Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Večernica

Večernica

Osobný kód 304

Osho Zen Tarot, spôsob vykladania a história

Väčšina z nás prežije život vo svete času, spomienkach na minulosť a v očakávaní budúcnosti. Len zriedkakedy sa dotkneme nadčasového rozmeru prítomnosti. Vnímanie seba je náš prvý krok smerom k znovuzrodeniu. Tieto tarotové karty sú od Osha, známeho učiteľa duchovných právd na báze Zenu.

Osho Zen Tarot, spôsob vykladania a história

Sú meditatívnejšie a určené pre tých, ktorí pred tým než niečo vykonajú, sa potrebujú ponoriť do meditácie a upokojiť myseľ. Oshov zen tarot sa zameriava na pochopenie toho, čo je práve teraz a tu. Je to systém založený na zenovej múdrosti, ktorá hovorí, že vonkajšie udalosti sú jednoducho odrazom našich myšlienok a pocitov.

Kto bol Osho?

Osho Rajneesh (1931 - 1990), charizmatický indický guru, majster Zenu, kontroverzný filozof. Bol iniciátorom neželateľného a problematického názorového prúdu, ktorého ústredným motívom sa stala kritika organizácie spoločnosti a organizovaných náboženstiev. Počas života inšpiroval vznik dvoch experimentálnych komunít v americkom Oregone a indickej Poone. Nabádal k vnútorne slobodnému životu ako permanentnému dobrodružstvu bez strachu zo zajtrajšku, inšpiroval k uvedomeniu si jedinečnosti a plnej zodpovednosti jednotlivca.

Vymyslel unikátny spôsob zvaný Oshova dynamická meditácia. Pri nej sa nesedí v lotosovom sede, ale spieva, tancuje, skáče. Počas svojich 58 rokov napísal 700 kníh. Väčšina z nich sú však len prepísané audio nahrávky z jeho kázní v ashrame v Pune, keď odpovedal na otázky kladené jeho prívržencami. Z tých, čo vyšli aj v slovenskom alebo českom preklade, prinášam na ilustráciu názvy niektorých:

 • Inteligencia
 • Od sexu k nadvedomiu
 • Láska, sloboda, samota
 • O deťoch
 • Liečenie duše
 • Zrelosť – zodpovednosť byť sám sebou
 • Sex
 • Veda o duši
 • Tu a teraz
 • O strachu
 • Oranžová kniha (o meditáciách)

Oshov Zen Tarot

V prípade, že hľadáte pevnú pôdu pod nohami, váhate nad rozhodnutiami a túžite po poznaní, je tento tarot stvorený presne pre vás. Oshov Zen Tarot sa zameriava na pochopenie “tu a teraz”. Pomáha odpútať sa od vonkajšieho sveta a nájsť tú správnu cestu, cestu vnútorného hlasu, cestu srdca.

Obsahuje 56 kariet malých arkán a ďalších 22 kariet veľkých arkán, z ktorých možno vyčítať celý priebeh duchovného putovania človeka. Od prvého nevinného kroku Blázna, až po vyvrcholenie cesty na karte Dokončenia. Rozpráva o ceste sebaobjavovania, ktorá je pre každého naozaj jedinečná. V tradičnom tarote bola táto cesta chápaná ako špirála. Každé dokončenie viedlo k novej úrovni na ceste k novému začiatku s novým vstupom Blázna. Tu bola pridaná karta Majster. Táto karta nám umožňuje dostať sa za špirálu, vykročiť von z kolesa smrti a znovuzrodenia. Nepredvída budúcnosť. Je to transcendentálna zenová hra, ktorá nastavuje zrkadlo okamžiku, čiže to, čo sa deje teraz a tu. 

