Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Prejav vďačnosti zvyšuje vibrácie vo všetkých aspektoch života

Pravdepodobne ste už počuli, ako sa v debatách o duchovne často používa slovo „vibrácia“. Viete však, o čom je reč?

Prejav vďačnosti zvyšuje vibrácie vo všetkých aspektoch života

Opisujú kombináciu myšlienok, emócií, energie a zmýšľania. Často počujeme výrazy „s nízkymi vibráciami“ alebo „s vysokými vibráciami“, či dokonca „s dobrými vibráciami“. Týmito slovnými spojeniami ľudia opisujú to, čo vyžarujú iní ľudia. Ako s tým však súvisí prejav vďačnosti?

Pozitívny pohľad na život je známkou toho, že človek má vysoké vibrácie. Takýto ľudia majú tendenciu si do života priťahovať pozitívne výsledky a to z jednoduchého dôvodu. Títo ľudia majú svoje postoje zamerané na to, aby to, čo si zaumienili, dokázali. Namiesto toho, aby sa sústredili na negatíva a tým sa dostali na nízke vibrácie, ich mentálna energia sa hromadí, aby sa stala sebestačnou a nebola vnímaná ako zdroj bremena pre mozog.

Ľudia, ktorí počas svojho života pracujú s vysokými vibráciami, sú schopní lepšie nasledovať akýkoľvek vyšší cieľ. Vyššie vibrácie zvyšujú ich šance na úspech, pretože zvyšujú ich odolnosť a schopnosť odraziť sa od zlyhaní.

Prejav vďačnosti je jedným z najlepších spôsobov, ako zvýšiť vibrácie vo vašom živote. Vďačnosťou za čokoľvek, čo v živote máte - či už sú to ľudia, majetok, situácie, príležitosti - vytvárate vyššie vibrácie. Bude teda nevyhnutné si tento postoj zanechať a viesť ho k priťahovaniu si vecí s rovnako vysokými vibráciami. Vnímajte to tak, že zakaždým, keď prejavíte vďačnosť, vložíte malé množstvo dobrej karmy na svoj osobný karmický účet.

Ako si vytvoriť návyk prejavovania vďačnosti

Dobrou správou je, že prejav vďačnosti si môžete precvičiť kdekoľvek a kedykoľvek. Dobrým spôsobom, ako si vytvoriť návyk prejavovania vďačnosti, je začať deň vhodným cvičením:

  • Môžete ju prejaviť slovne za veci, za ktoré ste vďační. Nemusí to byť nič veľkolepé. Začať môžete s niečím jednoduchším, ako je vďačnosť za každý nový deň, ktorý môžete prežiť. To na začiatok bohato stačí.

  • Ďalšie cvičenie, ktorému sa môžete venovať je vytvorenie si reťaze vďačnosti. Napríklad jedna z najobľúbenejších vecí, ktoré ľudia ráno robia, je dať si šálku čerstvo uvarenej kávy. Začať môžete vyjadrením vďaky buď v duchu pre seba, alebo nahlas (záleží na vašich preferenciách): „Som vďačný za túto kávu.“ Potom prejdite k vďačnosti za inú vec súvisiacu s kávou, napríklad za prácu, za ktorú dostávate plat, za ktorý si kúpite kávu atď. Tento príklad bol iba pre ako-takú predstavu.

Každý človek je vďační za niečo iné. Je však dôležité prejavovať vďačnosť a o čo viac sme schopní vďaku prejaviť, o to vyššie sú naše vibrácie. Tento zvyk tiež posilňuje myšlienku, že čokoľvek, čo v živote máme práve teraz, je všetko, čo naozaj potrebujeme, aby sme mohli byť skutočne šťastní. Dáva nám to vieru v presvedčenie, že čokoľvek, čo práve teraz máme, je postačujúce na to, aby sme s tým mohli začať pracovať.

Sťažovanie sa vedie k znižovaniu vibrácií

Určite mnohí z vás zažili nejaké zlyhanie, sklamanie či beznádej. A mnohí z vás, najmä v ťažkých obdobiach života, pripisovali vinu vonkajším faktorom miesto toho, aby svoju pozornosť obrátili do svojho vnútra a úprimne sa pozreli na svoje vlastné nedostatky.

Toto správanie, pohľad či nastavenie mysle (nazvite si to ako chcete) je pravým opakom prejavu vďačnosti. Je to druh myslenia, ktoré vás vedie k znižovaniu vašej vibrácie, pretože ste sa rozhodli sťažovať na utrpenie života a tým ste si vybrali cestu utápania sa v negativite. Samozrejme, aj negativita je súčasťou života rovnako ako pozitivita. Ľudia by si však mali uvedomiť, že majú moc a možnosť si zvoliť, ku ktorej strane sa priklonia.

Ďalšou výhodou, ktorú máme z prejavenia vďaky a vyšším vibráciám, je schopnosť vybudovať si zdravé sebavedomie miesto komplexu menejcennosti. Sebavedomie je ten aspekt, ktorý je hlavným rozdielom medzi dobrým životom a životom plného biedy a utrpenia.

Ak je vaša myseľ zameraná na to, čo „nemôže dosiahnuť či získať“, tak sa to jednoducho rozhodne nedosiahnuť. Prejavovanie vďačnosti je pasívna forma pozitívneho posilnenia, ktorá slúži ako palivo k tomu, aby sme v tomto živote dosiahli veci, ktoré chceme. Vždy majte na pamäti, že prejav vďačnosti a vďaka sú činmi, ktorými podporujete seba samého a ktoré vám dávajú vyššie vibrácie.

Každý z nás je na tomto svete preto, aby slúžil vyššiemu cieľu, ktorý je pre každého človeka jedinečný. Vedieť oceniť túto skutočnosť je už samo o sebe prejavom vďačnosti. Mali by sme naplno využiť čas, ktorý nám bol na tomto svete poskytnutý. A čo je lepšie, ako venovať chvíľku svojho času na prejavenie vďačnosti za túto úžasnú príležitosť?