Veštica Eliška

Eliška

Osobný kód 311

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Veštenie budúcnosti pomocou 3 kariet

Číslo 3 predstavuje podľa tarotu symbol silného a úspešného ženského princípu, Kráľovnú (cisárovnú).

Veštenie budúcnosti pomocou 3 kariet

Dynamika problému

Číslo 3 je magické. Uzatvára priestor, vytvára trojuholník, symbolizuje i Svätú trojicu. Aj v rozprávkach sa všetko dôležité podarí až na tretíkrát. O čísle tri by sa dalo rozprávať veľa.

Pre váš výklad z troch kariet si môžete vziať základný vzor:

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Iná verzia tohto výkladu na tri karty je nasledovná:

Akcia, reakcia, výsledok / riešenie

Čiže problém, energie, ktoré to vyvolá a konečný predpokladaný výsledok.

V ezoterickom ponímaní pracujeme so živlami:

Oheň, voda, zem

  • 1. karta je oheň, čiže problémom sa spúšťajú energie aktivity činu
  • 2. karta je voda, čiže naše city, pocity, ktoré do riešenia problému dávame a budeme musieť dať i obetovať
  • 3. karta je zem, prípadne vzduch, čiže riešenie ktoré z toho vzíde na úrovni materiálnej, čiže v živle zeme, alebo duševnej, čiže vzdušnej a nemateriálnej

Pre už ezotericky viac sčítaných je verzia:

Vedomie, podvedomie, výsledok

Pri tomto výklade môžeme postupovať tak, že po preseknutí balíčka vytiahneme iba každú tretiu kartu.

Výklad možno rozšíriť napríklad i takto: 3 2 1 1 2 3
Pričom ľavú, citovú stranu ťaháme ľavou rukou smerom doľava a pravú, materiálnu, pravou doprava.

Ďalšie rozšírené kombinácie práce s tromi kartami sú, že vytiahnete 3 x 3 karty a vznikne výklad z deviatich kariet. Tiež je možné použiť výklad na 3 x 7 hromádok, čiže 21 kariet, zvaných cigánska dvadsaťjednotka. O tom však nabudúce…

Správne formulovanie otázky je kľúčové

Odpovede sú zreteľnejšie, keď sa pýtate na konkrétny problém. Znovu pripomínam, dajte si záležať na presnej formulácii otázky.

Nemôžete sa pýtať v jednej vete: bude to alebo to? Nemôžete sa pýtať nekonkrétne, lebo dostanete odpoveď nekonkrétnu, ktorej neporozumiete a nahneváte sa buď na karty, alebo na seba.

Keď vás zaujíma oblasť citov a pocitov, ťahajte ľavou rukou. Keď sa zameriate na veci materiálne, tak pravou rukou.

Nemusíte sa veľmi stresovať, veď je to váš vnútorný dialóg, nie profesionálny výklad dlhoročnej veštice. Taký si nedokážete v tomto vašom prvom “študentskom” štádiu výkladu kariet sami nahradiť.