Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Veštica Kavena

Kavena

Osobný kód 169

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Wendy

Wendy

Osobný kód 173

Alena a Dušan - nevera partnerov

Pani Alena nevedela, ako riešiť neveru svojho partnera a tak sa rozhodla poradiť s vešticou Zorunou. Všetko o tomto probléme sa dozviete vo videu... Vo videu sa dozviete nielen odpoveď na vybranú otázku, ale aj význam jednotlivých kariet, ich vzájomnú súvislosť a prepojenie.