Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Naša myseľ

Každý človek je obdarený dvoma zložkami myslenia: objektívnou a subjektívnou mysľou. Je to naše vedomie a podvedomie.

Naša myseľ

Vedomá myseľ sa skladá z piatich zmyslov, kým podvedomá myseľ sú naše sny, nočné vízie, rôzne inšpirácie, kedy dostávame informáciu o tom, ako sa máme zachovať v určitej situácii. Podvedomie sa stará aj o chod našich vnútorných orgánov. Podvedomou mysľou sa môžeme aj liečiť, prípadne si navodiť pozitívne situácie v našom živote. Naprogramovať si šťastný a zdravý život.

Väčšina ľudí hľadá akýsi raj na zemi, kde sa bude mať dobre, žiť v hojnosti a blaženosti. Treba si však uvedomiť, že každý je sám strojcom svojho šťastia. Problémy a zmätky okolo nás nútia nachádzať vnútorný pokoj, čím nám umožňujú nachádzať Božstvo v nás samých a povzniesť sa nad problémy tohto sveta. Americký psychológ Wiliam James si uvedomil podvedomú silu mysle a vyslovil túto myšlienku:

Keď v niečo pevne verím, efekt sa dostaví nezávisle od toho, či na to myslím alebo nie

Všetko dobré i zlé, čo sa nachádza v našom podvedomí, sa skôr, či neskôr premieta do našej reality. A tam sa táto myšlienka premieňa automaticky na skutočnosť.

Akákoľvek pozitívna veta, ktorú povieme pacientovi a on ju príjme do svojho podvedomia, graduje liečivý postup. Placebo je neškodná a neúčinná zmes, napríklad laktóza alebo cukrík podaný pacientovi a nemá žiaden liečivý účinok. I napriek tomu sa po požití tohto preparátu pacient akoby zázrakom uzdravil. Pacient tomu uveril a nastal v jeho tele samoliečebný proces. Uzdravila ho viera.

Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať (Evanjelium podľa Marka 11,24). Všetko je možné pre toho, kto verí (Evanjelium podľa Marka 9,23).

Dávajte si pozor, čo hovoríte

Som unavený. Akosi rýchlo starnem. Som neúspešný. Nemám peniaze. Vyzerám hrozne. Je toho na mňa priveľa. Všetko nosím na svojich pleciach, ...

Radi používate podobné vety? Samozrejme, že tak budete vyzerať, tak sa budete cítiť a budete vždy bez peňazí, veď vy si ten neúspech sami priťahujete. Vy si to sami vtláčate do svojho podvedomia. Život nikdy nestarne. Láska, viera, dôvera, radosť, smiech, šťastie a inšpirácia nikdy nestarnú. Život od vás chce, aby ste sa vždy prejavovali na vyššej úrovni, či máte desať alebo sedemdesiat rokov. Počúvajte svoje podvedomie a napredujte. Nikdy sa nevracajte do minulosti. Minulosť už bola, my žijeme prítomnosťou a budúcnosťou. To je hnacia sila životného princípu vo vašom vnútri.

Božia láska lieči

Je potrebné Božiu lásku vstrebávať do svojho podvedomia a tým sa nám vráti zdravie a harmónia.

Som zdravý a šťastný, Boh ma napĺňa uzdravujúcou energiou lásky. Táto láska preteká mojimi žilami a celého ma zaplavuje. Cítim v sebe oheň, ktorý ma uzdravuje. Ďakujem Ti Bože.

Túto modlitbu si treba opakovať minimálne trikrát denne po dvadsať minút. Tým sa naše podvedomie naštartuje na liečebný samouzdravovací proces. Ale nezabudnite, všetko musíte vo svojom vnútri prežívať a preciťovať.

Zákon lásky

Ak si chcete vychutnať život v zdraví a pohode, treba sa silne zamyslieť nad silou lásky. Láska je najsilnejšia energia, ktorá obklopuje celý svet, len ju treba využiť. Treba si uvedomiť, že aj my všetci sme súčasťou tejto krásnej Božskej sily. To spoznáte sami. Akonáhle si určíme cieľ, môže to byť hudba, umenie, práca, rodina, alebo nejaká úloha, ktorú sme si stanovili, budeme postupovať s láskou v srdci, verte, že všetko oveľa ľahšie zvládnete.

Ste pripravení zmeniť seba a svoj život k lepšiemu? Musíte sa vzdať svojich predsudkov závisti, nenávisti, strachu a posudzovania iných. Ak chcete cestovať z Bratislavy do Kežmarku, musíte najskôr opustiť Bratislavu. Musíte sa zbaviť všetkých záťaží vo svojom živote a nájsť vo svojom vnútri kľud a mier. Zamerajte sa na svoj cieľ a choďte za ním s láskou v srdci. Verte, že ten cieľ oveľa ľahšie dosiahnete.

Svojím klientom vždy vravím, že keď sa chcú zbaviť strachu, prípadne neúspechu, nech sa postavia pred zrkadlo a sami sebe do očí si vravia samé pozitívne vety:

Som úspešný vo všetkom, čo ma na mojej ceste životom postretne. Som vždy vyrovnaný, pokojný a veselý.  Božia láska napĺňa moju dušu, prehrieva celé moje telo a dodáva mi každým dňom viac a viac energie.

Som vždy vyrovnaný, pokojný a veselý. Boží pokoj napĺňa môjho ducha a moju dušu. Som dobrej vôle a všetkým ľuďom úprimne želám pokoj. Viem, že láska povzbudí moju dušu k dobrému a zničí všetok strach. Žijem teraz v priateľskom očakávaní dobrého. Moja duša je oslobodená od starostí a pochybností. Pretože tieto moje slová vychádzajú z duše, zmažú všetky negatíva vo mne. V mojom srdci prechovávam lásku ku všetkým ľuďom. Otváram svoje srdce Bohu, ktorý je všadeprítomný. Celé moje bytie je ožiarené zvnútra. Verím v Boha a v dobro.

Je úplne jedno, či sa obrátite s prosbou na Boha, alebo na anjelov, všetci sú nám k dispozícii, a všetci čakajú len na to, aby nám mohli pomôcť.

Anjeli a služobníci Boží, ochraňujte nás!

Čím väčšmi sa priblížite k nekonečnej prítomnosti, tým viac budete mať lásky a všetkého dobrého. Potrebnú duchovnú priazeň získate zo srdca nekonečnej lásky a života.