Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Večernica

Večernica

Osobný kód 304

Ľudia narodení 8., 17. a 26. dňa v mesiaci

Vládne im planéta Saturn. Ak je Saturn v nepriaznivej konštelácii, sú jeho zrodenci neprívetiví, vážni a lakomí. Ich život je plný strát z psychosomatických problémov. Saturn, planéta temnôt, je vládcom zlých stránok ľudskej povahy.

Ľudia narodení 8., 17. a 26. dňa v mesiaci

Charakteristika

Ak je Saturn v dobrej polohe, je darcom múdrosti, schopnosti odhadnúť dobro a zlo, srdečnosti, úprimnosti, čestnosti, lásky k spravodlivosti a bezúhonnej povesti. Znamená dôveru a odhodlanie. Tiež záhadnosť a tajomnosť. Jej nositelia a zrodenci bývajú často nepochopení dokonca ani svojimi najbližšími. Sú pracovití a pohotovo sa prispôsobujú náhlym zmenám, často potom dokážu zdanlivo nemožné. Sú to ľudia introvertní, rezervovaní, trpezliví, pohotoví, premýšľajúci, vážni, melancholickí a pôsobia dojmom pokojných a veľmi vyrovnaných ľudí. Sú vždy poctiví, či už ide o prácu, vzťahy s rôznymi spoločenskými organizáciami alebo skupinami, o ich rodinu, či ľudí, s ktorými sa stýkajú a sú im oddaní na celý život. Im však nikto nepomáha, v prvom rade i preto, že oni sami neradi kohokoľvek o čokoľvek žiadajú. Ostatne cudzia pomoc im málokedy vyhovuje a radi robia všetko sami. Vyzerajú obvykle ako ľudia ťažkopádni, ale je to mylný dojem, oni sa len líšia od ostatných ľudí osobnosťou i povahou. Ich pevná vôľa a sklon brať všetko vážne im dáva silu k tomu, aby úspešne premenili v skutok plány, dokončili všetko, čo si zaumienia. Idú k cieľu svojich úloh napriek všetkým prekážkam, zdržaniam, neúspechom a nezdarom. Nejeden z takýchto činov im zanechal hlbokú stopu v ich duši. Veria vo svoje zvláštne životné poslanie. Myslia si, že sa narodili preto, aby slúžili ľudstvu a pre túto myšlienku sa často obetujú. Ich život je plný protivenstiev. Ale oni sa nikdy nevzdávajú, nikdy neustupujú a poddajú sa ranám osudu. Práve preto sú nielen dobrí bojovníci, ale i politici a vedci. Ich revolučná povaha je však tiež príčinou toho, že ich môže priviesť do záhuby. Sú však vždy vedení myšlienkou slúžiť ľudstvu, ticho a skromne a pomáhať chudobným a poníženým. Beh ich života je nepredvídateľný, plný nekonečných zmien, ktorý ich núti k činnosti, aby sa tak mohli prispôsobiť novým okolnostiam. To je tiež dôvodom ich neobľúbenosti, pretože okolie ich nechápe. Preto sa cítia tiež osamotení. Pretože sú povahou vážni, bývajú trudnomyseľní, chýba im zmysle pre humor, pociťujú silne ťarchu samoty. Ich spôsob života z nich robí ľudí nespoločenských.

Majú málo skutočných priateľov, takých, ktorí by mohli nahliadnuť do ich hlbokého vnútra, jemného a čistého. Akokoľvek pôsobia dojmom tvrdých ľudí, v skutočnosti sú to bytosti schopné nekonečnej oddanosti, láskavosti a nežnosti. Sú schopní stále chrániť záujmy svojich priateľov, napriek všetkým stratám a nezdarom, ktoré pritom utrpia. Chránia a bránia svojich priateľov za všetkých okolností, ale vedia tiež byť tými najhoršími nepriateľmi. Ak ich niečo priveľmi rozhnevá a rozčúli, ničia vôkol dokola a premôžu i toho najhoršieho nepriateľa. Na krivdu nikdy nezabúdajú a chovajú v srdci nepriateľstvo až do konca života. Trpezlivo s myšlienku na pomstu čakajú na vhodný okamih úderu. Porážky prijímajú s pokojom, ale berú ich ako súčasť neukončeného boja. Zmenia taktiku a stratégiu a neustanú, pokiaľ svojej pomsty nedosiahnu. Sú to extrémisti a idú vždy do extrémov, v nepriateľstve i priateľstve.

Malé úspechy pre nich znamenajú malú spokojnosť. K dokonalej spokojnosti potrebujú vysoké uznanie, pretože len vtedy veria, že napĺňajú svoje životné poslanie. Každú svoju prácu berú vážne a robia ju poctivo, nech je akéhokoľvek zamerania. Bojujú proti úplatkárstvu a korupcii, pretože sú povahou čestní a spravodliví. Ich pojatie života sa väčšinou líši od pojatia iných, to je dôvodom ich priestupkov a chovania, ktoré býva v rozpore so zákonom, so spoločenskými a morálnymi zásadami. Preto bývajú zle chápaní. Už v rannom veku sú duševne vyspelejší v porovnaní so svojimi vrstovníkmi. Majú tiež vzácnu schopnosť odhadnúť charakter iného človeka. Sú síce založením materialisti, ich snahou je dobré finančné zaistenie, nie sú však otrokmi svojich peňazí. Na jednej strane urobia takmer čokoľvek pre dobrý výsledok, na druhej strane utratia peniaze do posledného haliera bez viditeľného a konkrétneho dôvodu a úplne nečakane. Do 35 rokov nevedia šetriť a prežijú nejednu finančnú krízu. Až potom začnú žiť inak, prestanú ľahkomyseľne utrácať. Ich príjmy začnú stúpať a oni poznajú cenu a význam peňazí. Ak nadobudnú pocit, že ich materiálne zabezpečenie je už uspokojivé, začnú sa intenzívne venovať prehlbovaniu svojich znalostí, rozvíjaniu svojej duševnej a mentálnej schopnosti. Študujú rôzne ideológie, filozofiu, meditácia, náboženstvá a snažia sa premôcť svoje vnútorné neistoty a dialógy. Dosahujú často vďaka svojim maximálnym stratám, najvyššieho stavu sústredenia a meditácie, ak majú šťastie na dobrého učiteľa.

