Odporúčame

Zuzana

Zuzana

Prostredníctvom tarotu a numerológie odhalím veci, ktoré sú pre vás skryté. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Wendy

Wendy

Osobný kód 173

Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Kavena

Kavena

Osobný kód 169

Had alebo partnerský otáznik

Partnerské vzťahy - to je nekonečný rad otázok. Sme ľudia rôzni a mnohokrát sa k sebe pritiahnu takí, ktorí k sebe nepasujú. Do vzťahu sa však vnárajú hlavne problémy a situácie z vonku, ktoré dvojicu skôr zaťažujú a rozbíjajú, ako by ju stmeľovali.

Had alebo partnerský otáznik

Had

Vykladanie kariet mnohých upokojuje. V intimite si skúste vyložiť i túto zostavu. Možno vám ozrejmí a upozorní vás na to, čo ste v realite nepostrehli, alebo si nechceli pripustiť. V tomto prípade sa pre lepšiu orientáciu vo vzťahu vykladá 9 kariet systémom akéhosi ležatého otáznika alebo hadieho vlnenia. Karty si znova dôkladne premiešajte, aby ste sa vzájomne mali čas spolu zžiť. I intuícia potrebuje nejaký čas, aby sa mohla prejaviť. Neponáhľajte sa.

Použite karty, na ktoré ste zvyknutí a ktoré s vami najviac rezonujú. Môžu to byť karty m. Lenormandovej, cigánske, ale i tie citlivejšie, ako je Tarot, runy, či karty anjelov, víl a podobne.

Had

  • Ľavý stĺpec (karty 1, 2, 3) - je stĺpec váš, čiže vy sami a váš postoj k partnerovi a vaše energie, ktoré vo vzťahu prevládajú.
  • Pravý stĺpec (karty 7, 8, 9) - je stĺpec, v ktorom sú zachytené energie vášho partnera, čiže jeho postoj k vám a jeho vklad do vzťahu.
  • Stredný stĺpec (karty 4, 5, 6) - vaše vzájomné energie a sily, ktoré vo vašom vzťahu prevládajú, čiže zhrnutie vzájomného vzťahu.

Čítanie z rovín

Rovina zeme (karty 1, 6, 7)

Prezrádzajú ako vzťah funguje na hmotnej úrovni. Pozrite si vaše každodenné zvládnutie situácií, fyzické danosti, schopnosť postaviť sa k otázkam sexu, peňazí, čiže schopnosť ich zarábania, ale i tendencie míňania, vzájomná telesná príťažlivosť, či potláčaný odpor k sebe.

Rovina rozumu (karty 3, 4, 9)

Zobrazujú, ako sa viete k sebe správať na vedomej úrovni rozumu, intelektu, naučených schopností, návykov z predchádzajúceho života, čiže ako sa znášate pod vplyvom logiky a ako sa vedome správate ku vzťahu, či navzájom k sebe

Rovina duchovná, emocionálna a podvedomá (karty 2, 5, 8)

Táto kombinácia kariet vám osvetlí, čo si sami ani nemusíte vedome uvedomovať, to čo je i vo vašom podvedomí potlačené z minulosti a z iných situácií s inými ľuďmi. Dozviete sa, čo máte navzájom v srdci, či na srdci, aká je vaša láska, či vzájomná harmónia a možnosť súladu. Najdôležitejšia je karta číslo 5.

Význam jednotlivých kariet, keď budete čítať jednotlivé roviny:

3 - váš duševný vzťah k partnerovi
9 - duševný vzťah partnera k vám
4 - váš vzájomný duševný vzťah
2 - váš emocionálny vzťah k partnerovi
8 - emocionálny vzťah partnera k vám
5 - orientačné zhrnutie vzťahu medzi vami - najdôležitejšia karta výkladu!
1 - sexuálny a praktický vzťah vás k partnerovi
7 - sexuálny a praktický vzťah partnera k vám
6 - sexuálny a praktický vzťah medzi vami

Had

Partnerský otáznik

Tí, ktorí budú brať otáznik doslovne, alebo budú zneistení kartami, môžu si k strednej rovine pridať i 10. kartu. Možno im ozrejmí, čo majú v tejto, možno zložitejšej situácii, spraviť.

Karty sú na pochopenie a následné zamyslenie sa. Nemusíte ich vedieť prečítať a pochopiť okamžite. Rozhodne nech to nie je dôvod na vzájomnú hádku, keď karty ukazujúce partnerov vzťah k vám, nebudú najideálnejšie. Život a okolnosti si treba vylepšovať, nie ešte viac kaziť, zvlášť nie vlastnou vinou, ktorú by ste neskôr oľutovali.