine. Vie vytvoriť krásne prostredie pre priateľov, hosťov, členov rodiny. Pomáha chudobným, býva stelesnením matky. Je odvážna, ale i opatrná a citlivá. Vie čeliť problémom a odpúšťať. Ak je zamestnaná angažuje sa v nejakej organizácii, zastáva v nej vďaka svojim kvalitám dôležité postavenie. Je spoločenská a jej prístup k riešeniu záležitostí je šľachetný. Má pevný charakter, zmysel pre poriadok, jedná systematicky. Chová sa príjemne.

Muž máva kariéru s určitou politickou stranou. Býva veľmi populárny a dosahuje vysokého postavenia. Je ambiciózny, autoritatívny. Môže byť publicista, spisovateľ, autor originálnych nápadov. V zamestnaní býva vedúci svojho oboru, služobný postup má rýchly. Dosahuje úcty u svojich nadriadených a spolupracovníkov. Ako obchodný zástupca, či podnikateľ dosahuje najvyšších úspechov vo veku 35 až 49 rokov. Toto obdobie by mal využiť pre zhromažďovanie peňazí a uložiť ich do banky. Bude mať kapitál, ktorý mu zaistí budúcnosť. Ak toto dosiahne, venuje svoj čas a energiu humanitárnym cieľom. Ak je politik, zaujíma obyčajne čelné postavenie.

Čomu sa vyvarovať

Extravagantným a okázalým darom vysokých investícií. Vo finančných záležitostiach by nemali riskovať. Nemali by sa rozhodovať unáhlene, mohlo by to znamenať pre nich pád. Nemali by byť príliš ambiciózni, chovať sa príliš nezávisle, neviazane, byť príliš panovační a diktátorskí. Dožadovať sa stálej pozornosti, byť pyšní, kritickí, zmyselní, byť osamelými bojovníkmi, ktorí nestoja o pomoc iných. Utrácať nad svoje pomery kvôli priateľom alebo hosťom.