Veštica Petra

Petra

Osobný kód 310

Veštica Večernica

Večernica

Osobný kód 304

Veštenie s astrológiou

Veštenie má mnoho variant a ten, kto má o to záujem, môže sa učiť celý život. Karty dokážu odpovedať takmer na všetko, keď je pripravené vaše vedomie i podvedomie. Výklad z kariet a astrológia sa môžu tiež veľmi doplňovať.

Veštenie s astrológiou

Teraz prinášam jeden návrh, ktorý už používala aj madam Lenormand. Preto sú naň najlepšie jej karty. Dajú sa však použiť akékoľvek karty, s ktorými ste si nadviazali komunikáciu. Je dobré, aby ste mali aspoň základne informácie z astrológie. Výklad sa potom spresní a rozšíri o väzby kariet vo štvorci = v astrológii sa to nazýva v kvadratúre, trojuholníku = trigóne, či opozícii = ležiace proti sebe. V našich starších článkoch na Moneu, nájdete i základné informačné články z astrológie. Nie je to až také náročné, ako sa na prvý pohľad možno zdá. Ak ste postupne sledovali tento minikurz a aj ste skúšali a trénovali svoju intuíciu, nebude to pre vás až také ťažké a budete sa cítiť ako pokročilí.

Výklad v kruhu

Toto vykladanie do kruhu má trochu nečakaný postup. Začína sa položením prvej karty na miesto, ktoré je na ciferníku hodín na pozícií 8 hodín. Číslo 8 predstavuje karmu, život a smrť, znamenie Škorpióna. Druhá karta je na fiktívnom ciferníku na 7. hodine, tretia na 6. atď.

Výklad 12 kariet do kruhu

Astrológia je založená na presnej hodine, minúte, či až sekunde vášho narodenia. Tí, ktorí už nemajú matku, alebo to ani tá z rôznych príčin nevie, nemusia sa až tak stresovať. Náš život sa neskladá len z jednej veličiny. Príčin a následkov je toľko, že to do absolútnych detailov ani pri najlepšej vôli všetko spoznať, objasniť a pochopiť možné nie je. Vždy sa tam vyskytne nejaké nepredpokladané zrniečko piesku v zložitom súkolí nášho stroja. Často stačí, že nám v živote povedali nejakú zahanbujúcu vetu a ak to správne nespracujeme a nesieme si tú krivdu a potlačovaný smútok, zlosť, či plač celý život. To ohrozí niektorý náš orgán, či orgány a môžeme sa v staršom veku dopracovať k vážnym zdravotným problémom, či dokonca k operáciám. Preto je dôležité nájsť si niekoho múdrejšieho na dialóg. A to, čo momentálne potrebujete vedieť, vám častokrát povie to niečo, čomu sa hovorí intuícia, šiesty zmysel, ale aj to čosi dobré, anjelské, ktoré nám to, natvrdlým ľuďom, inak povedať nevie, len cez karty.

Vysvetlivky, ako veštiť s astrológiou

Rozložte si karty a podľa nich sa skúste zamyslieť, čo v súčasnej dobe treba riešiť na dvanástich reálnych skutočnostiach súčasných energií. 12 astrologických domov je zameraných na týchto 12 aktivít a okruhov:

