Ľudia narodení 7., 16. a 25. dňa v mesiaci

Ketu - poloplanéta, tzv. Dračí chvost, je popisovaná ako škodlivá príčina oslobodenia, dáva preto zrodencom schopnosť nezávislosti na svetských túžbach a na osobnej zaujatosti. Dáva im rozum, dobré rozlišovacie schopnosti a dôvtip.

Ľudia narodení 7., 16. a 25. dňa v mesiaci

Ľudia po jej vplyvom sú podráždení, toto pôsobenie býva príčinou telesných a duševných vád. Potom prichádzajú o svoje schopnosti rozlíšiť dobro a zlo, niekedy sú presvedčení, že ich posadol „zlý duch“. Keď je Ketu v dobrom postavení, majú silu potlačiť tieto svoje pocity. Naberajú liečiteľské schopnosti, stávajú sa prírodnými liečiteľmi, venujú sa tomuto umeniu, či ide o liečenie pomocou tantry, psychotroniky, nadprirodzených síl. Liečením rastlinami, bylinami, zvukových vibrácií.

Narodení dňa 25. sú najnešťastnejší, pretože sú vystavení škodlivému vplyvu Ketua, sú potom nerozhodní, deštruktívni, nepokojní a náladoví. Stretne ich v živote toľko neúspechov, že sú považovaní za smoliarov.

Charakteristika

Majú záujem o duchovné prúdy, k náboženským otázkam a špiritizmu. Sú dobrosrdeční, spoločenskí, romantickí, sentimentálni – skutočne „jemné duše“. Ich prejav je originálny, ich prístup k životu je osobitý a hlavne nezávislý. Ich duševný rozhľad a filozofický postoj z nich robí zvláštne osobnosti. Sú výbornými rečníkmi, schopní zmobilizovať masy a ovplyvniť ich mienenie svojimi dobre volenými argumentmi. Svojou povahou sú priateľskí, získavajú ľahko popularitu, a to i vďaka tomu, že nerobia rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Ich osobnosť má veľa podôb a tvárí, neistota a neistý výraz ich charakterizuje najviac. Zdanlivo sú plní chaosu a anarchie. Vnútorný život a štýl má správny poriadok, riadia sa pravidlami prospešnými ich fyzickému a duševnému zdraviu a vedia myslieť dopredu. Sú idealistami a materialistami v jednej osobe. Na jednej strane bez rozmyslu rozdávajú, žijú v utópiách, ich plány plnené dobre zahŕňajú univerzum a kozmos. Na druhej strane vedia svoje myšlienky a projekty dobre predať, potom premeniť v skutok, čo tiež nebýva bez finančného efektu. Sú hyperaktívni, bývajú preťažení prácou a myšlienkami a v tom pramení ich nepokoj a rozporuplnosť. Milujú zmeny a cestovanie. Ich brilantné myšlienky a nápady im vskutku prinášajú dobré zisky. Majú radi tajomstvá, tajomné prostredie, čo vôkol seba vytvárajú. Učia sa všade, od všetkých a stále. Hlboký záujem venujú okultným vedám. Riadia sa svojou vlastnou ideológiou, ktorá je odrazom ich predstavivosti. Snažia sa žiť so všetkými ľuďmi v mieri a dokážu sa prispôsobiť každej situácii a každej spoločnosti. Sú veľmi spoločenskí, netúžia po nadriadenom postavení, neláka ich možnosť rozkazovať iným. Nosia šťastie priateľom, partnerom i nadriadeným. Vyznačujú sa dobrou pamäťou a pružným myslením, rýchle sa adaptujú. Majú radi hory a prírodu, radi cestujú predovšetkým do cudzích krajín. Vyznačujú sa odvahou a často riskujú. Začnú žiť usadnutým životom, ale skôr po dosiahnutí 40 rokov. Je medzi nimi veľa dobrých spisovateľov, maliarov, básnikov. Majú dar slova a svoje myšlienky vedia pekne a zrozumiteľne vyjadriť akýmkoľvek spôsobom a originálnym a filozofickým podtextom. Inklinujú k duchovným oblastiam. Ich cesta vedie k titulu „guru učiteľa“ alebo jogína. Pretože v mladosti podceňujú svoje schopnosti, alebo nie sú si vedomí svojho talentu, dosahujú úspechov a bohatstva až v zrelšom veku. V manželstve žijú šťastne. Sú povestní svojím sexepílom, sú veľmi príťažliví pre opačné pohlavie.

Žena myslí vždy s obavami na budúcnosť. Je úzkostlivá, citlivá až precitlivená, podlieha emóciám a je nedotklivá. Je atraktívna a máva krásne hlboké oči. Vyznačuje sa šarmom, magnetickou príťažlivosťou. Nie je však ľahké oklamať ju – vie dobre čítať v cudzej mysli. Často klame i sama seba. Dostáva sa do nepríjemných situácií a to z tohto dôvodu, že sa rada pletie do cudzích problémov i tam, kde ide o prostredie jej neznáme, napr. v rámci svojho koníčka – cestovania. Je prospechárska. Ťažko sa lúči so starými vecami, nerada čokoľvek vyhadzuje a snaží sa využiť i veci celkom nepoužiteľné. Má tendenciu prehliadať vlastné chyby a svoje drobné nedostatky si vôbec nepripúšťa. Lákajú ju drogy a alkoholické nápoje. Ženy sú spoločenské. Sú atraktívnejšie ako muži. Ich citové väzby na matku sú silne, čo je príčinou mnohých manželských problémov. Majú v povahe robiť si stále prehnané obavy o svoju budúcnosť – o to menej pozornosti venujú životnému partnerovi, čo k manželskému šťastiu rozhodne nepridá.

Muž by nemal vstupovať do manželstva pred 28. rokom života.

Čomu sa vyvarovať

Pretože nevedia správne odhadnúť výsledky svojich projektov a plánov, mali by premýšľať skôr, ako začnú svoje nápady presadzovať. Nemali by plytvať časom a energiou na zámery, na ktoré nestačia. Mali by sa snažiť vyťažiť všetky klady v každej nevyhnutnej zmene, ktorá ich v živote stretne. Zaoberanie sa ľútostivými myšlienkami je v tomto prípade zbytočné trápenie. Nemali by vyjadrovať dešpekt alebo dokonca pohŕdanie voči spoločenskej vrstve, či kultúre. Mali by sa naučiť pracovať a jednať samostatne a nezávisle. Mali by sa zbaviť pocitu, že bez pomoci ostatných nič nedokážu. Musia si uvedomiť, že svoje vlastné dobré nápady a myšlienky môžu tiež sami uviesť v skutok. Myli by sa snažiť, aby boli pre svoju prácu vždy dobre pripravení. Musia byť sami k sebe úprimní. Nesmú sa unášať svojou fantáziu. Ich plachosť a nesmelosť je zbytočná. Práve tak, ako ich prílišná citová angažovanosť na cudzích problémoch. Mali by si odvykať svojmu prílišnému ponáhľaniu sa, čo sa týka rýchlych a neuvážených rozhodnutí. Ženy by sa mali vyhýbať svojmu strachu z budúcnosti a mali by sa naučiť nerozčuľovať sa nad zbytočnosťami. Myli by sa vyhýbať utópiám, využívať lepšie čas, veď výborných príležitostí je veľa, tiež sa naučiť presnosti. Nemali by príliš preháňať svoje sily, nebrať si veľa práce. Len to, čo skutočne unesú, odnaučiť sa príliš rýchle meniť svoje názory a svoje presvedčenia.