Odporúčame

Janita

Janita

Odpovede, ktoré vám doteraz nikto nedal, vám odhalí karmická numerológia. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Partnerská zhoda a deti

Krásna partnerská zhoda rodičov dáva deťom väčšiu šancu, aby sa snažili o svoju krásnu partnerskú zhodu, keď príde ich čas. Nečakám, že prečítaním niekoľkých viet na zamyslenie zrazu budete mať na svete partnerský a rodičovský raj. To sa nedá, ale trochu by vám to mohlo zarezonovať.

Partnerská zhoda a deti

Mnohí sa ohradia, že vlastné deti ich ignorujú. Preto treba začať čím skôr, kým je dieťa malé a dá sa ešte tvarovať. Tak skúste sa nielen na druhého, ale aj na seba pozrieť aj trochu z iného uhla. Veď každý útok na druhého človeka, či už myšlienkou, slovom alebo činom, je podvedomou formou vlastnej sebaobrany. Láska v sebe vždy obsahuje určitú formu spojenia, vzájomnú cestu smerom k sebe. Strach v sebe vždy obsahuje určitú formu oddelenosti. S deťmi je to ako s jablkami. Keď sa plod odtrhne príliš skoro, nikdy nedozrie. K najdôležitejším úlohám detstva patrí dobre si prežiť závislosť na rodičoch a širšej rodine a následne sa začať oddeľovať ako samostatná bytosť.

Každé dieťa robí to najlepšie, čo vie

Mnohým rodičom sa to nezdá. Nemajú dojem, že by práve ich deti mali záujem spĺňať ich ambície. Aby ich škola a učenie začalo naozaj baviť, stačí si zistiť, o čo majú najväčší záujem. Pomôcť môžeme i my, tu na linke. Z astrológie a numerológie sa dá vyčítať veľa. Dátum narodenia vypovie o dieťati mnohé. Dvanásť znamení zverokruhu sa rozdeľuje do štyroch skupín, štyroch živlov: oheň, voda, zem a vzduch. To ovplyvňuje ľudský temperament, vlohy a záujmy v škole, po vyučovaní i doma.

Oheň - sangvinik

Aktivita, radosť, rýchle vzplanutie, impulzy.

Ohnivé znamenia Baran, Lev a Strelec oplývajú energiou a priebojnosťou už od malička. Ak im vštepíte tú správnu súťaživosť a motiváciu, môžu vyniknúť v športe, technických a prírodovedných predmetoch. Zosilnené to majú deti s nepárnymi číslami v dátume narodenia, zvlášť s viacerými jednotkami a päťkami.

Voda - melancholik

Prispôsobivosť, senzibilita, prehodnocovanie vlastných i cudzích reakcií a názorov.

Vodní Raci, Škorpióni a Ryby sú obvykle zameraní humanitne. Majú zosilnené vnímanie medziľudských vzťahov a citov. Záľubu nájdu skôr v literatúre, čítaní kníh, v štúdiu jazykov, alebo v hudobnej, či výtvarnej výchove. Zosilnené to majú deti s väčším počtom dvojok a šestiek.

Vzduch - cholerik

Rýchlosť, nestálosť, premenlivosť, zmeny.

Vzdušní Blíženci, Váhy a Vodnári sa vedia pre učenie zapáliť, ale väčšinou len pre to, čo ich naozaj zaujme. Najčastejšie to môže byť dejepis, či prírodopis. Pri ich i vašom nadšení môžu z nich byť dobrí výskumníci, či vedci. Nudné predmety ich nezaujmú, ale vysvetlite im aj nutnosť prispôsobiť sa životnej realite. Ak majú v dátume narodenia aspoň jednu 3, tak si v akejkoľvek spoločnosti vždy svoje miesto nájdu.

Zem - flegmatik

Praktickosť, realizmus, stabilita, pasivita.