Malá arkána

Týchto 56 kariet je rozdelených do štyroch skupín, ktoré predstavujú štyri elementy:

 • Oheň - korešponduje v tradičnom tarote s Palicami. Predstavuje akciu, reakciu, energiu, mužský princíp smerujúci von.
 • Voda - nahradzuje tradičné Poháre. Je to emotívna stránka života, ženská.
 • Mraky - sú Meče. Predstavujú vzduch a myseľ. Neosvietená myseľ je totiž v podstate ako mrak, ktorý zakrýva svetlo a zatemňuje.
 • Dúha - tradičné Disky, alebo Pentakle, predstavujú element zeme, praktickú materiálnu stránku života. Dúha spojuje nebo a zem, hmotu a ducha a pripomína nám, že v skutočnosti žiadne oddelenie vyššieho a nižšieho neexistuje. Všetko je nepretržitý prúd jedinej, totálnej energie.

Karty vody majú modrý kosoštvorec, karty ohňa majú červený kosoštvorec, karty mrakov majú šedý, karty dúhy majú dúhový. Tak ako u tarotu obsahuje každá farba aj dvorné karty.

Veľká arkána

Prítomnosť kariet veľkých arkán vo výklade, môže poukazovať na zásadné zmeny.

 • 0 - Blázon - Táto karta naznačuje, že keď teraz budeš dôverovať svojmu pocitu, že všetko, čo sa deje, je správne, nemôžeš urobiť chybu. Je to možnosť veriť svojej intuícii, čiže energiám, ktoré prichádzajú z vyššej moci. Nezahlcujte sa krivdami, ktoré sa vám stali, ale už sa neodstanú. Každý deň sa vyčisťujte od psychického nánosu, ktorý sa ukladá vo vašej mysli.
 • I. - Existencia - Nie si tu náhodou. Existencia ta potrebuje. Bez teba tu bude niečo chýbať a nikto iný to nenahradí.
 • II. - Vnútorný hlas - Nehovorí slovami, ale jazykom srdca, jazykom bez slov.
 • III. - Tvorivosť - Čokoľvek čo robíš s radosťou a láskou, čo nerobíš len pre zisk je tvorivé. Miluj to, čo robíš.
 • IV. - Rebel - Rebel nás vyzýva, aby sme boli odvážni a prebrali zodpovednosť za to, kto sme a žili svoju vlastnú pravdu.
 • V. - Nič - Ocitnúť sa v ničote môže byť mätúce a desivé. Nedajte sa zavaliť starostami, strachom, úzkosťou a ambíciami. Nevytvárajte si zbytočné zúfalstvo. Táto cesta aj tak vedie od ničoho k ničomu.
 • VI. - Milenci: - Láskou nazývame v skutočnosti celé spektrum vzťahov medzi nebom a zemou. Na pozemskej úrovni je láska sexuálna príťažlivosť.
 • VII. - Uvedomenie: - Často máme závoj ilúzií, ktoré nám bránia vo vnímaní skutočnosti takej aká je. Máte poodhrnúť závoj tajomstva. Vyjasnia sa skryté a nevyjasnené situácie z minulosti. Snažte sa reagovať nezaujato a nepokaziť si budúcnosť pre minulosť, ktorú i tak už neovplyvníte.
 • VIII. - Odvaha - Keď sa v živote dostaneme do ťažkej situácie, máme dve možnosti: Môžeme sa naštvať a hľadať niečo alebo niekoho, koho by sme za svoje starosti obvinili, alebo sa môžeme výzve postaviť a vyrásť.
 • IX. - Samota - Buďte svetlom aj sami sebe. Každý z nás musí rozvinúť schopnosť prejsť temnotou sám.
 • X. - Zmena - Symbol na tejto karte, obrovské koleso, predstavuje čas, osud, karmu. Jedinou nemennou vecou na svete je zmena sama. Život sa neustále mení, vyvíja a rodí sa nové. Všetky okolnosti majú v živote zmysel, len sa to niekedy nedá hneď posúdiť a rozoznať.
 • XI. - Prelom - Ak máš pocit, že máš všetkého dosť, dovoľ si riskovať a rozbiť staré konštrukcie a obmedzenia, ktoré bránili tvojej životnej energii, aby voľne prúdila.
