Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Archetyp Milenci

Pôjde o zodpovedný výber z ponúkaných možností, umenie pohľadu na svet či svoju voľbu spôsobom, ktorý nikomu neublíži, ale v žiadnom prípade nebude proti mojej úcte voči sebe. „Vyberať“ treba podľa obsahu, nie podľa formy, ktorú vždy možno upraviť.

Archetyp Milenci

Arkánum: Zaľúbení, rozhodovanie sa, láska
Archetyp: Vcítenie sa / prechmat
Matrica archetypu:
Pozitívum: Najväčšie umenie je uvidieť svet očami iného človeka
Negatívum: Dokonca i bohovia a nesmrteľní robia chyby!

Pozitívny význam arkána:
Rozhodnutie sa medzi dvomi možnosťami, citové naplnenie, test morálky jedinca, správne rozhodnutie, správna citová väzba.

Negatívne vplyvy:
Zlé rozhodnutie, nevyhovujúci partner, nesprávne zvolený smer v citovej oblasti.

Čo je láska ? 
Ružová bodka na „i“ v slove milovať?
Je to úsmev, kĺzavý pohyb,
je to krása, či chladná inoväť?
Láska, to si TY, to sme MY…
Láska je,
ak zostaneš posledný
a dopraješ aj iným.
Možno sa mýlim,
možno sú to ruky,
do ktorých sa môžeš schovať.
Láska je - totiž - všetko.
Láska je to, čo hľadáme celý,
celučičký život:
ak ju nenájdeme -
zle sme hľadali. 
ZAČAŤ - treba v sebe…

Zmysel arkána

Pôjde o zodpovedný výber z ponúkaných možností, umenie pohľadu na svet či svoju voľbu spôsobom, ktorý nikomu neublíži, ale v žiadnom prípade nebude proti mojej úcte voči sebe. „Vyberať“ treba podľa obsahu, nie podľa formy, ktorú vždy možno upraviť. Ak nebude fungovať to, čo je vnútri; vonkajšok to nespraví ani nenahradí. Tak doplácajú tí, ktorí si vyberajú prácu pre vysoký plat, partnera kvôli imidžu, kráse či bohatstvu alebo často kvôli mimoriadnym zručnostiam v sexuálnych praktikách. Problém nastane i vtedy, ak si chcem riešiť zdravotný kolaps bez vlastného pričinenia, alebo si vyberám štúdium podľa poslednej módy a nie vcítenia sa do obsahu svojho JA.

Archetyp

Najväčšie umenie je uvidieť svet očami oného človeka hovorí o skutočnej láske, zásade pochopenia iného človeka, teda má v sebe nielen božskosť (I), súvislosti (II), rodinu (III), ale i zodpovednosť (IV) a nadhľad (V). Pôjde o akceptovanie citov či potrieb iného, ale nie o absolútne popretie vlastných potrieb a svojej osobnosti. V opačnom prípade by sa naplnil archetyp dokonca i bohovia a nesmrteľní robia chyby. Lenže za tieto chyby sa dosť vysoko platí. Najlepšie teda bude naučiť sa načúvať svojej intuícii a voliť správne.

Východisko

Východisko tkvie v akceptovaní vlastných citov a pocitov a tolerancii odlišnosti cítenia iných ľudí. Ak chcem mať skvelých priateľov, musím byť priateľom sám sebe, čo predpokladá správny pohľad na problémy, vylučuje podkladanie sa či vnucovanie svojej pomoci alebo myšlienok. Bezcitnosť je zničujúca, potláča intuíciu a normálne myslenie, preto ju treba liečiť láskou a porozumením. Nevyhnutná je i tolerancia a pochopenie, že iní majú právo myslieť si čokoľvek, čo nie je v súlade s mojím myslením; to však neznamená, že mám odhodiť vlastné názory a myšlienky.

Cvičenie

Ak chcete pokračovať meditáciou, potom si prehodnoťme pohľad na svoje city a pocitové zložky osobnosti. Nie vždy považujeme city za „city“. Väčšinou ide o náboj vášní, ktorý sa môže vybíjať nie práve vhodným spôsobom.

Zaujmite vhodnú meditačnú polohu, aspoň štyrmi hlbokými nádychmi a dlhými výdychmi s desať sekundovou zádržou uvoľnite svoj organizmus, privrite viečka, vdychujte vôňu ópiového kadidla a snažte si vybaviť priezračnú modrú a oranžovú farbu.

Vybrať si tú pravú lásku - nie je ľahké. Obyčajne podľahneme povrchu a vyberieme si iba to, čo je atraktívne, pekné a príťažlivé. Výberom sa začneme zaoberať až keď je neskoro. Zrazu zistíme, že perfektný sex nie je všetko a sú tu aj iné následky, ktoré nám pomaly, ale isto porobia vrásky na čele. Ale i túto chybu možno napraviť. Dôležité je uvedomiť si svoje konanie v plnom rozsahu. Potom je už len otázkou času, kedy získame odvahu na to, aby sme urobili nápravné opatrenia. Cnosti si váži iba zrelá a dospelá duša, mladíček málokedy. Niet preto divu, keď nás zlomí presný šíp Amora, aby poukázal nezmyselnosť príliš zmyselnej voľby. Za prázdne rozkoše sa taktiež platí - žiaľ, nie financiami. Žiadostivosť sa nesmie zvrátiť na nestriedme pôžitkárstvo, hoci i týmto úskalím musí ľudská duša prejsť, aby podrástla vo svojom vedomí. Boh chce, aby sa rozvíjalo zdravé ľudské pokolenie, ktoré naplní všetky zeme Vesmíru. Zdravý a láskyplný život nepotrebuje ani odôvodnenie ani vysvetlenie. Zdravie sa tu prejavuje spokojnosťou a osobnou rovnováhou. Miluj blízkeho svojho - nám musí žiariť nad každým rozhodnutím v citovej oblasti.

Niekoľkokrát sa nadýchneme a vydýchneme, 3,2,1, otvoríme oči a môžeme pokračovať v dennom programe.