Veštica Viktória

Viktória

Osobný kód 172

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Osobné ročné vibrácie (1. časť)

Numerológia je prastará veda, ktorá pochádza zo starého Egypta. Hovorí sa, že vraj až zo starej Atlantídy. Jedná sa o vedu o číslach. Každé číslo má svoju neviditeľnú vibračnú silu, ktorá pôsobí na všetko a všetkých na celom svete.

Osobné ročné vibrácie (1. časť)

Všetko sa dá premeniť na čísla, či sa to týka dátumu narodenia, samotného mena, mena spolu s priezviskom, alebo času.  Každé číslo pôsobí na povahové vlastností alebo zdravie človeka. Podľa každého dátumu narodenia dokážeme prečítať vlastnosti človeka a podľa jeho vibračného roka dokážeme zase povedať, aký bude mať rok, na čo by sa mal viac zamerať v pracovnej oblasti alebo súkromnom živote, prípadne či sa má niečomu vyhnúť. V tomto článku sa budem zaoberať práve časom. Hovorí sa tomu ročné vibrácie, alebo osobné ročné vibrácie.

Ročné vibrácie

Ročné vibrácie sa rátajú z dátumu narodenia. Čísla vytvárajú energetickú vibračnú silu, ktorá veľa hovorí o našich schopnostiach a každý rok nám pridáva na smere a sile. Hovorí sa im osobné ročné vibrácie a majú svoj špecifický význam. Tieto vibrácie prechádzajú v deväťročných cykloch, tj od jedna po deväť a potom sa znova vracajú k jednotke. Účinky každej vibrácie trvajú jeden celý rok. V tomto deväťročnom cykle každý človek naberá na skúsenostiach a v ďalšom cykle si zase prikladá na ďalších nových skúsenostiach. Záleží len na každom jednotlivcovi, či sa niečomu priučil a či si zobral do budúcna ponaučenie, aby nešiel po nesprávnych stopách. Niektoré vibrácie, ako štvorka a sedmička, sú silne zaťažujúce, preto by sme sa mali naučiť ich prekonávať s ľahkosťou a s pozitívnou mysľou. Len vtedy, keď sa aj zo svojich chýb ponaučíme a nebudeme ich opakovať, môžeme v živote čosi dosiahnuť.

V numerologickom svete čísiel sa stretávame s číselnými hodnotami od jedna po deväť. Samostatne berieme ešte čísla jedenásť a dvadsaťdva. Tieto dvojčíslia nesčítavame. Číslo dvadsaťdva sa vo vibračných rokoch nepoužíva, ale aspoň sa o tomto prekrásnom čísle na konci tohto článku zmienim.

Postup výpočtu

Aby som mohla začať s ročnými vibráciami, musím najskôr zobrať dátum narodenia. Vyberám náhodný dátum narodenia: 11.01.1978

Životné číslo

Keď chceme vyrátať životné číslo tejto osoby, musíme sčítať všetky čísla v danom dátume narodenia:
1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 8 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1 (životné číslo = 1)

Osobná ročná vibrácia

Pri výpočte osobnej ročnej vibrácie tejto danej osoby zoberieme deň narodenia + mesiac narodenia + tento aktuálny rok, t.j. rok 2010, prípadne ešte rok 2009, pokiaľ ešte v tomto roku dotyčná osoba nemala narodeniny. Z uvedeného dátumu narodenia vidíme, že narodeniny už boli v januári. V tomto prípade berieme rok 2010. Výpočet vyzerá asi takto:
11.1.2010 => 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 1 + 0 = 6 (tohoročná vibrácia u uvedenej osoby je číslo 6, a to od 11.1.2010 do 11.1.2011)

Môžeme sa pozrieť aj na jeden náhodný dátum narodenia, kde ešte dotyčná osoba tento rok narodeniny nemala:  05.07.1951

Životné číslo

Výpočet bude vyzerať asi takto:
5 + 7 + 1 + 9 + 5 + 1 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1 (životné číslo = 1)

Osobná ročná vibrácia

5.7.2009 => 5 + 7 + 2 + 0 + 0 + 9 = 23 = 2 + 3 = 5
Táto osoba bude sláviť svoje narodeniny až v júli, preto musíme počítať ešte s rokom 2009. Preto tento vibračný rok pôsobí na danú osobu od 5.7.2009 do 5.7.2010, a to vibračným číslom 5. Až po jej narodeninách vstúpi do vibračného roka čísla 6. To vyrátame asi takto:
5 + 7 + 2 + 0 + 1 + 0 = 15 = 1 + 5 = 6

Uviedla som vám dva rôzne príklady, kde už narodeniny boli v januári, a druhý, kde ešte len narodeniny budú v júli. Ročné vibrácie sa vždy rátajú od narodením do narodenín. I keby sa niekto narodil 31.12., jeho vibračný rok sa ráta od toho roka, v ktorom mal posledné narodeniny. Napríklad 31.12.1958

Životné číslo

3 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 5 + 8 = 30 = 3 + 0 = 3 (životné číslo = 3)

Osobná ročná vibrácia

31.12.2009 => 3 + 1 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 9 = 18 = 1 + 8 = 9 (ročná vibrácia čísla 9 prislúcha k obdobiu od 31.12.2009 do 31.12.2010)

Vždy pri výpočtoch ročných vibrácií musíme dávať pozor, aby sme zachytili správny vibračný rok. Ten sa začína vždy našimi narodeninami, nikdy nie kalendárnym rokom. Vibračný rok pre každého jedinca nastáva dňom svojich narodením a končí príchodom ďalších narodenín, tam sa mení na ďalší číselný vibračný rok.

V druhej časti vám popíšem všetky vibračné čísla od 1 po 9, 11/2 a 22/4, ako pôsobia na človeka a čo v tom danom vibračnom roku môžeme očakávať, prípadne ako sa sami môžeme pokúsiť niečo dosiahnuť. Každý vibračný rok nám síce zmenu ponúka, ale my túto príležitosť musíme využiť vo svoj prospech, ale aj v prospech iných, tým sami rastieme na duchu.