Odporúčame

Lucia

Lucia

Pomocou energie a kariet vám dám odpoveď na otázky, ktoré vás trápia. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Klára

Osobný kód 174

Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Starobylé umenie

Predpovedanie budúcnosti je spojené s náboženskými predstavami a vierou. Mnoho slov veštenia je náboženského charakteru a bolo v náboženstvách používané v priebehu celej histórie.

Starobylé umenie

Veštba je stará ako ľudstvo samo. Veštilo sa z ľahko dostupných pomôcok, či to boli kamene, konáre, nože, ihly, z ohňa, z piesku, zo správania zvierat, z vnútorností zvierat, z letu vtákov, z postavenia hviezd a planét. Starogrécka veštiareň v Delfách a múdra Pýthia sa nesmrteľne zapísali do dejín. Orientálna astrológia kráčala vlastnými cestami. Pôvodné kultúry vytvorili mnoho spôsobov predpovedania budúcnosti. Toto východisko z každodenných starostí je výdobytkom ľudskej mysle.

Predpovedanie budúcnosti je spojené s náboženskými predstavami a vierou. Mnoho slov veštenia je náboženského charakteru a bolo v náboženstvách používané v priebehu celej histórie.

Sila veštenia

Veštba, predpoveď bola vždy spojená s bohmi alebo s jedným konkrétnym bohom. Vychádzala z túžby obdržať nejaký druh uistenia o ďalšom pobyte konkrétneho jedinca alebo celej skupiny ľudí na zemi a poskytovala určitý buď konkrétny alebo symbolický pohľad do budúcnosti. Prví, ktorí vládli silou pohľadu do budúcnosti, boli pochopiteľne kňazi a šamani. Boli zaznamenané zázračne veštenia a proroctvá. Mnoho kňazov získalo veľa nasledovníkov, viera, že kňazi majú “priamy kontakt” s bohmi, bola neotrasiteľným základom fungovania starovekých spoločností. Kňazi mohli potvrdzovať bezpečnú cestu do budúcnosti, bohatstvo, slávu i moc. Osvetľovali podstatu slov starých proroctiev a predpovedí. Veštba kohokoľvek, mimo “oficiálnych” kňazov a osobností bola vždy prijímaná zo zjavnými rozpakmi, nevôľou alebo priamo odporom. Zvlášť vyniká táto nedôvera na konci stredoveku, kde muži veštci a astrológovia boli označovaní za doktorov mágie a ženy za čarodejnice.

V súčasnosti máme veľké množstvo vykladačov budúcnosti, schopnosť veštenia a dar jasnozrivosti sa dedí z generácie na generáciu.

Jasnovidectvo

Jasnovidectvo ja duševná schopnosť vedieť alebo tušiť niečo bez pomoci akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu. To čo je často nazývané ako “šiesty zmysel”, tušenie , chvíle “dejá vu” a podobný pocit, že nie je všetko v poriadku, je považované za druh jasnovidectva. Robíme nevysvetliteľné rozhodnutia, ktoré nie sú podložené žiadnymi faktami a nedajú sa logicky vysvetliť. Na základe pocitov spoznávame “strašidelné domy” i miesta stvorené pre lásku a spokojný život. Mnoho jasnovidcov sa dostáva kvôli vytvoreniu jasných obrazov do tranzu, zatiaľ čo iní počujú hlasy alebo vidia udalosti ako vízie. Narastajúci záujem o tento psychický fenomén viedol v 80.rokoch 19.storočia k vytvoreniu uznávaných Zennerových kariet. Tieto karty, ktoré zobrazujú štvorec, kruh, hviezdu alebo vlny slúžia k testovaniu jasnovidcov a ich skutočných schopností.

Psychometria

Psychometria ja schopnosť zistiť informácie o človeku prostredníctvom kontaktu s predmetom, ktorý daný človek používa alebo mu patril. Podľa tejto teórie kedykoľvek sa ktokoľvek dotkne nejakého predmetu, odovzdá mu vibrácie, ktoré môžu byť odborníkom na psychometriu odhalené alebo prečítané. Psychometria je skutočným “darom”, môže byť zdokonaľovaná cvičením, nie je niečím, čo sa dá naučiť.

Existuje veľmi veľa vešteckých techník, niekto používa známu doštičku quija, iný skúša automatické písmo, iný bibliomantiu…