Odporúčame

Diana

Diana

Mám dar, s ktorým môžem pomôcť aj vám v ťažkej životnej situácii. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Adrianalin

Adrianalin

Osobný kód 153

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Janka

Janka

Osobný kód 174

Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Hypnoterapia

Veľmi zaujímavým spôsobom k uzdraveniu z akejkoľvek choroby je hypnoterapia. Samotný názov pochádza z gréckeho slova „hypnos“, čo znamená „spánok“. Čím sa však líši klasický spánok od hypnotického?

Hypnoterapia

Zjednodušene by sme mohli povedať, že ide o riadený spánok, v ktorom hypnotizovaný prijíma sugescie (z latinského subgerere, čo znamená podstrčiť, podložiť) a tieto doslova „skratkou“ menia stav mysle, ale aj tela hypnotizovaného.

Hypnoterapia je taký spôsob hypnózy, ktorý slúži pre medicínske účely. Hypnoterapeut je ten, kto zostavuje text, ktorým sa odstraňujú zlozvyky, bolesť, ohnisko ochorenia a čokoľvek, čo hypnotizovanému prekáža v normálnom živote. Hypnoterapia nebolí, nie je v podstate ničím podmienená, nemá vedľajšie účinky, neničí žiaden orgán v tele, preto je jedným z najlepších spôsobov, ako sa stať takým, akým by som chcel alebo chcela byť.

Vo svojej dvadsaťročnej praxi som hypnotizovala viac ako dvetisíc klientov, z ktorých bola desatina fajčiarov, desatina narkomanov, desatina obéznych žien, asi desatina klientov s epilepsiou, nočným pom-čovaním sa, asi štvrtina osôb s pomalými vírusovými ochoreniami, ba aj klienti s poruchami osobnosti, ale najväčšie ťažisko mojej práce spočíva v liečbe rakoviny práve hypnózou.

Čo je hypnóza?

Veľmi zjednodušene, hypnotické texty píšeme po dokonalom zhodnotení liečenej osoby, najmä jej psychického stavu, zmýšľania, zvykov, ba i zlozvykov.

Hypnotický text má tri časti:

  • relaxáciu
  • riešenie problému s následným posthypnotickým príkazom
  • návrat do reality

Vo svojej praxi som zistila, že nie každý reaguje rovnako. Mnohí pacienti sa napríklad obávajú utopenia, ak v v úvodnej relaxácii použijeme „plávanie v jazere“, iní neznášajú vystupovanie po schodoch. Sú i takí, ktorých znervózňuje príliš dlhá úvodná časť, ale aj takí, ktorí majú narušenú predstavivosť a vôbec sa nedokážu sústrediť na to, aby si predstavili hoci len kruhovitý útvar. Preto je nesmierne dôležité, aby sme úvodnú časť zostavili tak, aby sme hypnotizovaného klienta „dostali do svojej moci“, teda aby sa nám odovzdal, uveril v pozitívny výsledok toho, čo robíme a nemal žiadne výhrady ani proti našej osobnosti, ani proti nášmu hlasu, výslovnosti, spôsobu relaxácie, ktorý chceme v úvode použiť, a najmä, aby ho neriadil všeobecný strach, ktorý tu o hypnóze rozsievajú všelijakí amatéri a nevzdelaní, či nerozhľadení ľudia, ktorí svojimi nedomyslenými „sugesciami“ podrývajú v jadre každú autoritu.

Osobnosť hypnotizéra

Hypnotizérom či hypnoterapeutom môže byť človek, ktorý má príjemný zjav, netrpí žiadnou poruchou reči, vzbudzuje dôveru, pôsobí ako silná osobnosť, o ktorú sa možno oprieť a nie je o ňom (o nej) známe, že by trpel zlozvykmi ako je fajčenie, narkománia, zneužívanie alkoholu, netrpí žiadnou psychickou chorobou, ani mentálnou anorexiou, a ak niekedy niečím trpel, môže hrdo poukázať na výsledky v prvom rade dosiahnuté na sebe. Napríklad, ja som mala niekoľko neobyčajne ťažkých ochorení (jedným z nich bol cerebelárny syndróm, porucha rovnováhy, čiastočná kvadruparéza, retrobulbárna neuritída a mnoho ďalších) a dnes môžem konštatovať, že vďaka hypnóze netrpím prakticky žiadnou chorobou, ktorá by stála za zmienku. Napriek tomu, že mám 23 cm transplantovanej stehennej kosti, cvičím karate, chodím na dlhé túry, dokážem pretancovať celú noc, a moja stehenná kosť ničím nedáva najavo, že by to bolo niečo neprijateľné.

Tieto skutočnosti, doložené lekárskymi dokumentmi, veľmi priaznivo vplývajú na klientov s rovnakými ochoreniami, ktorí vďaka pochmúrnej interpretácii ich zdravotného stavu odborníkmi, stratili vieru v niečo lepšie.

Nabudúce si povieme, kto môže byť hypnotizovaný a ako testujeme klienta, aby sme zostavili ten správny text hypnózy, ktorá odstráni jeho utrpenie, či zlozvyky.