Veštica Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Čakrové karty

Liečenie farbami a vizuálnym sledovaním symbolov je staré už tisíc rokov. Teraz sa môžete pozrieť na čakrové karty. Jedny sú guľaté a druhé hranaté. Môžete si overiť diagnózou a pomôcť telu - preliečiť auru.

Čakrové karty

Sú to energické znaky a farby, ktoré telo potrebuje a je to jednoduchá pomoc pre všetkých, ktorí sa chcú rýchlo zbaviť a vysporiadať s nejakou chorobou alebo problémom, určitou životnou situáciou. Je to vhodné aj pre liečiteľov, terapeutov a ďalších, ktorí pomáhajú druhým ľuďom.

Význam farieb

Čakry sú energické centrá na tele každého človeka, ktoré dodávajú energiu a zároveň čistia príslušné orgány. Jednotlivé karty čakier sú zostavené tak, aby symbol a farba spoločne tvorili liečivý obrázok. Pomôže vám odhaliť čakru, ktorá je oslabená alebo zablokovaná a zároveň sledovaním obrázka urýchli naštartovať liečivý proces.

Doporučuje sa, aby sa každý deň vytiahla jedna karta a tú môžete vyložiť na viditeľné miesto. Účinok sa posilní, aj keď pridáte vhodný kameň, zapálite si sviečku rovnakej farby alebo prispôsobíte farbu oblečenia k čakre..

Návod

  • Zamiešajte karty – sústreďte sa na otázku: ktorá z mojich čakier je zablokovaná, oslabená? Vytiahnite jednu - energia tejto čakry nemôže voľne prúdiť.
  • Zamiešajte karty – položte istú otázku – vytiahnite tri karty. Prvá určuje čakru, druhá radu, tretia cieľ.
  • Vytiahnite kartu bez otázky. Táto čakra potrebuje harmonizáciu - buď nepracuje dostatočne alebo je prebitá. Hyperaktívna – sledovaním obrázka sa čakra samovoľne dostane do správnej funkcie.

Je to dobrá pomôcka pre každého, kto chce len trochu sám sebe pomôcť a začne sa aj zaoberať alebo chápať duchovno. Chce vedieť, kto je, prečo je tu, začne na sebe pracovať tu a teraz. Tieto diagnostické centrá zvládne aj laik. Len sa treba sústrediť na určité farby a obrazce. Môžete to podporiť aj drahými kameňmi, muziko - terapiou, rôznymi zvukmi, meditáciou, stravovacím procesom, cviky a mnohé terapie nájdete v literatúre. Týmito kartami si upravíte čakrové centrá a energicky dobijete celé telo a všetky orgány, ktoré prislúchajú ku každej čakre.

Ide tu o duchovné liečenie, cestu, ktorou môže ísť každý z nás. Dostali sme to ako úlohu pochopiť podstatu človeka a jeho životný štýl, akou cestou sa dáme, tak sa budeme mať. Je pre nás zdravíčko prvoradé? Majme radi seba a potom môžeme mať radi všetkých okolo a môžeme si navzájom pomáhať.

Prajem vám prijemné poznanie samého seba, mnoho zdravia, sily energie pre život na zemi a správne spojenie s vesmírnou energiou.