Odporúčame

Diana

Diana

Mám dar, s ktorým môžem pomôcť aj vám v ťažkej životnej situácii. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Veštica Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Cigánske karty a veštenie

S vykladaním kariet treba zaobchádzať opatrne. Je nutný dlhší časový predel. Karty sa majú vykladať pred nejakou dôležitou udalosťou, nie len tak z rozmaru.

Cigánske karty a veštenie

V čase, keď máte napríklad dobrý a fungujúci vzťah, nepýtať sa naň - skôr si pritiahnete do duše nepokoj, z ktorého potom následne vyplynú chyby, ktoré začnete v partnerskom vzťahu robiť. Každá ľudská psychika je krehká a všetky vzťahy sú ovplyvniteľné nielen časom, ale hlavne osobami, či už v dobrom, alebo v zlom.

Otázky

Je dôležité správne naformulovať otázku. Keď dávate nejasné otázky, dostávate aj odpovede z kariet zmätené. Je dôležité vytvoriť správnu atmosféru, zažať sviečku a mať čas a priestor nerušený vplyvom z okolia. Ku kartám by sa malo pristupovať s úctou. Stôl by sa mal prikryť látkou na to určenou vo farebnosti, ktorá na vás dobre pôsobí a ktorá býva často vypraná, čiže zbavená vodou predchádzajúcich energií. Najideálnejšia je farba strieborná alebo biela, ktorá má súvis s Mesiacom a najsilnejšou senzitivitou. I karty treba po jednej zľahka opáliť nad plameňom sviečky, aby ich očistila energia ohňa. I človek by mal mať, keď už nie čisté biele rúcho na okúpanom tele, tak aspoň umyté ruky a vyčistené myšlienky. Preto je dobré pred akýmkoľvek výkladom chvíľu meditovať, alebo sa pomodliť, aby sa nadviazalo spojenie s vyššími energiami. Tie nám pomáhajú porozumieť odpovediam. Karty sú len papier. To, čo sa deje v hlave, je podstatné.

Karty alebo akákoľvek odpoveď z veštenia má napovedať, ako treba postupovať. Upozorňuje len na to, čo by sa mohlo stať, keby sme tvrdohlavo išli touto cestou. Zvlášť to platí pri predpovediach na zdravotné otázky. Upozorňujú na to, čoho sa vyvarovať, nie že sa to musí bezpodmienečne stať a že je to cesta nezmeniteľná. Karty za vás nič nevyriešia, ale snažia sa nám dať informácie. Vyhrnúť rukávy a začať možné problémy riešiť už v zárodku, to závisí od každého zvlášť. Je ideálne, keď sa výklad z kariet doplní a spresní i o astrologické vplyvy planét a numerologické výpočty.

Cigánske karty

Cigánskych kariet je v súčasnosti 36, čiže 4 x 9. Vždy je dôležité, ako ich vníma ten, kto vykladá. Tak ako by sme sa nedokázali dorozumieť 36 slovami, tak je obrázok na nich len určitý, variabilný symbol, ktorý sa podľa situácií a momentálneho postavenia vo výklade môže variovať. Väčšinou sú obrázky veľavravné.

Tieto karty, narozdiel od iných (napr. Tarotu), nemajú číslovanie. Sú preto zoradené podľa abecedy:

