Odporúčame

Zuzana

Zuzana

Prostredníctvom tarotu a numerológie odhalím veci, ktoré sú pre vás skryté. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Ellis

Ellis

Osobný kód 164

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Klára

Klára

Osobný kód 174

Veštica Lucia

Lucia

Osobný kód 158

Výklad na 3 karty

Dali ste si už niekedy otázku: Čo je to veštenie? Skúste porozmýšľať nad ňou hlbšie, nielen povrchne. Rýchlo vás odradila všeobecná fráza, že veštiť sa naučiť nedá? Iste, i na to treba čosi, čo sa volá dar od Boha, talent, intuícia alebo pomoc neviditeľných poradcov. Takže to, čo veštice hovoria, nie je poväčšine len z ich hlavy.

Výklad na 3 karty

Ako a odkedy vie spisovateľ písať, či tanečník tancovať? Ku všetkému okrem talentu, intuície, podpory vyšších síl, zvaných aj múzy, treba zvládnuť aj veľkú dávku teórie a praktických cvičení. Veštice sa nezaobídu ani bez rozsiahlej slovnej zásoby, veľkej dávky empatie, schopnosti vcítenia sa do človeka, ale i fantázie, aby vedeli symboly kariet nielen dobre prečítať, ale aj precítiť a vhodne skombinovať.

Veštenie nie je vec, ktorá má konkrétnu formu. Je to jav a pomoc vyšších síl, aby ste jasnejšie a rýchlejšie pochopili to, čo v danej chvíli pochopiť máte.

Dá sa naučiť veštiť?

Keď si hneď od začiatku poviete, že sa to nedá, tak sa to naozaj nenaučíte, ale preto, že to nechcete, alebo nepotrebujete. V tomto prípade vás nikto nenúti. Je to pre tých, ktorí to skúsiť chcú, len tak pre vlastnú potrebu a pre dialóg - len karty a vy. Veštenie nie je tovar, ktorý si kúpite v obchode a hneď ho môžete zužitkovať a použiť. Veštenie sú rady na zamyslenie, vlastnú výchovu a pokrok.

To, čo poznáte, je vaša minulosť. Je vo vás, ide s vami cez prítomnosť do budúcnosti. Je zakorenená vo vašej povahe a následných činoch a skutkoch, ktoré ste spravili a zvládli dobre alebo zle. Nie ste takí, akí ste boli pred rokmi a ani takí, akí o pár rokov budete. Z udalostí z minulosti ste sa mali poučiť, inak prídu v ťažšej forme. Aj to vám budú chcieť kartové symboly pripomenúť.

Zamietnuť všetko ako blbosť, je znakom nedozretosti, ale aj strachu, sebapodceňovania a neuvedomeného sebatrestania.

Svet a okolití ľudia sú často na vás tvrdí a vy ste to prevzali do vlastného sebahodnotenia. Vo svete, kde sa to hemží vulgarizmami a tvrdými slovami, sa mladý človek prispôsobuje. Na prvý pohľad sa zdá, že odsudzuje objekt (človeka, článok, situácie...), ale v skutočnosti sa schováva za úder, aby nedostal protiúder. Je dobré spoznať sám seba. V zimných večeroch je viac času venovať sa sebe. Karty a veštenie samému sebe je dobrý vnútorný dialóg, vaše nastavené zrkadlo.

Tri karty: Dynamika problému

Číslo 3 je magické. Uzatvára priestor, vytvára trojuholník, symbolizuje i Svätú trojicu. V rozprávkach sa všetko dôležité podarí až na tretíkrát. O čísle tri by sa dalo rozprávať veľa. Pre váš výklad z troch kariet si môžete vziať základný vzor:

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Odpovede sú zreteľnejšie, keď sa pýtate na konkrétny problém. Znovu pripomínam, dajte si záležať na presnej formulácii otázky. Nemôžete sa pýtať bude to, alebo to nebude v jednej vete. Nemôžete sa pýtať nekonkrétne, lebo dostanete odpoveď nekonkrétnu, ktorej neporozumiete a nahneváte sa buď na karty, alebo na seba.

Keď sa chcete pýtať na oblasť citov a pocitov, ťahajte ľavou rukou. Keď sa zameriate na veci materiálne, pravou.

Iná verzia tohto výkladu na tri karty je:

Akcia, reakcia, výsledok / riešenie

Čiže problém, energie, ktoré to vyvolá a konečný predpokladaný výsledok.

V ezoterickom ponímaní pracujeme so živlami:

Oheň, voda, zem

  • 1. karta je oheň, čiže problémom sa spúšťajú energie aktivity činu
  • 2. karta je voda, čiže naše city, pocity, ktoré do riešenia problému dávame a budeme musieť dať i obetovať
  • 3. karta je zem, prípadne vzduch, čiže riešenie ktoré z toho vzíde na úrovni materiálnej, čiže v živle zeme, alebo duševnej, čiže vzdušnej a nemateriálnej

Pre už ezotericky viac sčítaných je verzia:

Vedomie, podvedomie, výsledok

Pri tomto výklade môžeme postupovať tak, že po preseknutí balíčka vytiahneme iba každú tretiu kartu.

Výklad možno rozšíriť napríklad i takto: 3 2 1 1 2 3
Pričom ľavú, citovú stranu ťaháme ľavou rukou smerom doľava a pravú, materiálnu, pravou doprava.

Nemusíte sa veľmi stresovať, veď je to váš vnútorný dialóg, nie profesionálny výklad dlhoročnej veštice. Taký si nedokážete v tomto vašom prvom, “študentskom” štádiu výkladu kariet sami nahradiť. Ďalšie rozšírené kombinácie práce s tromi kartami sú, že vytiahnete 3 x 3 karty a vznikne výklad z deviatich kariet. Tiež je možné použiť výklad na 3 x 7 hromádok, čiže 21 kariet, zvaných cigánska dvadsaťjednotka. O tom však nabudúce…