Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Eliška

Eliška

Osobný kód 311

Symbolika farieb

Symbolika farieb, vzťahy a artterapia - reč farieb je súčasťou základnej a veľmi rozsiahlej symboliky. S ňou sa všetci stretávame v rozličných oblastiach života. V antike bola spájaná s planétami a bohom.

Symbolika farieb

Žltá sa vzťahovala k Slnku, žiariacej hviezde a predstavovala štedrosť a vieru. Červená sa spájala s ohnivým Marsom. Modrá patrila Jupiterovi a predstavovala vernosť, mier a pravdu. Zelená patrila Venuši, vyjadrovala nádej a snahu o porozumenie. Biela bola priradená k Mesiacu.

Farbám sa pripisoval symbolický význam. Dnes je vplyv na duševný život všeobecne známy. Výber a používanie farieb záleží aj na psychologickej hodnote. Spájanie niektorých farieb je znakom harmónie, disharmónie, súladu alebo nesúladu. V ľudovej symbolike farby predstavujú:

  • Zelená (Venuša) - nádej
  • Modrá (Jupiter) - vernosť
  • Žltá (Slnko) - žiarlivosť
  • Červená (Mars) - láska
  • Biela (Mesiac) - nevinnosť
  • Čierna (Saturn) - smrť
  • Purpurová (Merkúr) - duchovno

Význam farieb v živote človeka

Veľmi dôležitý je záujem o farby a ich spojitosť. Naučiť sa chápať, vnímať, prejavovať, inšpirovať a uvedomiť si ľudskosť a hodnotu života. Nebáť sa vojsť do trinástej komnaty, kde na nás čakajú motivácie pre náš pestrofarebný život na zemi. Neprítomnosť farieb v nás vyvolá psychicky citovú prázdnotu. Preto sa snažme byť vo farebnosti a harmónii, v súlade a porozumení, v ponuke od života TU a TERAZ v duchu spektra farieb.

Pri využívaní chromatoterapie, v liečbe psychických a psychosomatických chorôb, majú farby vlastnú hodnotu a môžu bezprostredne ovplyvniť psychiku človeka. Farby, tak ako iné estetické aspekty nášho okolia, akými sú zvuk, vôňa a tvary, majú veľký účinok na ľudské emócie. Výrazne vplývajú na rovnováhu hormónov v organizme, čo ovplyvňuje pocity a emócie, ktoré pôsobia na našu náladu. Určité farby môžu myseľ utišovať, kým iné stimulujú mentálnu aktivitu. Každá farba nesie určité psychologické vlastnosti, akým je tón, jas, odtieň, má pozitívne aj negatívne účinky. Každá farba má terapeutický účinok na naše telo, dušu a ducha.

Už staré národy využívali farby na liečebné spôsoby ako obnova zdravia a životnej sily. Podstatou farebnej terapie je, že farby spôsobujú fyziologické zmeny v bunkách organizmu a menia funkčný rytmus. Každá bunka má svoje zafarbenie a svoje vibrácie. Ak ochorie, jej vibrácie sa zmenia. Lúče potrebnej farby dostanú bunku do normálu a tak sa uzdraví. Farby jednoducho cítime, vidíme. Aj oblečenie a farby okolia ako steny, závesy, poťahy, všetko na nás pôsobí. Príroda, obloha, vzduch, voda, slnečné lúče, ktoré kmitajú okolo nás. Napomáhajú v organizme regenerovať vyčerpanie, nervy privádzajú do dobrej nálady, pokoja, rovnováhy a harmónie. Niektoré farby považujeme za dráždivé a iné za upokojujúce. Farby nám vracajú energiu, optimizmus, stimulujú tvorivosť, pochopenie, poznanie, zvládnutie duševnej neistoty, pomáhajú zvládnuť univerzálnu lásku najvyšších hodnôt, idealizmus a pocit šľachetnosti. Akonáhle nájde človek správny smer - zlatú strednú cestu, správny cieľ dosiahne prirodzené vyžarovanie v jeho duši, je to spojenie aj s tým najvyšším, čo môže ľudská duša dosiahnuť.