Veštica Eliška

Eliška

Osobný kód 311

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Láska

Všetci na svete, či filozofovia, psychológovia, básnici, či úplne obyčajní ľudia by sa zhodli na jednom, že bez lásky sa nedá žiť. Dá sa dokonca tvrdiť, že bez lásky by sme tu nemuseli byť. Dokáže hory prenášať.

Láska

Nie sú to len písmenká napísané alebo vyslovené, dokonca by sa dalo povedať, že slovo láska je najfrekventovanejšie slovo na celom svete. Píšu sa o nej básne, spievajú sa piesne, vytvárajú sa filmy… Simmel napísal knihu: Láska je len slovo. Ja hovorím, že krásne slovo.

Najkrajšie časy nastávajú v našom živote, keď sa dvaja ľudia zaľúbia. Vtedy prebieha v ich mozgu toľko chemických procesov, že na to by bolo treba študovať chémiu, aby som to mohla so stopercentnou presnosťou opísať. Nám ale stačí, keď si povieme, že vtedy v tele sa začínajú uvoľňovať endorfíny. Nebolo by zrovna správne, keby sme sa vyhovárali na chémiu v našom tele, keď sa niekto silne zaľúbi. Láska je láska. Vždy bola, je, aj bude. Je všade okolo nás, len my ju nevidíme, alebo častokrát nechceme vidieť. Pravá láska je hrejivá, trpezlivá, šľachetná a bez postranných úmyslov. Sprevádza nás od narodenia až do smrti. Vie hriať, ale aj bolieť. Tam, kde niet lásky, niet ani rozumu.

Druhy lásky

Materinská láska - je to prvá, najsilnejšia a najstálejšia láska, ktorá nás sprevádza od úplného detstva, možno tvrdiť, že už od kedy žena zistila, že je tehotná. Vkladá svojimi myšlienkami do dieťaťa tú prvú a najsilnejšiu lásku, akú môže len matka dať svojmu dieťatku. Je veľmi potrebné, keď dieťa hneď v zárodku pocíti silu lásky. Veľa ľudí sa môže ohradiť, že to ešte nie je človek a nič necíti. To je veľký omyl. Každý prejav lásky preciťuje a vstrebáva do svojho podvedomia. Ale mali by sme si dávať pozor, pretože aj veľké výkyvy nálad, strach, či obavy z niečoho vnímajú, a tým vznikajú bloky ešte v prednatálnom veku. Preto je veľmi dôležité, aby sa rodičia nevadili, neubližovali si, ale aby si prejavovali ešte viac lásky ako doteraz.

Rodičovská láska - nasleduje hneď po materinskej láske. Po pôrode už dávajú dieťaťu lásku obaja rodičia. Dovtedy dieťatko počulo iba matkin hlas a matkin tlkot srdiečka, nepoznalo nič iné. Do jeho života vstupuje aj otec, učí sa spoznávať aj čosi iné ako doteraz.

Láska starých rodičov - je taktiež pre dieťa prínosom. Dostávať lásku ešte aj od niekoho iného ako od rodičov – je úžasné. Spoznávajú, učia sa a hlavne s neuveriteľnou vďakou túto lásku prijímajú.

Súrodenecká láska - je taktiež veľmi silná, nezabúdajme, že je to všetko naša krv. I keď sa doťahujú za jednou hračkou, ktorú práve potrebujú obaja naraz alebo sa pobijú za nejakú hlúposť, vždy sa vedia zastať jeden druhého v situáciách sebe potrebných. Drží ich silné súrodenecké puto, ktoré ani nezmyselné hádky nepretrhnú.

Platonická láska - deti rastú a ku každému veku sa pridružujú aj situácie, že sa veľmi zaľúbia do spolužiačky, do svojej učiteľky, do idolu, ktorý videl v televízii, prípadne niekde inde. Tomu sa hovorí platonická láska, keď svoje city skrýva, ale veľmi miluje. Je to obraz jeho túžby, ktorú si vykreslil vo svojich myšlienkach. Sem patria prvé predškolské a školské lásky, tie sme prežívali všetci.

Priateľská láska - je najhodnotnejšia láska. Mať dobrého priateľa, či priateľku je k nezaplateniu. Tu si môžete vyliať svoje srdiečko a vždy viete, že vás podrží a podporí. Dobrý priateľ vás nikdy nesklame.

Kamarátska láska - aj takéto vzťahy si treba vážiť, len dosiahnuť z kamarátskej lásky na priateľskú, je ešte dlhá cesta.  Kamarátov môžeme mať veľa, môžeme si ich vážiť, môžeme mať k nim určité sympatie, ale priateľa nikdy nenahradia.

Milenecká láska - každý z nás má určité morálne hodnoty, len v mileneckej láske predsa len čosi chýba. Kde sa stratili city? Je vôbec nejaká láska skutočná, keď sa jedná len o telesnú potrebu? O tom porozmýšľajte sami.

Partnerská láska - keď sa stretnú dvaja ľudia a silne im to zaiskrí v očiach, srdiečka sa rozbúšia až hruď ide roztrhnúť, rozum nefunguje, nemôžu sa od seba odtrhnúť, môže existovať okrem materinskej lásky aj čosi iné? Áno, môže.  Je to pravá láska medzi dvomi ľuďmi. Skutočná láska. Zrodila sa nevieme kedy, ani ako a je tu. Spojila životy dvoch ľudí, ktorých láska stále silnie a silnie. To je čistá partnerská láska.

Existuje ešte láska k ľuďom, k človeku, k národu, k vlasti, láska k prírode, k zvieratám, aj láska k Bohu. Dalo by sa o láske hovoriť veľmi veľa, ale je treba sa zamyslieť sami nad sebou, kedy ste prežili prvú lásku? V škôlke? V škole?  Prežívate lásku aj dnes? Ku komu?  Je to krásny pocit? Ste spokojní sami so sebou?  Uchovávajte si ju, dokonca sa snažte, aby bola zo dňa na deň krajšia a krajšia, veď „láska lieči!“ a všetci chceme byť zdraví. Existuje liek na lásku?  Áno, ešte väčšia a silnejšia láska!