 • 1. astrologický dom je dom vašej vôle, možností vašich i vašich začiatkov. Je to dom vašej osobnosti. Je tradične spájaný s vašou osobnosťou, fyzickými atribútmi, zdravím, temperamentom, s tým, ako sa javíte ostatným. Predstavuje i hmotné telo a váš osobný charakter.
 • 2. astrologický dom je dom vášho majetku, peňazí. Poukazuje na vaše majetkové možnosti, slobodu, vlastníctvo, nadanie, schopnosť uplatniť sa, vzťah k peniazom, finančnú situáciu.
 • 3. astrologický dom je dom komunikácie. Býva tradične spájaný s komunikáciou každého druhu a s krátkymi cestami. Tiež upozorňuje na blízke okolie, reč, písmo, rozvíjanie duševného života, túžbu po vedomostiach, charakter a osud príbuzných, najmä súrodencov, na dohody, výchovu. Osvetľuje ako sa uplatňujú činnosti spojené s komunikáciou, intelektuálnym úsilím, experimentovaním, štúdiom.
 • 4. astrologický dom je dom rodiny, domova. Spája sa s domácimi záležitosťami, rodičmi, dôsledkami raného detstva, zdedenými sklonmi, otcom, pôvodom, rodičovským domom. Vyjasní sa povaha a osudy rodičov, rodinné pomery, mladosť, duševný život a životné podmienky.
 • 5. astrologický dom je dom radosti. Je spájaný s vašou kreativitou, talentom, špekuláciami, činorodosťou, sebavedomím, pôžitkom a ľúbostnými aférami. Osvetlí tendencie na vaše pokušenie, vášne, zmyselnosť, zábavy, hybnú silu, impulzy, zmysel pre umenie, vzťah k osobám iného pohlavia, vzťah k deťom.
 • 6. astrologický dom je dom zdravia a práce. Je spájaný s prácou, rutinou, zdravím, chorobami, malými zvieratami. Ozrejmí vám pracovné podmienky, vzťah k podriadeným, poslanie, zamestnanie, životné bremeno, povinnosti, sklon k chorobám, prekonanie zdravotných problémov a spôsoby liečenia.
 • 7. karta predstavuje 7. astrologický dom partnerstva. Ozrejmí vám manželstvo, osobné a pracovné partnerstvá, ale aj vonkajší svet, túžbu po harmónii, spojenectvá, verejných nepriateľov, životné prostredie, spoločníkov, protivníkov, či súdne procesy.
 • 8. astrologický dom je nazývaný dom sexu. Býva spájaný aj so smrťou a znovuzrodením, so sexuálnym správaním, peniazmi iných ľudí, dedičstvom, finančnou pomocou, veľkým obchodom, tajnými vecami a pominuteľnosťou všetkého. Rozšíri vám i rozsah predstavivosti a upozorniť vás môže i na smrť blízkych, smútok, operačné zákroky, straty, životné nebezpečenstvo a nehody.
 • 9. astrologický dom je dom filozofie a rozumového chápania. Je spájaný s náboženstvom, cestovaním, cudzími krajinami, vyšším vzdelaním, etikou a morálkou. Ale aj slávou, náboženstvom, duchovnosťou, ďalekými cestami, stykmi so zahraničím, vzťahom k vysokej politike a k športu.
 • 10. astrologický dom je dom sociálneho postavenia a kariéry. Je spájaný s profesiou, vedomím zodpovednosti, práce, ambíciami, podporným, či blokujúcim vplyvom rodiny. 10.  karta vás tak upozorňuje na povolanie, nadriadených, úspech, vašu dosiahnuteľnú povesť, tituly, postavenie, verejné funkcie, spoločenské postavenie, vplyv, moc, pocty a ekonomické postavenie.
 • 11. astrologický dom je v astrológii nazývaný dom priateľstva. Je spájaný s vašou existenciou, priateľmi, túžbami, humanitárnymi a inými organizáciami. Tiež tam spadajú protekcie, splnenie túžob, priateľské vzťahy, nádeje, želania a ich možná cesta, či bloky na splnenie.
 • 12. astrologický dom, dom podvedomia. Je spájaný s vecami skrytými a neznámymi, s mystikou, podvedomím, snami, tajomstvami, tajnými nepriateľmi, samotou, únikom od reality, chorobami, alkoholom, drogami a vaším postojom k realite. Taktiež vás môže posledná, 12. karta upozorniť na tajné, či nebezpečné vplyvy, nepriateľov, chronické choroby, charakterové chyby, potláčané komplexy, omyly, kriminálne sklony a ich následky, rany osudu a všetky nežiadúce vplyvy a okolnosti.

Vykladajte si túto možnosť výkladu, keď budete cítiť skutočnú potrebu, pretože v nasledujúcom výklade budú poväčšine karty iné a vy sa znovu budete musieť zamyslieť, čo vám zas chcú povedať, ozrejmiť a prinútiť sa nad sebou znovu zamyslieť. Pretože tak, ako v kuchyni treba jedlo niekedy pomiešať, tak i v našom živote pôsobí akoby veľká božia varecha. Občas nám to stabilné pomieša, občas sme ňou vyplatení. Náš osud tiež rád znovu mieša a vykladá naše karty nanovo.

Želám vám veľa vnútornej intuície a chuť porozumieť životu, budúcnosti, tajomnu i sebe.