Numerológia mena

Práve tak, ako dokážeme podľa dátumu narodenia opísať vlastnosti každého človeka, dokážeme aj podľa mena zistiť, aký budeme mať život, prípadne, na čo si máme dať pozor v živote. Všetko okolo nás sú čísla a čísla sú energia, ktorá riadi hmotu.

Numerológia mena

Numerológia je náuka o číslach. Všade okolo nás sú symboly a symboly môžeme premeniť na čísla. Gréci a Hebrejci používali písmena aj na počítanie. Čísla sme prevzali od Arabov. Všetky čísla majú na náš život veľký vplyv, niektoré čísla sú nabité silnou tvorivou energiou, iné sú bez tvorivosti, ale sú aj čísla, ktoré nás brzdia vo vývoji.

Dátum narodenia je nemenný, ale meno si zmeniť môžeme kedykoľvek. Dôležité je meno, ktoré dostaneme pri narodení. Kombinácia mena s priezviskom nás môže veľmi posunúť, či už v úspechu alebo zdraví. Samozrejme, nie všetky kombinácie mien pôsobia priaznivo pre jedinca, ktorý je nositeľom toho mena.

Numerologický rozbor mena

Každé písmeno z abecedy prislúcha nejakému číslu a súčet čísel tvorí jednotné číslo, ktoré pôsobí na našu povahu, zdravie, či životný postup. Existujú mená, ktoré sú nie veľmi prospešné a môžu majiteľa tohto mena aj zabrzdiť. Niektoré z tých problémových mien sú František, Dominika, Theodor - tieto mená tvoria v súčte číslo 40, ktoré dokáže majiteľa ohroziť aj na zdraví. Pri slabšom dátume narodenia dokáže narobiť dosť nezdaru. Ďalšie mená, ktoré sú ťažké a karmicky zaťažené sú tie, ktoré obsahujú v súčte číslo 7, napríklad Lenka, Klára, Etela, Dalibor, Ján, Marcel. Tieto mená môžu nabrať na sile iba v prípade, ak sa vedľa nich nachádza silné priezvisko.

Ženy, ktoré sa rozhodli vydať a chcú si zmeniť priezvisko, mali by rátať s tým, že zmenia celý svoj životný smer, berú na seba aj karmické zaťaženie ich rodu. Zmení sa im povaha a môže sa zmeniť aj ich zdravotný stav, buď k lepšiemu, alebo k horšiemu podľa rozboru čísel. Niekedy by som odporúčala ponechať si svoje dievčenské meno, keď má dobré súradnice. Viem, že sa to v našej spoločnosti „nenosí“, ale aj muži by si mohli zmeniť meno a prijať po manželke, ak im čísla vytvárajú lepšie súradnice a malo by im to zlepšiť ich život. Treba sa zamerať na naše deti, tie by si zaslúžili väčšiu pozornosť. Mali by sme pouvažovať nad možnosťou zlepšiť ich život aspoň tým, že im darujeme do vienka krásne meno. My máme ich osud v našich rukách. Najlepšou liečbou našich detí je zmena ich mena. Nemali by sme sa toho báť ani vo vyššom veku.

Číslo 40 je veľmi ťažké číslo, preto by bolo viac ako vhodné sa mu vyhnúť v každej oblasti, či je to číslo domu, bytu alebo súčet telefónneho čísla. Číslo 40 prináša vždy niečo, čo môže ublížiť na zdraví alebo na psychike.

Postup výpočtu

Numerologický rozbor mena s priezviskom sa preratáva trochu zložitejšie ako výpočet životného čísla, preto až tak do hĺbky sa s tým zapodievať nebudem. Ak má niekto záujem prerátať si svoje mená, bolo by vhodné si zakúpiť knihu Meno je váš osud, kde sa podrobne môžeme dozvedieť všetko, čo vás zaujíma. Svoje meno si môžeme vyrátať podľa tabuľky:

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ-

  • Elena: 53551 = 19 (5+3+5+5+1) = 10 (1+9) = 1 (1+0) - jedná sa o silnú osobnosť.

  • Gregor: 795769 = 43 (7+9+5+7+6+9) = 7 (4+3) - je to meno so silným karmickým zaťažením, mal by pracovať ako lekár alebo psychológ.

  • František: 691529152 = 40 (6+9+1+5+2+9+1+5+2) - silne karmicky zaťažené meno, môže priťahovať aj zdravotné problémy alebo problémy iného rázu. V minulosti sa prenášalo z otca na syna, čo spôsobovalo ťažkú rodinnú karmu.

  • Oľga: 6371 = 17 (6371) = 8 (1+7) - miluje rodinnú pohodu, vzdeláva sa a rada pomáha druhým. Toto meno sa teraz menej používa, a pri tom má v sebe obrovskú silu.

Takto by sa dali rozobrať všetky mená a popísať ich vlastnosti.