Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Partnerská zhoda a naše chyby

Väčšina ľudí má problém prijať kritiku. Je to cítiť v pracovných kolektívoch, ale hlavne v domácom prostredí. Prejavuje sa to od detstva, od trucovania rozmaznaných detí, ale i v každom veku a na rôznych úrovniach komunikácie. Najmarkantnejšie sa to prejavuje v mladých manželstvách.

Partnerská zhoda a naše chyby

Ťažko sa prijíma kritika, zvlášť tá útočná a od tých, ktorí sa s nami snažia nasilu manipulovať. Svoje chyby a omyly si väčšinou nechceme priznať a nepriznávame. Vydiskutovanie si ich v pokoji, to dokážu len silní a psychicky už dozretí jedinci. Máme právo byť nedokonalí a robiť aj chyby, ale musíme za ne niesť aj plnú zodpovednosť.

Pocit viny

Rozlišujte veľkosť a následky vášho omylu alebo chyby. Prijmite, že ste chybu, či nechcený omyl urobili. Naučte sa to i slovne vyjadriť. Nie vždy je vaša vina až taká veľká, ako sa vám to kritizujúci snaží nahovoriť, zmanipulovať vás, donútiť vás na zveličený pocit viny. Držte sa vzájomne skôr roviny faktov. Väčšina slabších jedincov potom upadá do depresií, lebo nevedia, čo si počať s pocitom zlyhania, ktorý im nesúcitný a tvrdý kritik zveličí. Predovšetkým zmeňte zaužívaný zlozvyk, že musíte mať pocit viny a následne dostať trest, keď ste spravili chybu (väčšinou ste za to v detstve dostali bitku, alebo aspoň tvrdo vynadané - vaše podvedomie si to zapamätalo). Depresívnejší jedinci v duši, či nahlas prosia za odpustenie. Tvrdí a zanovití ju popierajú, alebo až slovne, či manuálne útočia na kritika. Napätie sa zostruje a nič sa nerieši, ani nedorieši. Jedna alebo druhá strana, niekedy i obe, sa cítia horšie a horšie.

Ak sa chceme prejavovať dospelo, byť nezávislí a komunikatívni, urobme konečné posúdenie našich záporných i kladných skutkov my sami. Buďme si sami sebe najdôležitejším sudcom i strážnym anjelom. Buďme na seba spravodliví, prísni i láskaví zároveň. Keď je treba, tak sa pochváľte, keď ste spravili hlúposť, skritizujte sa a vyhodnoťte rozsah svojej chyby.

Priznajte si chybu

VýčitkyKoľko našich myšlienok ujde len tak zbytočne, že myslíme na banality, ktoré nášmu životu ničím neprospievajú. Donúťte sa, napríklad v stratovom čase v dopravných prostriedkoch, myslieť konštruktívne, napríklad vytvárajte si zoznam vlastných nedostatkov. Potom si ich môžete roztriediť na tie, ktoré vám vyčítajú druhí a vy s nimi nesúhlasíte. Skúste i taký zoznam svojich chýb, ktorí vám blízki vyčítajú a vy s nimi aj súhlasíte. A až sa naučíte byť úprimní k sebe, skladajte si i svoj tajný zoznam vašich negatív, o ktorých viete len vy sami a pred druhými sa ich snažíte utajiť.

Skúste nabudúce pri oprávnených výčitkách povedať napríklad: “Máš pravdu, je to moja chyba. Na budúce to skúsim inak. Uvedomujem si, že som to pokazil(a). Najbližšie už to spravím lepšie. Ani mne sa to nepáči, ako to mojou vinou dopadlo. Bola to odo mňa hlúposť...” a podobne. Nikto vám za to hlavu neodtrhne, skôr naopak, prejavíte sa obaja z tej ľudskejšej strany. Priznajte sa k svojim nedostatkom a uvidíte, ako to vylepší váš vzájomný vzťah.

Priznajte si, že koľkokrát sledujte televízny program, aj keď vás nebaví. Dovoľte si luxus vzájomnej slobody a intimity, aj keď ste v jednom byte. Vyleťte z reality a jednotvárnosti všedného dňa. Najlepšie sa to vždy darilo a darí, ak sa začítate do knihy. Nielen preto, že je marec, mesiac knihy. Nekritizujte si s pohŕdaním ich výber. Ženám občas dobre padne prečítať si nejaký romantický slaďáčik z ”červenej” knižnice. Ľahšie sa potom pritúlia k tomu svojmu. Potom sa vám stane, že krôčik po krôčiku budete vo vašom vzťahu bližšie a bližšie k dokonalejšej partnerskej zhode.