Karmické zaťaženie

Samotnú karmu si nevytvárame len my sami, ale ide aj po rodovej línií, čo dokázali nahromadiť naši predkovia. Niektoré karmické programy sa ťahajú dlhé generácie a prejavujú sa aj v negatívach a negatívnom správaní jedinca.

Karmické zaťaženie

Prajem mier a šťastie všetkým ľuďom a nech som šťastná aj ja. Začínam trochu nezvyčajne, ale ak chcem dosiahnuť šťastnú budúcnosť pre seba, prajem to isté všetkým na svete. Prajem všetkým šťastie, lásku, úspech. Tým malým a úprimným prianím sa chránim aj sama pred mnohými karmickými účinkami.

Vplyv karmy na život

V minulých životoch sme si nahromadili veľa karmických blokov, ktoré nám v tomto živote trochu zaťažujú terajší spôsob života. Pozostatky z nich môžeme sledovať na niektorých ľuďoch ako sa boja pavúkov, výťahov, lodí, majú veľký rešpekt pred ohňom, kalamitami, prípadne pred búrkami. Taktiež sa to môže prejavovať vo forme strachu, obáv, urážlivosti, slabej nedôvere vo vlastné sily a iné. Takéto narušené programy vedú k psychosomatickým chorobám. Je viac ako isté, že v minulých životoch zažili čosi, čo im hlboko zostalo v ich podvedomí a v tomto čase im to robí problémy vo forme strachu.

S príčinami strachu, rôznych chorôb, ktoré sa nedali vysvetliť po medicínskej stránke, sa zaoberal Raymond A. Moody vo svojich prácach a ktoré vydal aj knižne. Jedna z tých najznámejších kníh sa volá Život po živote. Práve Moody sa zaoberal regresmi do minulých životov, pri ktorých si ľudia uvedomili skutočnosť, ktorá sa kedysi dávno udiala a dokázali sa uzdraviť alebo zbaviť rôznych fóbií.  Patologický program bol uložený hlboko v podvedomí a vždy sa aktivoval pri pohľade na určitú vec, napr. pavúka, vodu, či oheň. Počas svojho života si dokážeme na seba natiahnuť bielu, ale i čiernu karmu. Podľa svojho správania a skutkov, ktoré vykonávame, dokážeme aj veľa zmeniť.

Karma sa šíri aj po rodovej línii

Karma je súbor informačných a energetických programov, ktoré obklopujú a vplývajú na človeka, ale i na predmety. Akonáhle sa energia vložená do predmetov začne šíriť do okolia, dokáže ovplyvniť aj karmu človeka, ktorý sa v jeho okolí pohybuje, prípadne žije. To sú napríklad aj starožitnosti, ktoré si prinesieme domov. Nikdy nevieme, kto ich vlastnil a čo do nich vložil.

Negatívna karma sa šíri po rodovej línií a môže viesť v rôznym sporom, prírodným katastrofám, či vojnám. Karmické programy vedú po línií jednotlivca, ale i v zoskupení viacerých ľudí, ktorí žijú na jednom území. Spoločne tvorili priateľstvá, lásky, manželstvá, susedstvá, známosti a iné spoločné zväzky, alebo negatívne udalosti ako sú nepriateľstvá, či dokonca vraždy. Takáto negatívna energia sa šírila, alebo stupňovala po niekoľko generácií do priestoru. Dokáže zapríčiniť chorobu ducha, psychosomatické choroby, ale i chorobu tela. Takýto program dokáže odpojiť orgán od celkového systému, čo sa prejavuje ako choroba tela. Karmická choroba putuje postupne po orgánoch, dokáže zasiahnuť kosti, svaly, väzivá, postupne obličky, ale i pečeň, či srdce.

Zmienila som sa, že existuje biela a čierna karma. Najhoršia karma je čierna, ktorá vznikla v procese negatívnom a zločineckom. Patria do toho aj ohovárania, intrigy, robenie si na prieky, hádky, zvady, ponižovania a urážania. „Nesúďte, aby ste neboli súdení!“. Akonáhle sa v našom vedomí vytvorí myšlienka, spustí sa myšlienkový pochod, ktorý rozbúri astrálny energetický priestor, okamžite sa to deaktivuje a vráti sa nám to v oveľa silnejšej odozve. Preto by sme si mali dávať veľký pozor na svoje myšlienky, slová, prípadne skutky, pretože sa nám dokážu veľmi rýchlo vrátiť späť. To už je na nás, či to chceme v dobrom, alebo v zlom.