Veštica Bath

Bath

Osobný kód 167

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Astropsychologička Somezeda

Somezeda

Osobný kód 177

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Stanislav a Agneša

Pripravili sme pre vás nové časti výkladu kariet s vešticou Stellou. Tentokrát bude veštica Stella vykladať z runových kariet a taktiež vysvetlí aj ich význam. V prvej časti sa zameria na vzťah pána Stanislava a jeho partnerky Agneši. Vo videu sa dozviete nielen odpoveď na vybranú otázku, ale aj význam jednotlivých kariet, ich vzájomnú súvislosť a prepojenie.