Odporúčame

Alžbeta

Alžbeta

Nič nie je náhoda – všetko okolo nás sa deje za určitým cieľom, všetko má svoj dôvod a správny čas. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Merkúr, posol bohov

Staré báje nazvali planétu Merkúr Poslom bohov, lebo sprostredkovával informácie medzi nimi samými. Nosil však božské vnuknutia i obyčajným ľuďom.

Merkúr, posol bohov

Je planétou, ktorá sa pohybuje veľmi rýchlo. Merkúr zhromažďuje a triedi informácie, ktoré si potom človek v sebe spracuje pomocou srdca (Slnko), cítenia (Mesiac) a ostatných planét. Aby sme ho nedehonestovali len za nejakého obyčajného sluhu ostatných planét, musíme zdôrazniť, že môže za kvalitu inteligencie človeka, príjem a prenos informácií, schopnosti hovoriť, počúvať, učiť sa, písať, čítať a pozorovať svet okolo seba, ale i vnímať svet v sebe samom.

Merkúr spôsobuje aj to prvé zaťukanie vnemu či myšlienky k nám. Postupne ich dávame na papier alebo ich vyslovíme. Záleží na vás, akým spôsobom prijmete túto vašu spoločnú jazdu prichádzajúcich informácií. V modernej dobe tento princíp môžeme prirovnať k počítaču, ktorý je zapojený k internetu celý deň, ale i noc.

Neskrotený Merkúr

Ak si preložíme z angličtiny výraz mercury, dostaneme slovensky ortuť, živosť, bystrosť. V hovorovej slovenčine používame aj my namiesto ortuti výraz „živé striebro“. Stalo sa vám, že ste rozbili ortuťový teplomer? Máte skúsenosť, ktorá vám pomôže lepšie pochopiť túto planétu. Ak ste práve nemali po ruke amalgámovú lyžičku (čo ste asi nemali...), dalo vám dosť práce, aby ste spojili všetky tie šibalsky utekajúce guličky dokopy. Rozbíjať teplomer vám však neradím. Nezbedné ortuťové guľky spôsobujú otravu už len vdychovaním výparov prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Neskrotený a nezvládnutý Merkúr v človeku vyvoláva tiež podobné asociácie, a to: nesústredenosť, nervozitu, prílišné mudrovanie, prelietavosť, hyperaktivitu i „ukecanosť“.  Taký jedinec postupne otrávi ovzdušie svojmu okoliu, ktoré bude napokon od neho bočiť.

Merkúr je najbližšie k Slnku. Pre človeka je postavenie Slnka v horoskope veľmi dôležité. Slnko je ohniskovým stredom osobnostných funkcií človeka, jeho sústredenia sa na rôzne činnosti, organizácie, vytvárania ega a tým aj jeho originality. Každý z nás je jedinečný a má svoje nezameniteľné poslanie na Zemi.

Merkúr teda najskôr môže spôsobiť to, že ľahko podľahneme svojmu egu a budeme si všímať len to, čo nám vyhovuje.

Preto sa treba naučiť pozorne komunikovať s okolím, myslím tým nielen hovoriť, ale aj počúvať či načúvať iným. To je však úloha na celý život. Keď si myslíme, že máme svoje ego pod kontrolou, práve vtedy ho nemáme pod kontrolou vôbec!

Vplyv na každodenný život

Na vonkajšej úrovni vyjadruje planéta Merkúr krátkodobé cesty a náš bežný každodenný styk s okolitým svetom. Viete, aké slová rutinne, denne používate a ako ony pôsobia na iných ľudí? Netreba tento fakt podceňovať. To, čo už skoro ani nevnímame, je teda poriadne dôležité. Priznajme si, že väčšinu pozornosti venujeme tomu, ako zareagovať napr. na nepríjemné útoky voči našej maličkosti. Na druhej strane to, čo spôsobujeme svojou verbálnou i neverbálnou komunikáciou iným, si ani veľmi neuvedomujeme.

Vráťme sa naspäť k rozliatemu živému striebru. Ak si dáme rýchlo na ruky gumené rukavice, pochytáme ho bez toho, aby sme si ublížili. Vložme ho potom bezpečne do vhodnej nádoby. Guličky ortuti sa spoja do jedného harmonického celku. Ak celkom nevieme, ako máme so živým striebrom v nás naložiť, nechajme si radšej poradiť od odborníkov. Skúsme sústredene, s láskou a pokojom vnímať i riešiť lekcie života, ktoré nám majster Merkúr i ostatné planéty prinášajú!