Títo ľudia majú ťažkú karmu. Trpia úrazmi, nešťastím, predčasne starnú. Ale zo svojich zlých skúseností a pádov i od svojich nepriateľov sa veľa poučia. Naučia sa tiež prekonávať i tie najťažšie životné podmienky. Práve preto sa z nich stávajú osobnosti, čím sú horšie okolnosti, tým skôr zažiaria, tým skôr vyniknú. Mnohí z nich sa preslávia. Pretože sú dobrými organizátormi, dosahujú vysokých funkcií a postavenia. V zrelom veku i bohatstva. Stávajú sa leadrami svojich politických skupín a strán. Na jednej strane vyhľadávajú samotu, na druhej strane samotou trpia. Sú náchylní k narkománii. Ani v láske nie sú až tak úspešní. Manželstvo im dlho nevydrží. Predom trpia obavami, že budú odmietnutí, opustení, stále majú strach z rozvodu. Pretože sa naučia brať život filozoficky, prestanú sa vrhať do citových a milostných dobrodružstiev. Venujú viac energie na boj proti ľudskému utrpeniu. Sú predurčení, aby sa zapísali do histórie ako novátori vo vedeckom svete, ako reformátori sociálnej sféry alebo niekedy opakom (následkom ťažkej karmy) vodcami proti spoločenských antisociálnych skupín, či podsvetia. Sú veľmi vytrvalí, nepodliehajú ľahko stresom a napätiu. Sú pružní, rýchlo sa vzpamätávajú z utrpeného šoku. Aby dosiali vysokého postavenia pracujú veľmi tvrdo, svedomito, sú húževnatí. Zábavkami sa príliš nerozptyľujú.

Ženy získavajú peniaze a majetok dedičstvom, ktoré potom šetria na zlé časy a myslia pri tom i na starobu. Poučené nešťastnými láskami, či manželstvom dávajú prednosť samote. Pretože sú svojej rodine oddané, ťažko si hľadajú nového životného partnera. Tie, ktoré majú dosť trpezlivosti, dokážu prekonať tieto problémy a vyriešia si svoj rodinný a manželský život.

Muži však svoju manželku nerešpektujú. Vedia dobre plánovať. Túžia po veľkom úspechu, ktorého môžu dosiahnuť, ak sa spoja s ľuďmi šťastnými, potom v kariére dosiahnu najvyšších mét. Urobiť si z nich nepriateľov je veľmi nebezpečné. Sú voči ľuďom nedôverčiví, obávajú sa nepriateľov, trpia stagnáciou, samotou, nedostatkom priateľstva. Aspoň raz v živote sa určite ocitnú z nejakého dôvodu pred súdom.

Čomu sa vyvarovať

Nemali by trpne prijímať všetky zmeny. Mali by mať dôveru k svojim priateľom, k svojim podriadeným. Nemali by prijímať také úlohy a púšťať sa do takých podnikov, na ktoré nemajú dosť síl. Nemali by myslieť pritom len na peniaze. Mali by si dávať pozor, aby sa nezaplietli do vlastných argumentov. Mali by sa naučiť vyjadrovať jasne a stručne, mali by v prípade potreby zastaviť prúd svojej uvravenosti. Mali by sa snažiť rozšíriť okruh svojich priateľov a známych. Nemali by vnucovať iným svoju pomoc. Mali by si uvedomiť, že im túto pomoc málokedy druhí ľudia alebo len v malej miere oplácajú. Mali by potlačovať svoj negatívny rys pomstychtivosti. Mali by odložiť večnú masku vážneho, nespoločenského človeka. Mali by sa naučiť smiať a pochopiť, že život môže byť i šťastný. Mali by aktivitou zvíťaziť nad letargiou, pasivitou a izoláciou. Mali by v sebe pestovať schopnosť väčšej tolerancie, byť priateľskejší a družnejší. Mali by tlmiť prejavy svojho rýchleho vzplanutia a podráždenia. Myli by sa vyvarovať toxikománie, vyhýbať sa alkoholu, drogám. Venovať pozornosť strave – jesť čerstvé jedlá, prospieva im celozrnný chlieb, mletý kokos, čerstvé ovocné šťavy im pomôžu predchádzať zápche a zažívacím ťažkostiam, ktorých príčinou je „prvok duchu“ ako napr. reumatizmus, artritída a kožná alergia. Mali by vyhľadávať spoločnosť skúsených, vzdelaných ľudí, aby sa mohli od nich učiť. Odnaučiť sa trápiť čiernymi spomienkami na smutnú minulosť a zbaviť sa svojich imaginárnych strachov a obáv. Mali by mať úctu k svojim pracovným a životným parterom. Nemali by sa zapliesť do milostných dobrodružstiev a afér. Myli by menej cestovať, len príležitostne. Nemali by šíriť ohovárania. Mali by sa držať dobrých priateľov, ktorí im vnesú do života dobro, svoj čas a energiu venovať svojmu duševnému rastu.