Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Had alebo partnerský otáznik

Partnerské vzťahy - to je nekonečný rad otázok. Sme ľudia rôzni a mnohokrát sa k sebe pritiahnu takí, ktorí k sebe nepasujú. Do vzťahu sa však vnárajú hlavne problémy a situácie z vonku, ktoré dvojicu skôr zaťažujú a rozbíjajú, ako by ju stmeľovali.

Had alebo partnerský otáznik

Had

Vykladanie kariet mnohých upokojuje. V intimite si skúste vyložiť i túto zostavu. Možno vám ozrejmí a upozorní vás na to, čo ste v realite nepostrehli, alebo si nechceli pripustiť. V tomto prípade sa pre lepšiu orientáciu vo vzťahu vykladá 9 kariet systémom akéhosi ležatého otáznika alebo hadieho vlnenia. Karty si znova dôkladne premiešajte, aby ste sa vzájomne mali čas spolu zžiť. I intuícia potrebuje nejaký čas, aby sa mohla prejaviť. Neponáhľajte sa.

Použite karty, na ktoré ste zvyknutí a ktoré s vami najviac rezonujú. Môžu to byť karty m. Lenormandovej, cigánske, ale i tie citlivejšie, ako je Tarot, runy, či karty anjelov, víl a podobne.

Had

  • Ľavý stĺpec (karty 1, 2, 3) - je stĺpec váš, čiže vy sami a váš postoj k partnerovi a vaše energie, ktoré vo vzťahu prevládajú.
  • Pravý stĺpec (karty 7, 8, 9) - je stĺpec, v ktorom sú zachytené energie vášho partnera, čiže jeho postoj k vám a jeho vklad do vzťahu.
  • Stredný stĺpec (karty 4, 5, 6) - vaše vzájomné energie a sily, ktoré vo vašom vzťahu prevládajú, čiže zhrnutie vzájomného vzťahu.

Čítanie z rovín

Rovina zeme (karty 1, 6, 7)

Prezrádzajú ako vzťah funguje na hmotnej úrovni. Pozrite si vaše každodenné zvládnutie situácií, fyzické danosti, schopnosť postaviť sa k otázkam sexu, peňazí, čiže schopnosť ich zarábania, ale i tendencie míňania, vzájomná telesná príťažlivosť, či potláčaný odpor k sebe.

Rovina rozumu (karty 3, 4, 9)

Zobrazujú, ako sa viete k sebe správať na vedomej úrovni rozumu, intelektu, naučených schopností, návykov z predchádzajúceho života, čiže ako sa znášate pod vplyvom logiky a ako sa vedome správate ku vzťahu, či navzájom k sebe

Rovina duchovná, emocionálna a podvedomá (karty 2, 5, 8)

Táto kombinácia kariet vám osvetlí, čo si sami ani nemusíte vedome uvedomovať, to čo je i vo vašom podvedomí potlačené z minulosti a z iných situácií s inými ľuďmi. Dozviete sa, čo máte navzájom v srdci, či na srdci, aká je vaša láska, či vzájomná harmónia a možnosť súladu. Najdôležitejšia je karta číslo 5.

Význam jednotlivých kariet, keď budete čítať jednotlivé roviny:

3 - váš duševný vzťah k partnerovi
9 - duševný vzťah partnera k vám
4 - váš vzájomný duševný vzťah
2 - váš emocionálny vzťah k partnerovi
8 - emocionálny vzťah partnera k vám
5 - orientačné zhrnutie vzťahu medzi vami - najdôležitejšia karta výkladu!
1 - sexuálny a praktický vzťah vás k partnerovi
7 - sexuálny a praktický vzťah partnera k vám
6 - sexuálny a praktický vzťah medzi vami

Had

Partnerský otáznik

Tí, ktorí budú brať otáznik doslovne, alebo budú zneistení kartami, môžu si k strednej rovine pridať i 10. kartu. Možno im ozrejmí, čo majú v tejto, možno zložitejšej situácii, spraviť.

Karty sú na pochopenie a následné zamyslenie sa. Nemusíte ich vedieť prečítať a pochopiť okamžite. Rozhodne nech to nie je dôvod na vzájomnú hádku, keď karty ukazujúce partnerov vzťah k vám, nebudú najideálnejšie. Život a okolnosti si treba vylepšovať, nie ešte viac kaziť, zvlášť nie vlastnou vinou, ktorú by ste neskôr oľutovali.