Zemské znamenia Býk, Panna a Kozorožec majú naproti tomu vzťah skôr k praktickým záležitostiam. V zásade vedia ako zvládnuť rutinu a každodennosť. V dospelosti sa uplatnia aj ako ekonómovia či vo sfére, kde sa musí dodržiavať disciplína, poriadok a evidencia. Ak v dátume majú aspoň jednu 4, tak sa zamerajte na výchovu týmto smerom, pretože prácu zvládnu zodpovedne. Ak majú aspoň jednu 7, tak budú kvalitnými hráčmi v kolektívnom športe.

Optimizmus znamená vidieť v každom probléme príležitosť

Dieťa, ktorému chýba materská náruč, otcovská, či akákoľvek náruč dospelého, trpí nedostatkom blízkosti, čo do jeho života vnáša nespokojnosť a neistotu. Schopnosť počúvať druhých, bez ohľadu na ich vek, je jedným z najmocnejších nástrojov na to, aby sa mohol meniť postoj okolia k vám a naopak. To, čo si myslíte o sebe, či o niekom inom, sa postupne stáva skutočnosťou. Každá myšlienka zanecháva určitý záznam v ľudských bunkách. Hnev je veľmi nebezpečný. Hnev je pokus, ako niekoho donútiť, aby sa cítil vinný. Projekcia je to, keď obviňujeme druhých namiesto toho, aby sme videli sami seba a svoj vlastný podiel zodpovednosti. Vedomie zaťažené vinou si hľadá obetného baránka. Nech to nie sú práve vaše, akokoľvek staré deti.

Rodičovská láska a domáci stres

Vplyv rodičovského stresu sa prenáša na deti a pôsobí na ich zdravie. U detí, ktorých rodičia často zažívajú emocionálne výkyvy, sú choroby častejšie. Kontrolujte si hnev. Neobviňujete dieťa z nedostatočnej lásky k vám, či iným blízkym iba preto, že nechce zjesť nejaké jedlo. Nevedomky, ale autoritatívne naznačujete fakt, že si vašu lásku a jej výhody musí najprv zaslúžiť. Rodičovská láska býva neoprávnene považovaná za každodennú samozrejmosť. Žiaľ, môže slúžiť ako nástroj manipulácie či dokonca citového vydierania. Nepodliehajte citovému chaosu.

Dievčatká majú mať rovnaké šance a byť vychovávané rovnako ako chlapci. Rodičovské: ”Dobré dievčatká sa nebijú“ mnohým ženám vzala šancu byť priebojnejšia doma alebo v zamestnaní. Či si to už chcete uvedomiť alebo nie, pracujete a spolupodieľate sa na svojej, ale aj budúcej partnerskej zhode vašich, ale i cudzích detí tejto generácie. Aké vytvárate teraz vzory vy, také odpozerajú vedome i nevedome deti, s ktorými prichádzate pravidelne, či náhodne do styku. Deti sú také malé ”opíčatá”, ktoré sa po vás ”opičia”. Nenadarmo stará múdrosť hovorí: ”Aký otec, taký syn, aká matka, taká Katka”. Sú základ budúcnosti, sú našou nádejou, sú šancou na tvorenie dobra na Zemi. Prichádzajú na svet so svetlom v duši, túžbou po láske a tou nenapodobiteľnou božou iskrou, ktorá nás odlišuje od zvierat. Primnohé však v priebehu príliš zložitého a nezvládnutého života svoje Svetlo strácajú.

Neposedníci

Mnohé deti chcú na seba upozorniť svojich rodičov, alebo okolitých ľudí svojím vrtošivým správaním. Život súčasných detí sa pod vplyvom novej techniky a konzumného spôsobu života nedá porovnať s detstvom predchádzajúcich generácií. Už mnohé štvorročné deti majú svoj detský počítač a rôzne druhý videoprehrávačov s množstvom ružových a sentimentálnych zahraničných detských rozprávok. Nevedia však a toho by sa dalo pospomínať veľa, čo sa ich vlastní rodičia ani nemajú chuť naučiť. Hlavné, čo sa však stráca, je pocit spolupatričnosti v rodine. Častý obrázok večernej ”pohody”, keď mladí rodičia sedia pred stodielnymi seriálmi a deti sa v detskej izbe mlátia s vankúšmi, alebo si vzájomne kazia hračky a nadávajú si.

