Veštica Viktória

Viktória

Osobný kód 172

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Symboly v medicínskych kartách

V mytológií často hrali veľkú úlohu zvieratá a preto boli aj vysoko cenené. Predstavovali určitú silu a vlastnosti, ktoré boli prenesené aj do obrázkových medicínskych kariet.

Symboly  v medicínskych kartách

Medicínske karty do nás dokážu vložiť magickú silu a silu Veľkého tajomstva. Je potrebné s nimi zachádzať s obdivom a úctou. Pri každej jednej karte sa dá krásne meditovať a vnútorne vnímať ich čarovnú silu a moc. Vaša vnútorná tvorivá, či predstavivá sila sa umocní a budete zo dňa na deň silnejší a rozhodnejší. Najkrajšie je, keď si každý uvedomí sám seba a nájde vnútorné vyrovnanie svojej mysle.

Zvieracie motívy

V astrológií poznáme známy zverokruh s 12 znameniami. Číňania majú kalendár s vlastnými zvieracími symbolmi. Každé zviera prislúchalo určitej dĺžke dní, čo predstavovalo približne jeden rok. Jednotlivé zvieratá mali ešte pridelené prírodné živly - zem, kov, voda, drevo a oheň. Na základe živlov sa ľahšie špecifikovali vlastnosti človeka.

Orol

Za najsilnejšieho a najuctievanejšieho v mytológií bol považovaný orol. Nazývali ho kráľom zvieracej ríše a predstavoval božskú silu oblohy, víťazstvo, ale i duchovnú silu. Orol v očiach bohov dokázal vzlietnuť k oblohe a svojím ostrým zrakom videl všetko, čo sa dialo na zemi.  Indiánske kmene ho uctievali ako Veľkého Ducha. Orol bol pre nich najposvätnejšie zviera zo všetkých zvierat na zemi. Jeho sila a moc predstavovala duchovný princíp v človeku, ktorého vynášal k oblohe a predstavoval rozšírené vnímanie až za horizont, ktorý v súčastnosti možno vidieť. Jeho pero bolo najposvätnejšie zo všetkých pier a používalo sa ako nástroj na očistu aury chorého človeka.

Medveď

Ďalšia prenádherná karta v medicínskych kartách znázorňuje medveďa. Nabáda nás, aby sme vstúpili do svojho vnútra a ukľudnili svoju myseľ.  Mnoho kmeňov toto vnútorné ticho nazývali “Vigvamom snov”, kde smrť ilúzií fyzickej skutočnosti prekrýva rozpínavosť večnosti. Energia medveďa je ženská prijímacia energia, ktorá napomáha vizionárom, mystikom a šamanom v ich predvídavosti. Medveď bol nazývaný aj ako Veľká matka. Rád sa uťahuje do ticha a prázdnoty svojej jaskyne, kde vnútorným zrakom vníma a prijíma odpovede na svoje otázky, ktoré využíva v praktickom svete.

Vydra

Medicína vydry predstavuje ženskú vyrovnanú energiu. Vydra je veľmi hravá a starostlivá matka. Dokáže sa celé hodiny hrať a robiť akrobacie. Žije síce na zemi, ale v blízkosti vody. Je stále v pohybe a veľmi zvedavá. Tieto charakterové vlastnosti predstavujú krásu vyrovnanej ženskej stránky. Táto medicínska karta nás nabáda, aby sme sa stali v živote hravejšími a detinskejšími. Mali by sme skoncovať so závislosťou na obavách. Prejavte životu svoju úctu a trochu sa dívajte na svet “ružovými okuliarmi”.

Líška

Líška má obrovské schopnosti kamufláže a maskovania, čo jej vždy dokáže poskytnúť ochranu v hustom lesnom poraste. Schopnosť splynúť s prostredím je líškiným mocným darom. Ďalšou výhodou je zmena kožušiny, je to druhý chameleón. Stratí sa ako v letnom, tak i v zimnom období. Medicína líšky je vychytralosť, prispôsobivosť, maskovanie, ako i silná myšlienková svižnosť a aktivita. Tieto charakterové vlastnosti môžu ešte zahŕňať ráznosť, rozhodnosť a istotu pri jednaní vo fyzickom stave.

Veverička

Veverička nás učí ako plánovať dopredu, aby sme v chladných, mrazivých dňoch mali zásobu orieškov, pretože v tom čase na stromoch sa pre ne nenachádza žiadna potrava. Medicína veveričky nám ukazuje aj jej nevyspytateľnú povahu a mimoriadne rýchle logické myslenie pri riešení rôznych prekážok. V dnešných meniacich sa časoch a rôznych proroctvách, ku ktorým príde, veverička je veľmi priateľskou medicínou. Jej posolstvom je rýchlo sa zorientovať a nezmätkovať. Chce nám naznačiť, aby sme sa zbytočne nestresovali a uctievali svoju budúcnosť. Kľudné srdce a myseľ sú bezpečným miestom pre uloženie si nazhromaždenej múdrosti a láskyplnej starostlivosti.

Delfín

Delfín nám hovorí o dychu človeka, bez ktorého sa nezaobídeme - bez pár minút. Bez vody a jedla dokážeme prežiť niekoľko dní, ale bez kyslíka nie. V dychu sa stretávame s rytmom životnej energie. Je to Božská energia, ktorá prichádza od Veľkého Ducha. Delfín je opatrovníkom posvätného dychu a učí nás ako uvoľňovať emócie delfínieho dychu. Mana je životná sila. Chce vás naučiť, aby ste formou meditácie, či ovládaním svojho pravidelného dychu naladili svoj život a svoju životnú energiu smerom, ktorý je pre vás pozitívny.

Aligátor

Jeho silnou medicínou je integrácia a oceňovanie všetkého, čo mu život ponúka. Radosť alebo bolesť, všetko sa odráža v jeho postoji a chovaní. Je treba sa naučiť trpezlivosti a správneho načasovania. Ľudia s touto medicínou sa vyhýbajú úradom a súdom, pokiaľ nemajú všetko dôkladne preskúmané a naštudované. Ak vám dnes táto karta doplávala vo vašom výklade, chce vás upozorniť na to, aby ste zatiaľ dali návrhy, alebo sporné situácie bokom, až pokiaľ nepochopíte danú situáciu. Ak ste v niektorých reakciách trochu zatvrdnutí, či zaspatí, medicína aligátora vám naznačuje, aby ste boli trochu pružnejší v jednaní.