Odporúčame

Zuzana

Zuzana

Prostredníctvom tarotu a numerológie odhalím veci, ktoré sú pre vás skryté. Viac »

Ďalšie veštice online
Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Anna

Anna

Osobný kód 309

Veštica Janka

Janka

Osobný kód 174

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Retrográdny Mars

Ohnivá planéta Mars je hlavne planétou boja, akčnosti, sily a presadenia sa. Túto silu potrebujeme všetci. Veď ju aj používame, inak by sme tu neboli.

Retrográdny Mars

Mars prináša aj potrebnú iskru do života. Pri pohybe jednotlivými znameniami vytvára rôzne uhly, ktoré v nás vyvolávajú chvenie, nervozitu, či aj chuť do práce, kedy sa možno aj čudujeme, kde sa to v nás berie. Pokojné povahy núti so sebou niečo robiť, niekedy zas aj nerobiť…

V tomto období je ohnivá červená planéta dlhodobo v Panne a to od novembra 2011 až do začiatku júla 2012. Pritom nestojí dlho na jednom stupni, ale niektoré mesiace sa vracia späť, čiže je retrográdna. Mars je retrográdny v tomto roku od 24. januára do 14. apríla, kedy začne ísť už priamo, ale ešte pomaly. Každé znamenie prežíva tieto aspekty inak. Marsu prislúcha znamenie Barana i Škorpióna. Všeobecne Mars v Panne nie je kriticky postavený, lebo veď aj tieto znamenia nemajú s Pannou napäté postavenie. Nie je však ani vo veľmi výhodnej pozícii. Panna má totiž trigón, čiže priaznivý uhol s Kozorožcom a Býkom. Od tejto charakteristiky môžeme odvíjať aj jeho pôsobenie v Panne. Najlepšie ho budú znášať posledne spomínané znamenia.

Mars v Panne

Panna je všeobecne považovaná za usilovnú a pracovitú. Takto postavený Mars bude viac zameraný na prácu. Ak sa už ide baviť, tak za nejakým užitočným účelom. Činnosti budú presnejšie, viac sa venujú detailom, analýze, zdokonaľovaniu, určitému systému i užitočnosti. Je tu aj hľadanie radosti z každodennej práce i z toho, že je človek sebestačný a nezávislý od druhých. Na druhej strane sa rád v práci obetuje pre iných. Tieto pozitívne veci môžu v tomto období Marsu v Panne pociťovať samotné Panny, Býci a Kozorožci. Aj keď menej, ale aj Škorpióni a napokon i Barani.

Na znamenie Blížencov, Strelcov a Ryby pôsobí Panna nepriaznivejšie. Vzniká u nich viac nespokojnosti, ak ich niekto kritizuje. Cítia viac nervozity a tlaku iných ľudí na seba ako inokedy, zdravotne ich postihujú viac horúčkovité ochorenia i úrazy. Stane sa, že človek vtedy podľahne lenivosti, alebo opačne, nevie oddychovať. Skúste sa viac pozorovať a menej kritizovať iných. Dokonalý človek neexistuje!

Retrográdny Mars bude počas svojho cúvania tieto charakteristiky umocňovať.

Ak ste niečo zanedbali, vynorí sa váš problém a vy ho už nebudete znovu odkladať, lebo zažiť znovu pocit, že ma niečo zas cca o dva roky počká a bude to ešte horšie, to nie je priaznivý výhľad do budúcnosti, nemyslíte? V pozitívnom zmysle dá retrogradita väčší priestor na rast a upevnenie dobrých vlastností. V negatívnom zmysle zdrží človeka, ktorý sa bude za niečím hnať. Ak nepomôže zlý pocit, príde nakopnutie až pád. Vyberajte, máte slobodnú vôľu. Pozor na už spomínané zlomeniny. Tie vás môžu zdržať v nehybnosti poriadne dlho!

Novodobá astrológia však pozerá na tieto veci, ktoré sa nám už stali, ako na šancu rásť a konečne niečo so sebou robiť. Ak teda teraz prežívate horšie obdobie retrográdneho pôsobenia Marsu, nájdite si v ňom aj pozitívne stránky, kedy nepôjdete o nejaký ten krok dozadu, ale dopredu, napriek retrográdnosti planéty Mars.