Odporúčame

Alžbeta

Alžbeta

Nič nie je náhoda – všetko okolo nás sa deje za určitým cieľom, všetko má svoj dôvod a správny čas. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Mantry a symboly

Pomocou mantry sa môžeme liečiť, rozvíjať svoju osobnosť, pritiahnuť do svojho života duchovné pôsobenie, zbaviť sa strachu alebo rôznych fóbií.

Mantry a symboly

Čo je mantra?

Mantra sa skladá zo slova, vety alebo viacerých viet v niektorom z posvätných jazykov. Ale môže byť z posvätného jazyka prenesená do iného jazyka. Pomocou mantry sa môžeme liečiť, rozvíjať svoju osobnosť, pritiahnuť do svojho života duchovné pôsobenie, zbaviť sa strachu alebo rôznych fóbií. Mantrami sa aktivujú silné symboly Reiki, dajú sa čistiť liečivé kamene. Je veľmi veľa možností, na čo sa dajú používať mantry a symboly.

Pôvod slova mantra

Slabika Man pochádza zo sanskritského slova „Manana“ (myslieť) a slova „Trana“ (duchovné prebudenie). Každá mantra je aspektom Veľkej Bohyne. Každé cvičenie s mantrou je uctievanie si Veľkej Bohyne. Cvičiaci sa musí oddať duchovnému cieľu slovom, myšlienkou aj činom, musí byť pripravený a musí sa oddať, aby cez neho mohla prechádzať posvätná sila Bohyne.

Pery a jazyk - prostredníctvom nich je mantra vyslovovaná, sú reflexnými zónami 2. čakry. Hrtan a hlasivky patria do 5. čakry. Aby tento účinok bol zosilený, musí byť vyrovnaný stav 2. a 5. čakry.

Ako mantry správne používať

Správna výslovnosť mantry nie je až taká dôležitá, ako je dôležitý správny energetický a duchovný vzťah k jej obsahu. Musí byť pri vyslovovaní úprimný úmysel uskutočniť obsah tejto mantry. Úplný účinok sa uskutoční pri každodennom cvičení, kedy je opakovaná najmenej 108-krát.

Aby sme dosiahli cielený účinok tejto mantry musíme predniesť pozitívnu prosbu. Je dobré požiadať nejaké božstvo o zahájenie procesu o požehnanie a poďakovanie. 108-násobné opakovanie uvoľňuje veľmi silné duchovné liečivé sily. V indickej duchovnej tradícii má Stvoriteľ 108 svätých mien a taktiež 108 energetických kanálov (nádí) vychádzajúcich z hlavných čakier.

Pri pravidelnom opakovaní posvätnej mantry, pôsobia na nás liečivé sily anjelov alebo božstiev, ktoré určitú mantru ochraňujú. Tieto krásne svetelné bytosti pre dotyčného prinášajú vyliečenie na všetkých úrovniach. Aby mantra vôbec pôsobila, či už priamo alebo nepriamo, musí byť najskôr zahájená rezonancia. Pravidelným opakovaním sa otvorí kanál svetelnej bytosti, ktorá prislúcha zodpovednej mantre. K dosiahnutiu účinku by sa mala mantra opakovať 108-krát denne po dobu minimálne 40 dní.

Modlitebné korálky

Pre cvičenie s mantrami sa väčšinou používajú korálky zo 108 + ešte jednou guličkou, vyrobené z posvätného indického stromu. Vždy sa vychádza z ojedinelej guličky, ktorá sa vola guruova perla.

Počítame palcom guličku po guličke pri každom opakovaní mantry, pokiaľ sa znova nedostaneme ku guruovej guličke. Potom sa vraciame späť v odpočítavaní, guruova gulička sa nikdy nesmie prekročiť. Má v sebe uloženú spirituálnu silu a pôsobí ako riadiaca páka, čo posiluje silu mantry. Pokiaľ ju nosíme pri sebe, posilujeme ju ešte aj vlastnou energiou.

Čo sú to symboly?

Symboly a mantry sa používajú na celom svete, či v duchovných tradíciách alebo v medicíne, v osobnom vývoji, liečení a práci s energiou.

Symboly sa skladajú z určitých tvarov a farieb. Najznámejšie symboly, ktoré poznáme, sú: kríž, Jin-Jang alebo kruh. V ezoterike sa napríklad symboly používajú v čínskom Feng Shui, v umení a vede, slúžiacim pri usporiadaní priestorového vybavenia na pracovisku, obytných priestoroch, ale už aj v záhradách.

Vysoká účinnosť pôsobenia symbolov v žiadnom prípade nie je výsledkom mágie v zmysle energetickej práce. Mágia nefunguje v zmysle zmeny štruktúry v bývaní. Nefunguje ani vtedy, keď sa dáme zasvätiť do Reiki – duchovného liečenia, kde sa pri práci používajú silné symboly.

Ako sa pracuje so symbolmi

Subjektívne pôsobiace symboly sa používajú k tomu, aby sa získali potrebné stavy vedomia, nálady a telesné stavy, ktoré pomáhajú objektívne v energetickej práci. V podstate každý symbol nie je užívateľovi príliš jasný, pretože mu chýba duchovný výcvik: t.j. výuka kombinovaná so zasvätením.

Symboly a mantry, ktoré môžu priniesť objektívne zmeny

Príkladom sú symboly a mantry Reiki, taktiež runy, magické amulety, známe indické posvätné mandaly. Ich silou sa dajú zmeniť energetické kvality i atmosféra miestností. Patria sem také najznámejšie mantry, ako napr.:

  • Óm namah Shivaya (šivaja)
  • Óm mani patme hum

Základom každej jógovej praxe je mantra, ktorá sa obdrží od gurua, ale je možné si ju vybrať aj sám podľa potreby, alebo ak sa nám zapáči. Veď už len samotný nádych a výdych je jednou z najúčinnejších mantier Só Ham, pričom si to ani neuvedomujeme.

Bezmyšlienkovité využívanie mantier

Symboly a mantry majú svoje jedinečné významy. Čím lepšie pochopíme ich vnútorný význam, tým lepšie výsledky budeme dosahovať. Čím menej si ich budeme uvedomovať a s nimi pracovať, tým rýchlejšie ich účinky budú slabnúť.

Mantry a symboly sa musia správne používať. Je veľmi dôležité, aby každý symbol bol teoreticky aj praktický pochopený a aby bol používaný zodpovedným spôsobom. Takým, ktorý bezmyšlienkovite využívajú symboly a mantry, takým by sa dalo povedať, že sú domáci amatéri.

Každý symbol je svojím spôsobom špeciálnym nástrojom a každý prispieva svojou špeciálnosťou a jedinečnou silou k celému systému, napr. Reiki.