Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Archetyp Diabol

„Diabol“, ktorému slúžia dobrovoľní otroci. Síce môžu odísť, ale neurobia to, ani nevedia prečo. Diabol je pokušenie, a začína sa na „čo keď“, „čo keby“. Vždy presne vieme, čo sa stane po ďalších „hoch bodkách“, ale z akejsi hrubej nevedomosti to pôjdeme aj vyskúšať.

Archetyp Diabol

Arkánum: DIABOL / závislosti, lipnutie
Archetyp: POKUŠENIE / následok
Matrica archetypu:
Pozitívum: Netreba sa učiť za každú cenu na vlastných chybách!
Negatívum: Zločinci sa veľmi oduševnene modlia.

Pozitívny význam arkána:
Lipnutie, potieranie seba samého, materializmus, závislosť, otroctvo, nesvojprávnosť.

Negatívne vplyvy:
Neserióznosť, zločin, bezcharakternosť, nečestnosť, zlomyseľnosť, zbabelosť, ľahostajnosť.

Zmysel arkána

„Diabol“, ktorému slúžia dobrovoľní otroci. Síce môžu odísť, ale neurobia to, ani nevedia prečo. Diabol je pokušenie, a začína sa na „čo keď“, „čo keby“. Vždy presne vieme, čo sa stane po ďalších „hoch bodkách“ ale z akejsi hrubej nevedomosti to pôjdeme aj vyskúšať. Vyskúšame, ako chutí násilie, otroctvo, závislosť, scestie, a to len preto, lebo svoju dokonalú predstavu chceme z nepochopiteľných dôvodov precítiť až do dna. Keď sme však už v pasci, zrazu v nej nechceme byť. Keď to príliš bolí, alebo by hrozilo odseknutie ruky, začne fungovať IQ. Neskoro…

Archetyp

„Učenie sa na vlastných chybách“ neplodí nič dobrého. Život sa komplikuje rôznymi chybami, závislosťami, túžbou niekoho vlastniť. Všetko je príliš zložité, prehnané. „Škola“, ktorá je o sebaobetovaní, nefunguje. Nikto nemá chuť znášať tlaky, donucovacie prostriedky či výhovorky. Ak ideš do nejakej chyby bez varovania, počas „skúšky“ zistíš, že to nefunguje a nemá to úroveň. Ak úroveň nevyžaduješ, klesneš s tým málom, čo sa ponúka. Fakt, že „zločinci sa veľmi oduševnene modlia“, ťa preberie, a dá ti najavo, že nič nie je také, ako by mohlo byť. Každá „tvár“, ktorú si podcenil(a), sa ti vyškerí do tej tvojej tváre a zrazu pochopíš, že sa na teba vyškiera kus diabla, plného strachu, nenávisti a závisti. Totiž, jeho najväčšou obavou je, že by si mohol byť lepší ako on…

Východisko

Zbaviť sa potreby zbytočných pádov a pokleskov z robenia tej istej chyby, zaoberaním sa neuskutočniteľnými cieľmi, zbytočnými „čo keď“. Východiskom je i dosiahnutie nadhľadu a uvedomenia si zmyslu pre mieru. Nepachtiť sa za ničím. Pachtiť sa nemusíme len za omamnými látkami, ale aj za výnimočnosťou, uznaním, tzv. láskou, pochopením za každú cenu, proste za čímkoľvek. Pachtiť sa môžeme aj za materiálnymi či duchovnými hodnotami, dokonca aj za priateľstvom. Potom to celé vyzerá absurdne, nezmyselne a nie veľmi pochopiteľne. Ak sa zbavíme závislostí, zbavíme sa zbytočného napätia a stresu. Ak sa zbavíme napätia, začneme uvažovať „chladnou hlavou“, a možno budeme robiť tie „správne rozhodnutia“.

Cvičenie

Ak sa chcete zaoberať zlom ako takým, mali by ste si uvedomiť, že všetko, čo je okolo vás, vytvára zárodok toho, čo by ste obrazne pomenovali slovom DIABOL. Zlo nespočíva v tom, že niekoho udriete bez príčiny alebo plánovane. Zlo spočíva v tom, že vôbec udriete! Že vám to vôbec napadne, že ste ochotní na také čosi pristúpiť… Nemýľte si teda zlo s niečím, čo má svoju peknú a odvrátenú tvár. Zlo skutočne MÁ svoju TVÁR… a jej výzor vás mätie. Názory nie sú jednoznačné. Pochybnosti vás nútia obracať zlo a hľadať rôzne neprípustné kompromisy, ale prečo !?

Opäť si sadnite na stoličku a zahľaďte sa do jediného bodu. Najprv zatnite päste na rukách, poriadne ich držte, potom uvoľnite. Teraz sa sústreďte na nohy. Poriadne napnite a uvoľnite, teraz zasa bedrové kĺby. Zhlboka dýchajte, pekne, pomaly… S nádychom prijmite pokoj, s výdychom sa zbavte nepokoja. Uvedomte si, že ste ľahkí ako pierko, je vám vynikajúco, ste nad vecou.

Keď ste už uvoľnili organizmus a vaše telo je zbavené napätia a stresu, zamyslite sa nad pravou podstatou zla. Predstavte si, ako do seba vdychujete zlo svojho nepriateľa. Skoncentrujte ho v bruchu, pretransformujte na lásku, pokoj a šťastie a tieto nádherné vibrácie vydýchnite von, smerom k bývalému nepriateľovi. Zaplavte ho súcitom a láskou. Na chvíľu vojdite do jeho kože, cíťte sa ako on, uvažujte ako on, aby ste dokázali odpustiť a všetko zmeniť tak, ako to potrebuje vaše vlastné ja pre svoje víťazstvo nad diablom…

A teraz trikrát zhlboka vdýchnite do seba pokoj a vydýchnite nepokoj. Pohnite hlavou, rukami, nohami. Všetko je tak, ako má byť…