Veštica Wendy

Wendy

Osobný kód 173

Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Hantyl

Hantyl

Osobný kód 305

Runová abeceda

Poznáme niekoľko variantov runovej abecedy. Pôvodne najstarší, germánsky Futhark, sa skladá z 24 symbolov. Každý má svoje pomenovanie. Runa 25 je prázdna runa. Runy sú mocným nástrojom, preto k nim pristupujte opatrne.

Runová abeceda
Algiz

Algiz (mocná ochrana)

Ochrana, obrana, sob, sobie parohy. Pozitívný ochranný symbol. Vnáša do života mier, pokoj a poriadok. Človeku dodáva odolnosť, otužilosť a húževnatosť. Chráni pred nebezpečenstvom alebo ťažkosťami pri časovom rozpätí, na ktoré sa vzťahuje otázka.

Obrátene znamená podvod, obeť a skazu. Môžete byť podvedení a oklamaní.

Ansuz

Ansuz (požehnanie, múdrosť)

Boh Runa symbolizuje vedenie a poznatky na úrovni šamanov a druidov. Vypovedá o sile osobnosti presvedčiť okolie. Zosilňuje komunikatívnu a tvoriacu energiu, rady a porady, priaznivé výsledky. Pomáha pri skúškach a poskytuje odpovede na obtiažne otázky.

Obrátene znamená zlú radu, varuje objektívne pred nepriazňami.

Berkana

Berkana (domov, deti)

Breza. Strom spájaný s jarnými rituálmi plodnosti, ale taktiež predstaviteľ húževnatosti, prispôsobenia, kázne a očisty. Symbolizuje počatie, regeneráciu, ozdravenie. Predstavuje nové začiatky všetkého druhu. Uviesť nové myšlienky do praxe. Runa rodiny, domova a detí.

Obrátene znamená sterilitu, stagnáciu, disharmóniu a zlyhávanie. Varuje pred blížiacimi sa ťažkosťami, ktoré môžu nastať.

Dagaz

Dagaz (bezpečie, svetlo, istota)

Deň, božské svetlo, rast, pokrok, letný slnovrat. Pozitívna, optimistická a spoľahlivá runa hovorí, že je čas pustiť sa do podnikania. Značí úspech pri akomkoľvek konaní. Znamená úspešné dokončenie cyklu, spokojnosť a naplnenie. Symbol plodnosti, nový začiatok.

Obrátene žiadny rozdiel.

Eihwaz

Eihwaz (vzkriesenie)

Tis. Mocná ochranná runa, ktorá bráni negatívnym silám v prístupe a čistí vzduch od škodlivých emócií. Ako tis vysadený na cintoríne znamená eoh zmenu, obrat v situácii, vzkriesenie, prerod a zároveň nám ponúka ochranu a silu. Úspech v projekte alebo situácii a priaznivý zvrat udalostí.

Obrátene žiadny rozdiel.

Ehwaz

Ehwaz

Vyvoláva popud k zásadnej zmene, (napríklad k presťahovaniu) či k zmene zamestnania. Zmeny a premeny fyzického či emocionálneho alebo duchovného rastu. Zvyšuje prispôsobivosť a vynaliezavosť.

Obrátene znamená cestovanie a zmeny, ktoré môžu byť nečakané a nepríjemné. Znamená to aj oslabenie alebo porušenie väzieb medzi jednotlivcami.

Fehu

Fehu (majetok, energia, úsilie)

Dobytok, poctivá práca, korunovaná zaslúžená ziskom. Taktiež majetok získaný v boji. To naznačuje, že šťastie a prosperitu možno dosiahnuť len tvrdou prácou a nie dedením. Pri veštení symbolizuje dosiahnutie cieľov a naplnenie túžob a snov pýtajúceho.

Obrátene znamená stratu, obmedzenie a porážku.

Gebo

Gebo (dar, štedrosť, dobrý obchod)

Symbol daru. Dávanie a prijímanie, šťastie a vyrovnávanie, harmónia energií. Zvyšuje šancu na získanie financií, grantu či iného materiálneho zabezpečenia. Pomáha odhaliť skryté talenty či talentové schopnosti.

Obrátene žiaden rozdiel.

Hagalaz

Hagalaz (nehoda, zásadný obrat v živote)

Krupobitie. Jedná sa o nepríjemnú runu, ktorá prakticky vždy symbolizuje koniec niečoho, zásadnú zmenu. Udalostiam ohláseným touto runou sa nedá ubrániť, sú nad dosah ľudskej kontroly.

Inguz

Inguz

Podporuje plodnosť (muž) a znamená nový začiatok, pozitívna a kreatívna energia. Pomáha dosiahnuť rozrobené veci do úspešného konca.

Obrátene žiaden rozdiel.

Isa

Isa (ľad, stabilita, skostnateľnosť)

Symbolizuje ľad, studený a nemenný. Isa je skôr negatívna runa varujúca pred nepriateľskou prírodnou silou. V pozitívnom zmysle ukľudňuje situáciu a ovláda netrpezlivých. Taktiež chladí horúce hlavy, o čom sa môže presvedčiť každý.

Obrátene nie je žiaden rozdiel.

Jera

Jera

Jera okrem žní značí rok – cyklické obdobie a jeho rytmus, ktorý vládne životu človeka i bohov. Zmena k lepšiemu. Jera je tiež koniec, ktorý je zároveň začiatok niečoho ďalšieho.

Obrátene žiaden rozdiel.

Kaunaz

Kaunaz (kano - oheň, pochodeň, svetlo)

Posilňuje tvorivé energie, čistí myšlienky, osobný rast. Pozitívne značí lepšie zdravie, vyjasnenie, pochopenie, jasnozrivosť. V negatívnom zmysle varuje pred ohňom a horúčkou.