 • XII. - Nové videnie - Postava na tejto karte sa znovu rodí, vyrastá zo svojich zemských koreňov do krídiel.
 • XIII. - Transformácia - Pusť sa a prijmi prítomnosť bolesti, smútku alebo problémov ako fakt.
 • XIV. - Integrácia - Karta komunikácie medzi príkladnými životnými skúsenosťami z minulosti. Konflikt je v človeku. Ak nie je vyriešený v ňom, nemôže byť vyriešený nikde inde.
 • XV. - Podmieňovanie - Predstava, ktorú o sebe máme nepochádza, len z našej bezprostrednej skúsenosti, ale z názorov druhých. Osobnosť nútená z vonkajška, žiaľ nahrádza individualitu, ktorá by mohla vyrásť z vnútra.
 • XVI. - Úder blesku - Tvoj pocit bezpečia bol spochybnený a ty sa vo svojej prirodzenosti snažíš chytiť čoho len môžeš. Toto vnútorné zemetrasenie býva niekedy nevyhnutné.
 • XVII. - Ticho - Ľudom, ktorí si zvykli na hluk a chaos sveta, môže byť ticho nepohodlné. Je čas ponoriť sa do seba.
 • XVIII. - Minulé životy - V meditácii môže do minulých životov každý preniknúť, ale je dosť ťažké si niesť i tento jeden život. Je zaujímavé špekulovať o minulých životoch. Je to však skôr snívanie a hra. Letmý pohľad do večnosti našej existencie je darom. Nemôžeme ho vôľou chytiť. Karma je len volanie po prebudení. Súčasné udalosti sa vám snažia ukázať cestu vašej duše.
 • XIX. - Nevinnosť - Keď odhodíš všetky tvoje vedomosti a všetko čo si dostal od svojho okolia, keď sa zbavíš všetkého čo ti dali druhí, nadobudne tvoj život novú kvalitu, ktorou je nevinnosť.
 • XX. - Precitnutie - To čo je naozaj skutočné, nehľadajte vonku, ale vo vnútri seba. Keď sa zameriate na okolitý svet, sa často zamotáme do svojho posudzovania, toto je dobré, toto je zlé, toto chcem, toto nechcem. Tieto súdy nás držia v sieti našich ilúzii.
 • XXI. - Dokončenie - Život je plný koncov aj nových začiatkov. Čokoľvek čo doteraz pohlcovalo váš čas a energiu, je na konci. Niekedy sa môžete ocitnúť tam, kde sa všetko skončilo. Z malých kúskov rôznych skutočností ostala mozaika. Niektorým častiam sa venovalo viac, iným detailom menej času. Len vy si vyberiete, ako koniec prijmete. Či ako dar, alebo sa utápanie v zlosti.
 • Majster (Majster, učiteľ, guru) - Zenový majster nie je majstrom nad ostatnými, ale majstrom samého seba. Ostatní to na ňom vidia i z neho vycítia. Jeho žiak nájde v ňom odraz vlastnej pravdy. Učiteľ len urýchli dozretie žiaka. Započúvajte sa do svojho vnútorného učiteľa.

Spôsoby vykladania

Na prípadný začiatok vášho záujmu o Zen, či Oshov Zen tarot vám ponúkame niekoľko ukážok možných spôsobov vykladania kariet. Dôverujte svojej intuícii a tvorivosti. Rozloženia slúžia k lepšiemu objasneniu danej otázky.

Diamant

Diamant
 1. Otázka
 2. Vnútorný vplyv, ktorý nie ste schopní vidieť
 3. Vonkajší vplyv, ktorý si uvedomujete
 4. Čo je potreba k vyjasneniu otázky
 5. Riešenie

Vzťahy

Vzťahy
 1. Je to karta teba, čo ty prinášaš do vzťahu tu a teraz
 2. Ten druhý a jeho prínos do vzťahu
 3. Súlad, súhra energií
 4. Náhľad

Rýchlovka

RýchlovkaJedna karta, ktorú keď si vytiahnete, vám vyjaví súčasný stav, alebo námet na meditáciu.Môžete použiť i klasické tarotové vykladacie systémy, napríklad keltský kríž.