Detská láska je veľká a odpúšťajúca

Pamätám sa, ako som raz v návale bezmocnosti nad nemožnosťou vyriešiť nejaký svoj problém nakričala a zbila svoju malú Svetlanku. Tá namiesto nejakej, pre dospelého logickej, reakcie, že sa urazí, sa pustila do plaču, aby som jej odpustila, že je taká hlúpa a zlá a že mi robí len starosti. Je to detská logika, ktorú dospelí nepoznajú. Deti si vždy myslia, že len oni sú dôvodom mamkiných slz, či trvalého odchodu ocka zo spoločného domova. Len pýcha, či arogancia rodičov spôsobuje, že svoje deti považujú za nezrelé. To sa žiaľ s mnohými ťahá i do staroby. Rodičia sú na príčine mnohých tráum, psychických i fyzických porúch, rozvodov, agresie, zlomov prospechu, či nedostatočnej prispôsobivosti svojich potomkov v nasledujúcom živote. Nedá sa vyhovárať, že za to môže škola, kamaráti, spoločnosť či nebodaj osud, minulé životy, či karma. Deti sú nám rovné. Čo zasejeme, to zožneme.

Deti majú veľmi silne vyvinutú intuíciu. Vycítia, vnímajú. Inštinktívne rozoznajú vnútorný stav rodiča. Venujme im dar, ktorý im nikto a nikdy nemôže vziať - spomienky. Podporme ich v úprimnosti, doprajme im lásku, pocit domova, snímanie Svetla a hodnotu vlastnej duše i ľudského života vôbec. Začnite si vážiť okamžiky, ktoré môžete stráviť s jednoduchou detskou dušičkou.

Kto seje vietor, zožne búrku

Každý sa pýta na svoju budúcnosť. Práve ju žijete. Už o minútu ste v budúcnosti, ale to, čo ste zažili pred hodinou, je už len vaša minulosť, ktorá sa nedá vrátiť späť. To, čo ste pokazili, si možno sami odpustíte, ale čo keď sa to nevedomky zakorenilo v detskej dušičke a možno o pár desaťročí sa to zlo prejaví v tej najhroznejšej forme. Vždy je čas začať s opravami a odpúšťaním - a nehanbiť sa za to. Vaše deti sa naučia od vás dobré i zlé. Nemôžeme ovplyvniť počasie, ale môžeme ovplyvniť našu náladu v ňom. Nemôžeme ovplyvniť celospoločenskú atmosféru, ale môžeme ovplyvniť domácu atmosféru. Nemôžeme ručiť za iných, ale môžeme a dokonca musíme ručiť sami za seba. Často nemôžeme zadržať to, čo odchádza, ale môžeme si trochu viac ceniť to, čo máme. Môžeme ovplyvniť len naše vnímanie a city. Veď koho už chcete milovať viac, ako vaše deti? Dajte im to patrične najavo, v detailoch a vtedy, keď to najviac potrebujú. Nemáme vždy v rukách dĺžku nášho života, ale jeho kvalitu áno!

Láska, to nie je len romantické zaľúbenie dvojice, láska má predsa oveľa širší rozmer. Jej plody sú nielen krásne, ale aj trvalé, praktické a nutné.

Aj bábätká vnímajú. Už aj rané útrapy budúcej mamičky si bábätko ukladá do nevedomej časti mysle a nepríjemné pocity, ktoré sú s nimi spojené, sa potom môžu počas života vracať. Dojčenie nie je iba kŕmenie. Je to proces, pri ktorom dieťa zažíva lásku, bezpečie matkinej blízkosti aj príjemný pocit nasýtenia a prostredníctvom materského mlieka sa posilňuje aj detská imunita. Deti potrebujú oveľa viac fyzického dotyku, ako v dnešných časoch kočiarikov a oddelených postieľok zvyčajne dostávajú.

Každý z nás vníma život ináč a inak ho aj žije. To platí i o blížiacich sa sviatkoch Vianoc. Nezahrňte ich množstvom hračiek, ale tým neviditeľným, aby si mohli aj v budúcnosti na vás a spoločný domov s láskou spomínať.