Obrátene znamená stratu podnikania, zamestnania, projektu alebo aj vzťahu.

Laguz

Laguz (premenlivosť, intuícia, talent)

Voda, životadarná tekutina, plodnosť, psychika a emócie. Je to runa umelcov, maliarov,senzibilná, premenlivá, empatická. Predstavuje ľudské podvedomie, ale taktiež nezvládnuteľné sexuálne fantázie. Počúvať intuíciu.

Obrátene znamená zlé použitie úsudku, intuície, napätie, neskúsenosť, nedôvera.

Mannaz

Mannaz (muž, človek, ľudstvo)

Manaz sa vzťahuje, tak k človeku a jeho jedinečnému osudu, ako aj ľudstvu a spoločnosti. Žiakom privádza do cesty učiteľov, osamelým ľudom priateľov. Dar reči, intelekt, pochopenie a vzťahy. Harmónia a rovnováha s okolím.

Obrátene znamená zrušené plány, ľudí stojacich v ceste, negatívny postoj k spolupráci.

Nauthiz

Nauthiz (potreba, prekážka, núdza, pomoc)

Ukrýva v sebe vôľu k prekonaniu prekážok a problémov. Varuje pred rizikom, do ktorého sa dobrovoľne uvádzate. Vyzýva k opatrnostiam, sebaovládaniu, trpezlivosti neponáhľať sa do akcií.

Obrátene znamená, že za chyby minulosti sa má platiť. Čeliť ťažkostiam, spravodlivo zaslúžené následky.

Othila

Othila

Chráni financie a majetok, je vhodné ju umiestniť napríklad doma a do auta. Je symbolom rodičovstva, pôvodne znamená dedičnosť, rodové tradície a osobitosti, ktoré pomáhajú formovať.

Obrátene znamená stratu, zlyhanie, problémy a nedostatok pomoci od druhých.

Pedro

Pedro (ženská plodnosť, mágia a tajomstvo)

Vagína, tehotenstvo, tanec, srdce, tajomstvo. Vyjadruje posvätnú silu zeme, schopnosť zmúdrieť a vybrať si správnu cestu. Zároveň znamená hru, výhru a šachovú figúrku. Pozitívna runa, tajomstvo, ktoré bude odhalené, užitočné, príjemné.

Obrátene naznačuje, dúfa že nebude splnené nepríjemné prekvapenie, odhalené tajomstvo.

Raido

Raido (jazda na koni, ochrana na cestách)

Pohyb, cesta, komunikácia či iný prenos informácií. Značí zmenu životného štýlu a pokyn – jednaj ihneď! Môže ukazovať aj na cestu vnútorného osvietenia. Nečakané správy.

Obrátene ukazuje na prekážky a meškanie spojené s cestovaním, oneskorené stretnutie.

Sowulo

Sowulo (Slnko)

Jednoznačne pozitívna runa, oslavujúca Slnko ako zdroj svetla, tepla a taktiež všetkého života na Zemi. Predstavuje energiu, silu a zdravie. Zvyšuje sebavedomie, osobnú silu a charizmu. Pokiaľ sa však vymkne kontrole, človek sa môže stať arogantným.

Obrátene nie je žiadny rozdiel.

Teiwaz

Teiwaz (boj, víťazstvo)

Symbolizuje rozhodnosť, česť, silu vôle a vitalitu. Bojovníci ju ryli na svoje zbrane, aby vyhrali svoj boj. Spravodlivosť, odvaha, právo, vášeň a mužská sexualita. Statočnosť pri riešení a rokovaní v konkurenčnej situácii.

Obrátene znamená, že chýba sila vôle a motivácie tvárou v tvár nepriazni osudu, ktorá sa vyznačuje netrpezlivosťou a stratou nadšenia.

Thurisaz

Thurisaz (tŕň, nepriazeň počasia)

Tŕň. Vyvoláva chaos, vo veštení má význam skôr negatívny. Avšak pod pevným vedením vytvorí ochranný štít proti nepriateľským silám. Ukazuje, že je na správnom mieste v správnom čase.

Obrátene naznačuje nečakané šťastie a príchod dobrej správy.

Uruz

Uruz (fyzická sila, rýchlosť, zdatnosť)

Majestátnosť, veľmi silné a rýchle, divoké a bojovné zviera. Význam runy značí úspech, podporuje dobré fyzické aj psychické zdravie a priťahuje nové príležitosti, nové úlohy potrebné plniť s odvahou a vytrvalosťou.

Obrátene zmena k horšiemu. Nedostatok sily alebo vôle riešiť existujúce problémy.

Wunjo

Wunjo (dokonalosť, šťastie, sláva, radosť, spokojnosť a harmónia)

Prináša všeobecný úspech v niečie úsilie. Koncentruje univerzálne, pozitívne sily a otvára sa novým myšlienkam, možnostiam. Runa priateľstva, zdieľania citov, šťastia, radosti a rozkoše. Je však potrebné poznať svoju mieru.

Obrátene naznačuje, že problémy nebudú splnené. Opatrnosť je potrebná, aby nedochádzalo k problémom.

Yr - wyrd

Osud - dotyk hviezd, božská podstata. Prázdne políčko, prázdna 25. runa, ktorá nám oznamuje osud a nepoznané, že je to príliš vzdialené, aby ste sa tým zaoberali. Prijať a čeliť tomu, čo príde do cesty, či je to dobré alebo zlé, nepríjemné.

Obrátene znamená prijať všetko čo príde, či už dobré alebo zlé.