Odporúčame

Diana

Diana

Mám dar, s ktorým môžem pomôcť aj vám v ťažkej životnej situácii. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Veštica Stella

Stella

Osobný kód 160

Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Veštecké a vykladacie karty

Karty, astrológia a numerológia sú najzákladnejšie veštecké techniky. V tejto sekcii vám postupne slovne i graficky priblížime rôzne druhy vykladacích kariet. Karty môžu byť práve tým kľúčom, ktorý nám otvorí cestu k nášmu rozšírenému vnímaniu, tiež nazývanému intuíciou.

Veštecké a vykladacie karty

Význam vešteckých a tarotových kariet

Obrazy a symboly kariet plnia funkciu prostredníka. Každá karta môže mať pre rôznych ľudí a rôzne situácie iný význam. Náš vonkajší a vnútorný svet sú navzájom prepojené a v tomto zmysle si v každom okamihu vytvárame svoju vlastnú realitu. Každá karta obsahuje symboly vyjadrujúce určitý druh energie a my si zvolíme vždy práve tú, ktorá je synchrónna s naším momentálnym energetickým vyžarovaním, zrkadlí náš aktuálny duševný stav a energiu. Odpoveď neprichádza od náhodnej papierovej karty, ale z nášho vlastného vnútra. Obrazy kariet slúžia iba ako médium, ktoré nám uľahčuje prístup k našej intuitívnej múdrosti.

Karty nikdy neklamú, len ich buď nepoužívame správne, alebo nerozumieme tomu, čo nám hovoria. Existuje veľmi veľa spôsobov, ako vyložiť karty a mnoho druhov kariet, aby sme dostali odpovede na naše otázky. Obrázkov na nich je veľa druhov, podľa autorov, ktorí ich stvárnili a vložili do nich svoj výklad symboliky. Neexistujú žiadne “dobré” alebo “zlé” karty, maximálne sa dajú označiť prívlastkami “príjemné” a “nepríjemné”. Všetko je relatívne, má dve strany. Pocity nie sú určované ani tak skutočnými udalosťami, ale hlavne významom, ktorý im pripisujeme. Zlá, bolestná skutočnosť by mala byť to, čo nás privedie k múdrosti. Každá karta je výzvou, ktorú by sme mali prijať takú, akou je.

Medzi najviac používané veštecké karty, ktorým sa budeme postupne venovať a ktoré majú najbližšie k bežnej, pozemskej realite všedných dní a starostí patria:

  • Holistické karty
  • Anjelské karty
  • Cigánske karty
  • Karty madam Lenormand
  • DaVinciho karty
  • Taroky
  • Runy
  • Klasický tarot
  • Gotický tarot

Používajú sa aj iné veštecké praktiky, napr. kyvadlo, sklenená guľa, geomancia, výklad z ohňa, ihiel, polodrahokamov, či rôznych iných predmetov. V slovnej forme zachovaných slovenských ľudových tradícií sú to rôzne pranostiky, príslovia, či porekadlá. Ľudské myslenie je nastavené na pohyb a skúmanie. Vždy sa chce dozvedieť viac, preto je vhodné rozprávať sa s ľuďmi, ktorí vedia viac.

Funguje vykladanie kariet? Na to nám dáva odpoveď jav zvaný synchronicita.

Synchronicita

Vytiahnutie určitej karty môže byť vysvetlené pojmom synchronicita. Autorom tohto pojmu je C.G.Jung, ktorý svoj život venoval skúmaniu archetypov ľudského správania a duše. Počas svojich dlhoročných štúdií experimentoval s Knihou Premien (I-ťing), pričom pozoroval fenomén nevysvetliteľných zhôd okolností medzi udalosťami, ktorých súvislosť nemohla byť logicky vysvetlená. Každému z nás sa už určite stalo, že sme na niekoho mysleli a on nám v tej chvíli zavolal. Alebo sme mali znenazdania predtuchu, ktorá sa vzápätí splnila. Vesmír je priestorom, ktorý všetko neoddeľuje, ale spája. Je nositeľom informácií, ktoré sme schopní zachytiť naším vnútorným zmyslom. Často ich však nedokážeme dekódovať.