Odporúčame

Jasnovidka Renáta

Jasnovidka Renáta

Riešim partnerské vzťahy a dokážem preniknúť do štruktúry medziľudských vzťahov. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Majka

Majka

Som dostupná, zavolajte mi

Veštica Zuzana

Zuzana

Som dostupná, zavolajte mi

Veštica Zoruna

Zoruna

Som dostupná, zavolajte mi

Veštec Krištof

Krištof

Obsadený, zavolajte neskôr

Sny a moderný výskum

Napísal som niekoľko článkov, ako sa so snami pracuje a aké je ich využitie v praktickom živote. Ale ako sa na to pozerá moderný výskum snov?

Sny a moderný výskum

V oblasti výskumu spánku a snov sa urobil veľký pokrok. Pomocou moderných techník výskumu od neurochirurgie až po komplikované elektronické prístroje a nových poznatkov o ľudskom mozgu, centrálnej nervovej sústave a biochémii sa podarilo vedcom opísať mnoho z toho, čo sa deje keď sústavne snívame a konečne sa vnieslo svetlo do tmy zahalenej tabu a poverami. Fyziológia spánku je oblasť vedy, ktorá sa týka viacerých odvetví vedy a nielen medicíny. Zistilo sa, že spánok nie je jednotný psychický stav, ale že prebieha podľa určeného rytmu a že jestvuje päť charakteristických štádií spánku, ktoré sa od seba výrazne odlišujú:

  • Uvoľnené bdenie - počas tohto obdobia prevládajú alfa vlny, vynárajú sa spomienky, spontánne myšlienky, telo je uvoľnené.
  • Zaspávanie - najľahší spánok - driemoty. Alfa vlny teraz zmiznú a nahradia ich theta vlny. Môžu sa vyskytovať optické ako aj akustické zmyslové vnemy.
  • Ľahký spánok - v mozgových vlnách zaznamenávaných na elektrocefalograme sa objavujú výchylky, ožívajú spomienky dňa.
  • Stredne hlboký spánok - teraz theta vlny vystriedajú ešte pomalšie delta vlny – začínajú sa vytvárať rôzne snové obrazy.
  • Hlboký spánok - prevládajú delta vlny - fáza hlbokého spánku tvorí asi pätinu celkového nočného odpočinku, začíname zapájať naše podvedomie, v ktorom sú rôzne informácie či z minulosti alebo súčasnosti.

Týchto päť štádií spánku sa nám v priebehu noci opakujú. Až keď prebehne všetkých päť štádií, nastanú v najľahšom spánku fázy REM. V týchto REM fázach spiaci sníva, pričom môže trvať táto fáza od 3 do 60 minút. Zaujímavosťou je, že v každom štádiu spánku je človek schopný prijímať, spracovávať podnety a spracúvať ich, aj keď iným spôsobom ako v stave bdenia. Výskumy ukazujú, že spánok spĺňa popri čisto biologickej funkcii aj dôležitú psychickú funkciu.