Odporúčame

Veštica Elis

Veštica Elis

Mojím poslaním je pomáhať ľuďom a robiť život lepším v duševnej, psychickej aj fyzickej oblasti. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Veštica Janka Avelange

Janka Avelange

Osobný kód 172

Veštica Somezeda

Somezeda

Osobný kód 177

Veštec Krištof

Krištof

Osobný kód 166

Výklad na 3 karty

Dali ste si už niekedy otázku: Čo je to veštenie? Skúste porozmýšľať nad ňou hlbšie, nielen povrchne. Rýchlo vás odradila všeobecná fráza, že veštiť sa naučiť nedá? Iste, i na to treba čosi, čo sa volá dar od Boha, talent, intuícia alebo pomoc neviditeľných poradcov. Takže to, čo veštice hovoria, nie je poväčšine len z ich hlavy.

Výklad na 3 karty

Ako a odkedy vie spisovateľ písať, či tanečník tancovať? Ku všetkému okrem talentu, intuície, podpory vyšších síl, zvaných aj múzy, treba zvládnuť aj veľkú dávku teórie a praktických cvičení. Veštice sa nezaobídu ani bez rozsiahlej slovnej zásoby, veľkej dávky empatie, schopnosti vcítenia sa do človeka, ale i fantázie, aby vedeli symboly kariet nielen dobre prečítať, ale aj precítiť a vhodne skombinovať.

Veštenie nie je vec, ktorá má konkrétnu formu. Je to jav a pomoc vyšších síl, aby ste jasnejšie a rýchlejšie pochopili to, čo v danej chvíli pochopiť máte.

Dá sa naučiť veštiť?

Keď si hneď od začiatku poviete, že sa to nedá, tak sa to naozaj nenaučíte, ale preto, že to nechcete, alebo nepotrebujete. V tomto prípade vás nikto nenúti. Je to pre tých, ktorí to skúsiť chcú, len tak pre vlastnú potrebu a pre dialóg - len karty a vy. Veštenie nie je tovar, ktorý si kúpite v obchode a hneď ho môžete zužitkovať a použiť. Veštenie sú rady na zamyslenie, vlastnú výchovu a pokrok.

To, čo poznáte, je vaša minulosť. Je vo vás, ide s vami cez prítomnosť do budúcnosti. Je zakorenená vo vašej povahe a následných činoch a skutkoch, ktoré ste spravili a zvládli dobre alebo zle. Nie ste takí, akí ste boli pred rokmi a ani takí, akí o pár rokov budete. Z udalostí z minulosti ste sa mali poučiť, inak prídu v ťažšej forme. Aj to vám budú chcieť kartové symboly pripomenúť.

Zamietnuť všetko ako blbosť, je znakom nedozretosti, ale aj strachu, sebapodceňovania a neuvedomeného sebatrestania.

Svet a okolití ľudia sú často na vás tvrdí a vy ste to prevzali do vlastného sebahodnotenia. Vo svete, kde sa to hemží vulgarizmami a tvrdými slovami, sa mladý človek prispôsobuje. Na prvý pohľad sa zdá, že odsudzuje objekt (človeka, článok, situácie...), ale v skutočnosti sa schováva za úder, aby nedostal protiúder. Je dobré spoznať sám seba. V zimných večeroch je viac času venovať sa sebe. Karty a veštenie samému sebe je dobrý vnútorný dialóg, vaše nastavené zrkadlo.

Tri karty: Dynamika problému

Číslo 3 je magické. Uzatvára priestor, vytvára trojuholník, symbolizuje i Svätú trojicu. V rozprávkach sa všetko dôležité podarí až na tretíkrát. O čísle tri by sa dalo rozprávať veľa. Pre váš výklad z troch kariet si môžete vziať základný vzor:

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Odpovede sú zreteľnejšie, keď sa pýtate na konkrétny problém. Znovu pripomínam, dajte si záležať na presnej formulácii otázky. Nemôžete sa pýtať bude to, alebo to nebude v jednej vete. Nemôžete sa pýtať nekonkrétne, lebo dostanete odpoveď nekonkrétnu, ktorej neporozumiete a nahneváte sa buď na karty, alebo na seba.

Keď sa chcete pýtať na oblasť citov a pocitov, ťahajte ľavou rukou. Keď sa zameriate na veci materiálne, pravou.

Iná verzia tohto výkladu na tri karty je:

Akcia, reakcia, výsledok / riešenie

Čiže problém, energie, ktoré to vyvolá a konečný predpokladaný výsledok.

V ezoterickom ponímaní pracujeme so živlami:

Oheň, voda, zem

  • 1. karta je oheň, čiže problémom sa spúšťajú energie aktivity činu
  • 2. karta je voda, čiže naše city, pocity, ktoré do riešenia problému dávame a budeme musieť dať i obetovať
  • 3. karta je zem, prípadne vzduch, čiže riešenie ktoré z toho vzíde na úrovni materiálnej, čiže v živle zeme, alebo duševnej, čiže vzdušnej a nemateriálnej

Pre už ezotericky viac sčítaných je verzia:

Vedomie, podvedomie, výsledok

Pri tomto výklade môžeme postupovať tak, že po preseknutí balíčka vytiahneme iba každú tretiu kartu.

Výklad možno rozšíriť napríklad i takto: 3 2 1 1 2 3
Pričom ľavú, citovú stranu ťaháme ľavou rukou smerom doľava a pravú, materiálnu, pravou doprava.

Nemusíte sa veľmi stresovať, veď je to váš vnútorný dialóg, nie profesionálny výklad dlhoročnej veštice. Taký si nedokážete v tomto vašom prvom, “študentskom” štádiu výkladu kariet sami nahradiť. Ďalšie rozšírené kombinácie práce s tromi kartami sú, že vytiahnete 3 x 3 karty a vznikne výklad z deviatich kariet. Tiež je možné použiť výklad na 3 x 7 hromádok, čiže 21 kariet, zvaných cigánska dvadsaťjednotka. O tom však nabudúce…