 • Cesta - pohyb, odchod, ak je vpravo, len príde, ak je blízko karty Nádej, je to cesta do zahraničia
 • Dar - dar psychický i fyzický, dobré vyriešenie
 • Dieťa - potomok, mladý človek, nedozreté myslenie, dobré vyriešenie v blízkej budúcnosti, nový začiatok
 • Dopis - urýchlenie, blížiaca sa správa, komunikácia, dobrá karta, ak je nad osobnou kartou, zmena zamestnania, či pozície
 • Dom - naše najbližšie okolie a bydlisko, rodina, vypovedá o rodinnom prostredí, prípadne verejná budova
 • Dôstojník - úrady, panovačný muž, vojak, vplyvný človek, prípadne mocný nepriateľ
 • Faloš - intrigy v okolí i na pracovisku, negativita
 • Choroba - komplikácie, zdržanie, problémy tela, prípadne duše
 • Kňaz - dlhá doba, duchovno, radšej zmeniť plán, tajomno, mať sa na pozore. V spojitosti s kartou Zlodej, Závisťa Faloš sú možné až cudzie vysielané sily negatívnej mágie. Ak sú v blízkosti karty Zdravie, tak sú útoky na zdravotný stav. Podobne môžu byť zlé útoky zamerané na iné možnosti, napríklad ak sú pri karte Dieťa, alebo partnera, Dom, podnikanie, práca pri karte Stálosť, či priamo pri osobnej karte
 • Láska - pozitívne vzťahy na akejkoľvek úrovni, ak je nad osobnou kartou, poukazuje na zlý osud v oblasti lásky
 • Milenka - osobná karta pre mladé ženy, alebo partnerka klienta muža
 • Milenec - osobná karta pre mladého muža, alebo partner klientky
 • Myšlienky - prekomplikovaný nápad na riešenie, zdĺhavosť, ak je pod osobnou kartou znamená problémy s uplatnením sa v práci
 • Nádej - uzdravenie, vhodná cesta, ďaleké cesty, vydržať
 • Nečakaná radosť - splnenie, úspešnosť, dobrý koniec
 • Nepriateľ - závisť, ohováranie, poškodenie, osoba z blízkeho okolia
 • Nešťastie - problémy, komplikácie, náhle prekážky
 • Peniaze - dostanete ich, ale v dlhšej dobe, ako čakáte
 • Stretnutie - návšteva, rodinné komplikácie, pri dobrej karte sa tomu potešíte
 • Smrť - náročné zmeny, ktoré musíte zvládnuť
 • Smútok - dlhodobé problémy, pomoc od cudzieho, ak je vpravo, alebo dole, udalosť sa len blíži
 • Správa - nečakané zvesti
 • Strata - zlyhanie plánov, škoda, ak je tesne vpravo, choroba
 • Svadba - sobáš, pri dobrých kartách dobré spojenectvo, pri zlých zlé
 • Sudca - zvažovanie, úrady, pri dobrých kartách šťastné vyriešenie
 • Stálosť - vyriešenie problému zo síl vyššej moci, nájdenie správnej cesty a aj symbol stability v práci
 • Šťastie - sláva, bohatstvo, úspech, náhoda
 • Túžba - ťažko dosiahnuteľné sny
 • Trocha peňazí - finančná oblasť, pozvoľné napredovanie
 • Vdova - vdova, ale aj osobná karta starších žien, či staršia žena všeobecne, napr. babička
 • Vdovec - takisto, ale pre mužov
 • Vernosť - stabilní ľudia z vášho okolia, ale i nemennosť situácie
 • Zábava - potešenie, príjemná udalosť
 • Zlodej - konkurencia, nepríjemní ľudia, ale aj pozdržanie riešenia, únik energie
 • Zlosť - váš hnev na komplikácie akéhokoľvek druhu, či už finančné, rodinné...
 • Žiarlivosť - závisť, komplikácie v rodine, či na pracovisku

Spôsoby vykladania

Vykladanie kariet, i týchto obrázkových, nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Existuje ešte mnoho vzájomných, vysvetľujúcich kombinácií. Najznámejšie rozloženie je tzv. Veľká tabuľa, kde sa rozloží všetkých 36 kariet v 4 radoch po 9 kartách. Vľavo od osobnej karty je minulosť, vpravo budúcnosť. Čo je hore, máme akoby v hlave, v myšlienkach. Čo je dole, po tom si akoby stúpame.

Podobná verzia je tzv. Cigánska dvadsaťjednotka. Rozloží sa len 21 kariet. Môžete si zamiešať karty, rozložiť na 3 kôpky. Ak ich dávate k sebe, vykladáte si pre seba, ak od seba, pre iného. Mnohí tvrdia, že ak vykladajú pre seba, nedarí sa im. Nezúfajte, naučiť sa to nejako musíte, aj keď to vlastne bude trvať celý život, pretože človek pri nich nesmie byť pyšný, ani príliš sebavedomý. Základom je vždy jednoducho a presne formulovaná otázka, v ktorej by nemal byť zápor a slová začínajúce na “ne”.

O fenoméne vykladania kariet by sa dalo písať veľmi dlho. Mnohé si musíte naštudovať sami, ak budete mať záujem, z rôznych zdrojov. Do smrti sa učíme. Karty samé si vás musia obľúbiť.